Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Herverkaveling als instrument voor gebiedsontwikkeling

7 september 2012

1 minuut

Onderzoek
In de huidige marktomstandigheden is er behoefte aan een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling, betoogt prof. Arjan Bregman in een recent verschenen ASRE-research paper.

Herverkaveling is in Nederland een fenomeen waarmee ruime ervaring bestaat in landelijke gebieden maar niet in stedelijk gebied. Met stedelijke herverkaveling worden bouwpercelen toegedeeld naar rato van de waarde c.q. van de oppervlakte van de ingebrachte percelen. Tevens worden gronden gereserveerd voor openbare voorzieningen en worden de kosten van de herverkaveling verhaald. Uit een research paper van prof. Bregman blijkt dat stedelijke herverkaveling een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodige stagnatie bij gebiedsontwikkelingen. Een wettelijke regeling past juist in deze tijd goed, waarin gemeenten niet meer regie kunnen of willen voeren met grondaankopen maar primair investeringen willen faciliteren.

In het buitenland zijn goede ervaringen opgedaan met stedelijke herverkaveling. Toepassing in Nederland is kansrijk. Daarvoor dienen nog aspecten uitgewerkt te worden als: ‘herverkaveling in 3D’ (waar buitenlandse regelingen (vooral) betrekking hebben op het creëren van bouwkavels, dus op het platte vlak), kostenverhaal en baatafroming, de rol van de gemeente en de plaats van een toekomstige wettelijke regeling.

Zie voor de volledige publicatie en het verslag Praktijkcongres 'Slim Vlottrekken':Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022