Het ontslakkingsteam komt naar u toe...

7 maart 2013

2 minuten

Opinie Het is bijna zo ver. Onze bevindingen ten aanzien van het ontslakken van gebiedsontwikkeling worden binnenkort met iedereen gedeeld. We hebben het document ‘Wenken voor het ontslakken’ genoemd en wat ons betreft is het een mooie tussenstop. Na de publicatie gaan we onze ideeën verder verspreiden, onder andere via de Dag van de Projectontwikkeling van de NEPROM en het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013 ’Werkzame ontwikkelstrategie‘, wat op 14 maart door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft georganiseerd wordt. We willen ons rapport echter ook via de VNG en IPO gaan verspreiden. - See more at: http://www.actieagendabouw.nl/het-ontslakkingsteam-komt-naar-u-toe/#sthash.yl3DMETc.dpuf

Maar daar blijft het niet bij. In samenwerking met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft wordt een ‘ontslakkingsteam’ gevormd dat beschikbaar is om in een aantal pilot gemeenten en regio’s het ontslakkingsproces concreet te ondersteunen. Vanzelfsprekend gebaseerd op de bevindingen in ons document. Daaruit alvast twee specifieke aandachtspunten:

Gedurende het proces van ons Actieteam is gebleken dat ook bij provincies ontslakken een relevant thema is. Niet alleen hebben provincies de neiging om met eigen regels een ‘kop’ op rijksbeleid te zetten, maar ook de extra bevoegdheden die provincies krijgen in het kader van de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (SVIR) kunnen er toe leiden dat alles ‘dichtgeregeld’ wordt.

Daarnaast is belangrijk dat er extra aandacht komt voor ‘houding en gedrag’. Soms is er een overdaad aan regels, maar dikwijls zit het probleem meer in de wijze waarop regels worden toegepast. Dus niet op een rigide manier (‘regel is regel’), maar met een betere afweging van het algehele maatschappelijke belang bij beslissingen, zouden er al heel wat ‘organisch ontslakt’ kunnen worden.

Mocht u of uw organisatie binnenkort een congres of symposium hebben waarin het thema Ontslakken goed past, laat het weten. Wij vullen graag een workshop of leveren een inhoudelijke bijdrage.


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024