Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Herontwikkel LAB wijst 90 kansrijke kantoren aan voor transformatie

7 december 2012

2 minuten

In en om de vier grote steden onderzocht het Dura Vermeer LAB de herontwikkelingsmogelijkheden van 1200 leegstaande kantoorpanden. Slechts 90 van de 1200 kantoren zijn als kansrijk aangewezen voor een nieuw gebruik. De selectie is uitgevoerd op basis van de ligging, onderhoudsstatus en gebouweigenschappen.

De landkaart met de genomineerde gebouwen is te vinden op de site van het herontwikkel LAB. Het zal niet verbazen dat deze panden allemaal in stedelijk gebied liggen en niet in de periferie. De ligging is immers cruciaal voor het hergebruik. Zijn de overige 1110 gebouwen dan reddeloos verloren? Dat valt nog te bezien. Zeker bij een gebiedsgerichte benadering waarbij eigenaren samenwerken en zonodig het bezit herverkavelen, zijn er mogelijkheden. Door de juiste faciliteiten en functies op gebieds- en gebouwniveau te combineren, kunnen nieuwe succesvolle en aantrekkelijke gebieden ontstaan.

Door het aanmeten van een maatpak brengt het LAB naar eigen zeggen een hernieuwde en gezonde exploitatie tot stand. Het transformeren van een leegstaand gebouw begint met het vinden van de gebruikers en het verbinden van potentiële huurders. De sleutel tot herontwikkeling zit in weten waar vraag naar is, aansluitend bij de locatie. Een voorbeeld: het Intelligence Center (PFC²) heeft de toekomstig gebruiker al in beeld. Een monofunctioneel gebouw wordt getransformeerd naar een flexibel gebouw, zodat dit in de toekomst weer een andere functie kan vervullen. De levenscyclus van het gebouw wordt daarmee verlengd. Voor gebruikers realiseert het LAB een omgeving waar ze graag willen verblijven en de gemeente kent minder leegstand, wat een positieve impact heeft op de omgeving en werkgelegenheid. Daarbij krijgen gebouweigenaren en financiers een betrouwbare, nieuwe cashflow. Het LAB brengt experts bij elkaar die een oplossing kunnen bieden. Met het duurzaam gebruik van herontwikkelde gebouwen worden impulsen gegeven aan de leefbaarheid in het gebied. Zo kan transformatie van leegstand vastgoed een belangrijke katalysator zijn voor het bevorderen van levendigheid en herontwikkelingspotentieel in gebieden. Door een landkaart te publiceren met de 90 kansrijke kantoren hoopt het LAB eigenaren en ontwikkelaars te stimuleren om de samenwerking aan te gaan. Dura Vermeer is partner van het Nationaal Renovatie Platform.


Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023