Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Hart van Brabant gaat 17.300 extra woningen bouwen

7 januari 2014

2 minuten

Nieuws In de regio Hart van Brabant zijn tot en met 2022 circa 17.300 woningen extra nodig. De provincie en gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hierover woningbouwafspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

De extra woningbehoefte komt niet door de bevolkingsgroei, maar door de dalende gemiddelde woningbezetting: de trend dat mensen vaker en langer alleen of met tweeën in een woning wonen.

Het invullen van de woningbehoefte zal volgens de Provincie een hele opgave worden. Door de financieel-economische crisis en de verminderde investeringsmogelijkheden voor woningcorporaties is het aantal nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten in de regio verder afgenomen. Structurele veranderingen zorgen voor een heroriëntatie van de woonconsument en een andere kwalitatieve vraag naar woningen, zoals meer huur en goedkoper segment. Het is aan de gemeenten om samen met ontwikkelaars, corporaties en de woonconsument zelf hun nieuwbouwprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de actuele woningbehoefte vanuit de markt.

Naast een jaarlijkse actualisatie van de woningbouwprogrammering gaat de regio in 2014 aan de slag met een kwalitatief regionaal woningbehoefteonderzoek. Ook wordt een aantal regionale woonthema’s opgepakt, waaronder wonen met zorg en welzijn, huisvesting arbeidsmigranten en verduurzaming bestaande woningvoorraad. Deze acties vormen samen de Regionale Agenda Wonen van regio en provincie.

Jaarlijks maken de 8 gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) met de provincie in het Regionaal Ruimtelijk Overleg afspraken over de woningbouwopgave.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’



Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023