GO transfer door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hermen Borst: “We moeten de dynamiek van de lokale samenleving koesteren”

4 november 2020

3 minuten

Persoonlijk Na ruim 20 jaar rijksoverheid, waarvan de laatste vijf jaar als directeur bij het Deltaprogramma, wilde Hermen Borst in zijn volgende functie vooral dichter op de samenleving werken. Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat hij zich als directeur Ruimtelijk Domein de komende jaren onder meer richten op het maken van een ruimtelijke omgevingsvisie.

In gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen partijen en de persoonlijke drive van gebiedsontwikkelaars essentieel. In deze rubriek lichten we daarom de belangrijkste transfers in de wereld van gebiedsontwikkeling uit. Uw transfer hierbij? Mail ons via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

Wat was uw rol in gebiedsontwikkeling?

“De afgelopen twintig jaar heb ik bij het Rijk gewerkt en ben ik altijd in de ruimtelijke ordening actief geweest. Ik zat er met mijn neus bovenop toen het concept ontwikkelingsplanologie opkwam en het begrip gebiedsontwikkeling gangbaar werd. Ik ben ook nog afdelingshoofd bij de Directie Gebiedsontwikkeling van het Ministerie van VROM geweest.”

“De laatste vijf jaar was ik directeur bij het Deltaprogramma. In die tijd heb ik vooral ingezet op het feit dat wij er niet alleen zijn voor de waterveiligheid, maar dat groen en blauw ook een belangrijke rol spelen in gebiedsontwikkeling. Naast het bouwen en versterken van waterkeringen moeten we onze ruimtelijke inrichting aanpassen aan het veranderende klimaat. Het Deltaprogramma werkt met een cyclus van zes jaar en die cyclus werd dit jaar afgesloten met de herijking en presentatie van de nieuwe strategie. Voor mij het moment om te kiezen of ik voor een nieuwe periode wilde gaan of iets anders wilde doen.”

Hermen Borst -> Pieter Pennings Fotografie

‘Hermen Borst -> Pieter Pennings Fotografie’Hermen Borst,  Pieter Pennings Fotografie

Wat wordt uw rol in gebiedsontwikkeling?

“Bij het Deltaprogramma ben ik meer dan voorheen in aanraking gekomen met gemeenten en waterschappen. Ik merkte dat ik die organisaties heel interessant vond en ik toch dichter op de samenleving wilde werken. Werkzaam zijn in het ruimtelijke domein bij een middelgrote gemeente, dat leek mij wel wat. ”

“Leidschendam-Voorburg is een interessante gemeente. Ze bestaat uit een groot buitengebied als onderdeel van het Groene Hart en een groot bebouwd deel met een hoge bevolkingsdichtheid. Met bijna 77.000 inwoners heeft de gemeente meer inwoners dan bijvoorbeeld Gouda, dat had ik mij niet zo gerealiseerd. Voor de schaal van de gemeente hebben we omvangrijke en complexe gebiedsontwikkelingen in het verschiet.”

Welke activiteit of project neemt u het eerst ter hand?

“Mijn eerste observatie is dat het goed gaat met de grote projecten, maar dat het beter kan. Als je veel van dit soort projecten doet als gemeente moet het beleid op orde zijn. Je moet je eigen uitgangspunten wat betreft gebiedsontwikkeling scherp hebben. Dat gebeurt nu nog iets te veel per project, maar de overkoepelende visie kan sterker.”

“Je moet ervoor waken dat je niet steeds alle beleidsambities gaat stapelen bij al die projecten. Daarom is het belangrijk dat we een goede ruimtelijke omgevingsvisie opstellen waarin de overkoepelende beleidskeuzes worden gemaakt. Daar hebben onze gebiedsontwikkelingsprojecten alleen maar baat bij.”

Wat hoopt u te bereiken in uw nieuwe functie?

“Verschillende dingen. Natuurlijk wil ik bijdragen aan een organisatie waar met plezier en voldoening gewerkt wordt. Verder zou ik graag zien dat onze grote gebiedsontwikkelingen de komende jaren van de grond komen en we een mooie samenhangende omgevingsvisie op kunnen stellen.”

