Herbezinning en realisme voorwaarde voor vlottrekken Gebiedsontwikkeling

18 november 2011

3 minuten

Nieuws Gebiedsontwikkeling beleeft zware tijden. Het plan voor Rijswijk-Zuid, ruim 3.000 woningen, voorzieningen en bedrijven op de plek van een voormalig kassengebied, wordt echter doorgezet. Wat voor invloed heeft deze nieuwe realiteit op zo’n gebiedsontwikkeling en wat voor strategieën zijn succesvol gebleken? Dat was het onderwerp van het seminar ‘Rijswijk-Zuid’, 17 november jl. op de TU Delft.

Seminar Rijswijk-Zuid

Conclusie is dat ontwikkelen in deze tijden om een flinke dosis herbezinning en realisme vraagt. Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden in een markt die vraagt om een strategie van kleine stapjes vooruit en een precies oog voor haalbaarheid. De zoektocht naar slimme ketenintegratie en werkprocessen is hierbij essentieel.

  • Ineke van der Wel, burgemeester van Rijswijk, merkt over de planvorming op: “We willen niet alles vastleggen, maar ruimte laten voor de inbreng van bewoners.” Door het plan flexibel te houden, kun je bovendien inspelen op de actualiteit.

  • Betrek de gemeenteraad vroegtijdig bij de planvorming en ga voorbij de traditionele dualistische taakverdeling tussen raad en college. In Rijswijk heeft deze aanpak met een serie informele raadsvergaderingen geleid tot een gezamenlijk gedragen visie en een voorspoedige voortgang in het proces. Dezelfde aanpak is ook gevolgd in de contacten met andere betrokkenen. “Bij de afstemming met buurgemeenten, stadsregio en provincie zijn werkbijeenkomsten zeer effectief gebleken; veel effectiever dan formele briefwisselingen.”, aldus Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling.

  • Kies vervolgens zorgvuldig het geschikte samenwerkingsmodel tussen overheid en markt. Door de markt vroegtijdig te verkennen, is de aanbesteding in Rijswijk-Zuid op maat gemaakt voor de huidige marktsituatie en sluit beter aan op wat marktpartijen te bieden hebben. “Met de aanbesteding zochten we geen plan maar een partner, die geprikkeld wordt om daadwerkelijk te bouwen.” volgens Frank ten Have, partner bij Deloitte. In Rijswijk-Zuid is daarom gekozen voor een ontwikkelpartner, die de gemeente adviseert bij de gebiedsontwikkeling en een optievergoeding betaalt voor de bouwclaim. De marktpartij is de vaste adviseur van de gemeente voor het planproces voor het eerste deelgebied Sion.

Drie jaar geleden is de gebiedsontwikkeling van Rijswijk-Zuid van start gegaan met de oprichting van het Programmabureau Rijswijk-Zuid. Sindsdien is door medewerkers van de gemeente Rijswijk in samenwerking met o.a. Deloitte en KuiperCompagnons aan deze ontwikkeling gewerkt. Ook de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft is nauw bij het proces betrokken. Met de keuze voor de ontwikkelpartner Dura Vermeer is het proces een nieuwe fase ingegaan. Een goed moment om even stil te staan bij de afgelopen drie jaar en de balans op te maken. In deze context is het gezamenlijke seminar georganiseerd en een publicatie opgesteld waarin wordt teruggekeken op het proces en de ervaringen van de afgelopen drie jaar. Naast bijdragen van onder meer Friso de Zeeuw en Frank ten Have is aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van de locatie en zijn interviews opgenomen met wethouders en andere betrokkenen.

Voor de publicatie Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' zie bijlage.

Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen bij Programmabureau Rijswijk-Zuid.

Herbezinning en realisme voorwaarde voor vlottrekken Gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

‘Herbezinning en realisme voorwaarde voor vlottrekken Gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1’


Artikel AD: Rijswijk-Zuid risicovol - kosten 300 miljoen, opbrengst iets meerMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024