Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Herontwikkel LAB wijst 90 kansrijke kantoren aan voor transformatie

7 december 2012

2 minuten

In en om de vier grote steden onderzocht het Dura Vermeer LAB de herontwikkelingsmogelijkheden van 1200 leegstaande kantoorpanden. Slechts 90 van de 1200 kantoren zijn als kansrijk aangewezen voor een nieuw gebruik. De selectie is uitgevoerd op basis van de ligging, onderhoudsstatus en gebouweigenschappen.

De landkaart met de genomineerde gebouwen is te vinden op de site van het herontwikkel LAB. Het zal niet verbazen dat deze panden allemaal in stedelijk gebied liggen en niet in de periferie. De ligging is immers cruciaal voor het hergebruik. Zijn de overige 1110 gebouwen dan reddeloos verloren? Dat valt nog te bezien. Zeker bij een gebiedsgerichte benadering waarbij eigenaren samenwerken en zonodig het bezit herverkavelen, zijn er mogelijkheden. Door de juiste faciliteiten en functies op gebieds- en gebouwniveau te combineren, kunnen nieuwe succesvolle en aantrekkelijke gebieden ontstaan.

Door het aanmeten van een maatpak brengt het LAB naar eigen zeggen een hernieuwde en gezonde exploitatie tot stand. Het transformeren van een leegstaand gebouw begint met het vinden van de gebruikers en het verbinden van potentiële huurders. De sleutel tot herontwikkeling zit in weten waar vraag naar is, aansluitend bij de locatie. Een voorbeeld: het Intelligence Center (PFC²) heeft de toekomstig gebruiker al in beeld. Een monofunctioneel gebouw wordt getransformeerd naar een flexibel gebouw, zodat dit in de toekomst weer een andere functie kan vervullen. De levenscyclus van het gebouw wordt daarmee verlengd. Voor gebruikers realiseert het LAB een omgeving waar ze graag willen verblijven en de gemeente kent minder leegstand, wat een positieve impact heeft op de omgeving en werkgelegenheid. Daarbij krijgen gebouweigenaren en financiers een betrouwbare, nieuwe cashflow. Het LAB brengt experts bij elkaar die een oplossing kunnen bieden. Met het duurzaam gebruik van herontwikkelde gebouwen worden impulsen gegeven aan de leefbaarheid in het gebied. Zo kan transformatie van leegstand vastgoed een belangrijke katalysator zijn voor het bevorderen van levendigheid en herontwikkelingspotentieel in gebieden. Door een landkaart te publiceren met de 90 kansrijke kantoren hoopt het LAB eigenaren en ontwikkelaars te stimuleren om de samenwerking aan te gaan. Dura Vermeer is partner van het Nationaal Renovatie Platform.


Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024