mijn afgraving raw material

Het belang van circulair vastgoed ontwikkelen in 7 getallen

15 maart 2018

3 minuten

Nieuws Er wordt veel gepraat over circulariteit in de bouw. Geregeld komen daarbij kengetallen voorbij die aangeven hoe groot de impact is van de bouwsector op milieu en leefomgeving. Bijna elke vastgoedprofessional weet wel dat de bouw verantwoordelijk is voor vijf procent van de Nederlandse klimaatproblemen. En dat vijftig procent van alle wereldwijd gedolven grondstoffen bestemd is voor de bouw. Maar er is meer. Sander Woertman van SPRYG Real Estate Academy zocht naar meer data en vond een mooie verzameling in het Circularity Gap Report, opgesteld door sociale coöperatie Circle Economy. Hij selecteerde zeven getallen die de urgentie van de opgave het best onderstrepen.

  1. Om te beginnen eerst een algemeen cijfer. Volgens het Circularity Gap Report is slechts 9.1% van de wereldeconomie circulair. De overige 89.9% draagt dus bij aan het afvalprobleem en uitputting van onze grondstoffenvoorraad.
  2. 67% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd is gerelateerd aan het winnen, verwerken en transporteren van materialen. Een circulaire bouweconomie kan bijdragen aan een drastische vermindering van deze uitstoot.
  3. Van alle grondstoffen die wereldwijd worden gedolven, is maar liefst 50% bestemd voor de bouwsector. In Nederland gaat het maar liefst om 250 miljoen ton per jaar! De Nederlandse bouw produceert daarnaast 23 miljoen ton sloopafval per jaar. 97% daarvan wordt gerecycled tot laagwaardig materiaal dat bijvoorbeeld wordt gebruikt als ondergrond voor wegen.
  4. Daarnaast zorgt de Nederlandse bouwsector voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Hier ligt een kans voor hergebruik en demontabel bouwen, waarmee het aantal transportbewegingen en kilometers drastisch kan worden beperkt.
  5. In steden komt alle ellende van uitstoot, afvalproductie en grondstoffenverbruik samen. Maar liefst 75% van alle grondstoffen wereldwijd gaan richting het stedelijk areaal. En datzelfde percentage aan uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit steden. Dat veronderstelt een belangrijke rol voor steden: hier moet de grootste verandering plaatsvinden.
  6. Het slechte nieuws: circulair bouwen zal vooral op de lange termijn impact hebben. Omdat materialen vaak voor vele tientallen jaren vastzitten in gebouwen, zullen ook bij een extreme omslag naar circulaire ontwikkelmodellen de komende jaren nog veel grondstoffen nodig zijn om de aanstaande bouwopgave goed te kunnen realiseren. Toch moeten we snel beginnen: alles wat we nu niet circulair ontwikkelen zal ons de komende decennia achtervolgen. En omdat het over enorme volumes gaat zal de ellende niet gering zijn.
  7. In 2030 moet 50% van de Nederlandse bouwproductie circulair zijn. De bouw lijkt inmiddels volledig doordrongen van het belang hiervan. De snelheid waarmee bijvoorbeeld een belangrijke horde – circulair aanbesteden – wordt genomen, stemt tot optimisme. Het wordt steeds duidelijker dat circulair bouwen niet alleen een technisch, maar ook een procesmatig en financieel vraagstuk is waarin verantwoordelijkheden niet alleen bij oplevering en gebruik, maar ook bij sloop en het opnieuw in de cyclus brengen worden meegenomen.

Wil je weten hoe je vastgoed circulair kunt krijgen? Op woensdag 23 mei vindt de Studiedag Circulair Vastgoed Ontwikkelen plaats. Klik hier voor meer informatie en het programma.


Cover: ‘mijn afgraving raw material’


sander woertman

Door Sander Woertman

Program manager bij SPRYG Real Estate Academy


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022