Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Hart van Brabant gaat 17.300 extra woningen bouwen

7 januari 2014

2 minuten

Nieuws In de regio Hart van Brabant zijn tot en met 2022 circa 17.300 woningen extra nodig. De provincie en gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hierover woningbouwafspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

De extra woningbehoefte komt niet door de bevolkingsgroei, maar door de dalende gemiddelde woningbezetting: de trend dat mensen vaker en langer alleen of met tweeën in een woning wonen.

Het invullen van de woningbehoefte zal volgens de Provincie een hele opgave worden. Door de financieel-economische crisis en de verminderde investeringsmogelijkheden voor woningcorporaties is het aantal nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten in de regio verder afgenomen. Structurele veranderingen zorgen voor een heroriëntatie van de woonconsument en een andere kwalitatieve vraag naar woningen, zoals meer huur en goedkoper segment. Het is aan de gemeenten om samen met ontwikkelaars, corporaties en de woonconsument zelf hun nieuwbouwprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de actuele woningbehoefte vanuit de markt.

Naast een jaarlijkse actualisatie van de woningbouwprogrammering gaat de regio in 2014 aan de slag met een kwalitatief regionaal woningbehoefteonderzoek. Ook wordt een aantal regionale woonthema’s opgepakt, waaronder wonen met zorg en welzijn, huisvesting arbeidsmigranten en verduurzaming bestaande woningvoorraad. Deze acties vormen samen de Regionale Agenda Wonen van regio en provincie.

Jaarlijks maken de 8 gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) met de provincie in het Regionaal Ruimtelijk Overleg afspraken over de woningbouwopgave.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023