2010.09.01_Hart van Zuid2_530px

Het Hart van Zuid, hét centrumgebied van Rotterdam-Zuid

1 september 2010

2 minuten

Casus Het Hart van Zuid is een integrale gebieds ontwikkeling in Rotterdam-Zuid, een gebied wat in de Rotterdamse Stadsvisie uit 2007 opgenomen is als VIP: Very Important Project. Een voorbeeld project als het gaat om een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. In deze gebiedsontwikkeling worden fysieke, sociale en economische projecten in het plangebied, bestaande uit Ahoy en omgeving, Winkelcentrum Zuidplein, met metro- en busstation en het Motorstraatgebied, met elkaar gecombineerd.

Het gebied heeft alles om uit te groeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam-Zuid, met ruim 200.00 inwoners onder wie 50.000 jongeren. De noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig in de vorm van scholen, een grootschalig winkelcentrum en busstation en zorginstellingen. Dit alles trekt een groot aantal passanten. Toch heeft het Hart van Zuid niet de uitstraling van een centrum. De voorzieningen zijn er wel, maar moeten beter met elkaar in verbinding komen te staan, er moet meer samenhang komen tussen de verschillende objecten. Bovendien mist er een centrale plek die alle wijken en mensen met elkaar bindt. Met de gebiedsontwikkeling het Hart van Zuid wordt er een stap extra gezet: ervoor zorgen dat de activiteiten op elkaar aansluiten met hoogwaardige openbare ruimtevoorzieningen; het creëren van een centrum waar de bewoners trots op kunnen zijn.

Het Hart van Zuid, hét centrumgebied van Rotterdam-Zuid   - Afbeelding 1

Foto-impressie: Het Hart van Zuid.

‘Het Hart van Zuid, hét centrumgebied van Rotterdam-Zuid - Afbeelding 1’


Aanbesteden als publiek private samenwerking

Begin volgend jaar zal het grootste gedeelte van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in een PPS worden aanbesteed: Het gebied rondom Ahoy en het Zuidplein behelst een uitvoeringsprogramma met meerdere, kleinere deelprojecten. Hieronder valt een complete herinrichting van de openbare ruimte middels een betere verbinding met en door het winkelcentrum Zuidplein. De begane grond in het gebied wordt toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt, mede door een levendig voetgangersgebied tussen Ahoy en Zuidplein.

De eerste fase van de aanbesteding is gestart, met een informele marktconsultatie is er al interesse getoond door verschillende marktpartijen. 60 partijen hadden zich aangemeld, het projectbureau heeft met 18 daarvan gesprekken gevoerd over hun visie en ideeën op het uitvoeringsplan. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de markt, wordt het aanbestedingsdossier op dit moment uitgebreid en aangepast.
Innovatief in de opzet van de PPS is de wijze waarop de juridische planologische procedures worden ingezet. Niet een door de gemeente opgesteld plan, bijvoorbeeld vastgelegd in een Structuurvisie, is leidend, maar een in de selectie tot stand gekomen programma van uitvoerbare projecten. Na contractering wordt gekeken welke procedure vervolgens doorlopen moet worden. Hiermee ontstaat een robuuste basis van projecten, ook in tijden van economische recessie. Een tweede aspect waar de PPS zich in onderscheidt is de wijze waarop sociale projecten onderdeel uitmaken van het contract. Op deze wijze wordt een volwaardige partner gevonden die zich aan de gehele integrale gebiedsontwikkeling verbindt.


Cover: ‘2010.09.01_Hart van Zuid2_530px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

Minister Hugo de Jonge is te gast tijdens het SKG Jaarcongres 2023 in Amersfoort. Hij gaat met gebiedsontwikkelaars in gesprek over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Bekijk het programma en meld u aan!

SKG Nieuws

2 februari 2023

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (bron: Shutterstock)

Waarom vrije ruimte nodig is voor uitvoeringskracht in gebiedsprocessen

Saskia Ruijsink voelt Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries aan de tand over gebiedsontwikkeling. Hoe tot uitvoeringskracht te komen? Het begrip ‘vrije ruimte’ blijkt cruciaal.

Interview

2 februari 2023