“De dynamiek van de lokale samenleving is turbulent en ingewikkeld, maar die dynamiek hebben we wel nodig. De plannen moeten in samenspraak met de inwoners gemaakt worden, dat vind ik belangrijk. Als Leidschendam-Voorburg hebben wij een interessante positie; een kwalitatief hoogwaardige en groene woongemeente met een goede bereikbaarheid. Op deze kwaliteiten moeten we voortbouwen, in het besef dat we onderdeel zijn van een grotere stedelijke regio.”

Josja van der Veer nieuwe directeur Ruimte en Duurzaamheid in Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe directeur Ruimte en Duurzaamheid. Josja van der Veer is sinds half oktober de opvolger van Esther Agricola, die in maart afscheid nam. Van der Veer was de afgelopen jaren al werkzaam in de stedelijke ontwikkeling, onder andere als directeur Facilitaire Campus Organisatie bij de Vrije Universiteit in de hoofdstad.

BAM heeft nieuwe CEO
Ruud Joosten is sinds 1 september de nieuwe CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep. Joosten komt over van AkzoNobel, waar hij de laatste jaren verschillende leidinggevende posities bekleedde. Bij het bouwconcern neemt hij het stokje over van Frans den Houter, die na zijn interim-periode als CEO weer verdergaat als CFO. 

Ronald Camstra maakt overstap naar Woningstichting Barneveld
Vanaf 1 november is Ronald Camstra de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Camstra volgt interim-bestuurder Liesbeth van Beek op. De afgelopen jaren werkte hij onder andere bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros en als directeur Wonen en Vastgoed bij Pré Wonen. Camstra begon zijn carrière bij de Nationale Woningraad (NWR) en Aedes.

Daan Tettero van CBRE naar Syntrus Achmea
Daan Tettero is vorige maand begonnen als Fund Manager bij Syntrus Achmea. Hij krijgt binnen Syntrus het Achmea Dutch Health Care Property Fund onder zijn hoede. Tettero maakt de overstap van CBRE, waar hij de afgelopen twee jaar werkte. Daarvoor was hij als concept ontwikkelaar Zorgvastgoed al werkzaam bij Syntrus Achmea.

Maarten Stam stapt over naar gebiedsontwikkelaar AM
Maarten Stam is bij gebiedsontwikkelaar AM in dienst getreden als ontwikkelingsmanager voor de regio Utrecht. Stam gaat zich namens AM Midden onder andere bezighouden met de ontwikkeling van de nieuw te ontwikkelen stadswijk Merwede in Utrecht. Het afgelopen jaar heeft Stam gewerkt aan de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek, ook in Utrecht.

Kopstukken Verhagen en Alkemade blijven langer
Maxime Verhagen blijft nog twee jaar langer de voorman van Bouwend Nederland. Verhagen heeft er al twee reguliere termijnen van ieder vier jaar opzitten. Door de nieuwe verbintenis blijft hij in ieder geval tot 1 juli 2023 voorzitter van Bouwend Nederland. Naast Verhagen blijft ook Floris Alkemade langer aan. Hij blijft tot september 2021 aan als Rijksbouwmeester bij het College van Rijksadviseurs.


Cover: ‘GO transfer’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Royal Miles door Richie Chan (bron: Shutterstock)

Wetenschappers: goed ontworpen winkelstraten vergroten welzijn van ouderen

Winkelstraten hebben de potentie om het welzijn van ouderen te bevorderen, alleen weten gebiedsontwikkelaars deze nog lang niet altijd te benutten. Dat stellen Britse wetenschappers in nieuw onderzoek.

Onderzoek

28 februari 2024

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe staat gebiedsontwikkeling er anno 2024 voor? Laat het ons weten!

Vul nu de GO Barometer in! Deel uw ervaringen, kom erachter wat er momenteel écht speelt, én maak kans op een gratis ticket voor het SKG Jaarcongres.

Uitgelicht
SKG Nieuws

28 februari 2024

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024