Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Het omstreden gebied

1 april 2010

2 minuten

Nieuws De échte Expeditie Mooi begint dit jaar. Over het voorproefje in 2009 werd begin april ‘Expeditie Mooi, een verkenningstocht naar ruimtelijke kwaliteit van provincies’ gepresenteerd. De conclusie van het aansluitende debat: de provincies hebben nog veel te ontdekken.

De wereld van de ruimtelijke kwaliteit

“De provincies moeten de ruimtelijke kwaliteit overlaten aan andere partijen en zich beperken tot enkel bovenlokale thema’s.” Friso de Zeeuw, directeur van het Bouwfonds en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, windt er geen doekjes om. Hij is uitgeno­ digd als een van de sprekers voor de start­ bijeenkomst van ‘Expeditie Mooi 2010’, een vervolg op de ontdekkingstocht van 2009. Hij karakteriseert met een grijns deze uitnodiging als een fraai staaltje van repressieve tolerantie.

De hoogleraar, die ondanks zijn kri­ tiek ook in het comité van aanbeveling voor Expeditie Mooi zit, poneert de stel­ ling dat het een onmatig en verkeerd idee is dat de provincies zich via regionale gebiedskenmerken moeten bemoeien met de kwaliteit van alle ruimtelijke ont­ wikkelingen. Maar De Zeeuw beperkt zich niet alleen tot dit commentaar. Daar­ voor zijn de ontwikkelingen op ruimte­ lijk gebied hem te lief. De expeditie moet van hem niet te veel dolen, maar recht op het doel af gaan. En hij steekt de provin­ cies nog een hart onder de riem als het over de recent opgeworpen kritiek op het bestaansrecht gaat: “Gewoon bukken, want het drijft wel weer over.” Hij balde zijn advies over de provinciale rol samen in de kernzin: “Kwaliteit kan je niet bren­ gen, maar moet je halen.” Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat een goede provinciale structuurvisie andere par­ tijen moet stimuleren. De communicatie daarbij is volgens hem van het grootste belang.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023