Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Het Amsterdamse stadswarmte en - koude programma: groei en verduurzaming

14 maart 2011

2 minuten

Onderzoek
Het beleid is gericht op een duurzame, betrouwbare, en betaalbare energievoorziening voor de gehele stad Amsterdam. Ten aanzien van de duurzaamheid heeft het gemeentebestuur als doelstelling om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Hiervoor is een grootschalig programma opgezet, de “Energiestrategie 2040”.

De pijlers hiervan zijn verkeer (fietsverkeer, elektrisch vervoer), duurzame energie (wind, zon, afval) en gebouwde omgeving. De laatste kent twee onderdelen:
- energiebesparing door steeds verdergaande isolatie;
- duurzame opwek door stadswarmte en –koude en warmte/koude opslag. Dat betekent vervanging van warmte op basis van gas (ruimteverwarming, tapwater) door duurzame warmte, en vervanging van koude op basis van elecktriciteit (airco?s, compressiekoeling) door duurzame koeling.

Bij de stedelijke warmteproductie is gas dominant, met een aandeel van meer dan 85%: De verdeling is:
- 415.000 weq gas
- 55.000 weq stadswarmte

Het doel is om stadswarmte te laten groeien van de huidige 55.000 weq, naar 100.000 in 2020 en 200.000 erna. Hierbij wordt zowel de nieuwbouw als een deel van de bestaande bouw aangesloten. Het aandeel gas zal dus verminderen, zowel in relatieve als absolute zin. Op de lange termijn zal gas door de gehele stad (meer dan 500.000 weq) worden uitgefaseerd door de bestaande bouw geheel op warmte aan te sluiten. Kopenhagen is hierbij voorbeeldstad.
Amsterdam heeft een luxe positie, omdat het geschikt is voor drie duurzame warmte/koude technieken: stadswarmte, stadskoude en WKO (Warmte Koude Opslag). Stadswarmte maakt gebruik van de restwarmte van de omliggende centrales; stadskoeling maakt gebruik van koeling in diepe meren; een WKO-systeem slaat warmte en koude op in de bodem, en maakt met behulp van een warmtepomp gebruik van de warmte in de winter en de koude in de zomer. Een variant van de WKO is de LUKO (luchtkoeling), waarbij de stadswarmte de warmte levert. De koude lucht wordt in de winter ingevangen, in de bodem opgeslagen en in de zomer gebruikt. In feite is hier niet sprake van WKO, maar van KO. De energiestrategie is erop gericht al deze systemen te laten groeien.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022