Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Hart van Brabant gaat 17.300 extra woningen bouwen

7 januari 2014

2 minuten

Nieuws In de regio Hart van Brabant zijn tot en met 2022 circa 17.300 woningen extra nodig. De provincie en gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hierover woningbouwafspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

De extra woningbehoefte komt niet door de bevolkingsgroei, maar door de dalende gemiddelde woningbezetting: de trend dat mensen vaker en langer alleen of met tweeën in een woning wonen.

Het invullen van de woningbehoefte zal volgens de Provincie een hele opgave worden. Door de financieel-economische crisis en de verminderde investeringsmogelijkheden voor woningcorporaties is het aantal nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten in de regio verder afgenomen. Structurele veranderingen zorgen voor een heroriëntatie van de woonconsument en een andere kwalitatieve vraag naar woningen, zoals meer huur en goedkoper segment. Het is aan de gemeenten om samen met ontwikkelaars, corporaties en de woonconsument zelf hun nieuwbouwprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de actuele woningbehoefte vanuit de markt.

Naast een jaarlijkse actualisatie van de woningbouwprogrammering gaat de regio in 2014 aan de slag met een kwalitatief regionaal woningbehoefteonderzoek. Ook wordt een aantal regionale woonthema’s opgepakt, waaronder wonen met zorg en welzijn, huisvesting arbeidsmigranten en verduurzaming bestaande woningvoorraad. Deze acties vormen samen de Regionale Agenda Wonen van regio en provincie.

Jaarlijks maken de 8 gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) met de provincie in het Regionaal Ruimtelijk Overleg afspraken over de woningbouwopgave.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Zonnepanelen door WHYFRAME (bron: Shutterstock)

De energietransitie anno 2024, op het kruispunt van wegen

Het Nationaal Programma RES publiceert een serie essays waarin wetenschappers kritisch reflecteren op de energietransitie in Nederland. Derk Loorbach bijt de spits af met een historische analyse. Decentraal of centraal, dat is de vraag.

Opinie

17 april 2024

CLTB project Calico door CLTB (bron: CLTB)

Goedkoper wonen dankzij particuliere erfpacht, Berlijn en Brussel wijzen de weg

In verschillende Europese landen wordt erfpacht ingezet door ideële opdrachtgevers om langdurig betaalbare huur- of koopwoningen te realiseren. In hoeverre is deze ontwikkelvorm ook voor Nederland interessant? Jaco Boer ging op onderzoek uit.

Analyse

17 april 2024

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024