Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Het omstreden gebied

1 april 2010

2 minuten

Nieuws
De échte Expeditie Mooi begint dit jaar. Over het voorproefje in 2009 werd begin april ‘Expeditie Mooi, een verkenningstocht naar ruimtelijke kwaliteit van provincies’ gepresenteerd. De conclusie van het aansluitende debat: de provincies hebben nog veel te ontdekken.

De wereld van de ruimtelijke kwaliteit

“De provincies moeten de ruimtelijke kwaliteit overlaten aan andere partijen en zich beperken tot enkel bovenlokale thema’s.” Friso de Zeeuw, directeur van het Bouwfonds en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, windt er geen doekjes om. Hij is uitgeno­ digd als een van de sprekers voor de start­ bijeenkomst van ‘Expeditie Mooi 2010’, een vervolg op de ontdekkingstocht van 2009. Hij karakteriseert met een grijns deze uitnodiging als een fraai staaltje van repressieve tolerantie.

De hoogleraar, die ondanks zijn kri­ tiek ook in het comité van aanbeveling voor Expeditie Mooi zit, poneert de stel­ ling dat het een onmatig en verkeerd idee is dat de provincies zich via regionale gebiedskenmerken moeten bemoeien met de kwaliteit van alle ruimtelijke ont­ wikkelingen. Maar De Zeeuw beperkt zich niet alleen tot dit commentaar. Daar­ voor zijn de ontwikkelingen op ruimte­ lijk gebied hem te lief. De expeditie moet van hem niet te veel dolen, maar recht op het doel af gaan. En hij steekt de provin­ cies nog een hart onder de riem als het over de recent opgeworpen kritiek op het bestaansrecht gaat: “Gewoon bukken, want het drijft wel weer over.” Hij balde zijn advies over de provinciale rol samen in de kernzin: “Kwaliteit kan je niet bren­ gen, maar moet je halen.” Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat een goede provinciale structuurvisie andere par­ tijen moet stimuleren. De communicatie daarbij is volgens hem van het grootste belang.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022