Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Het verhalen van waardestijging in stedelijke herstructurering

3 januari 2011

2 minuten

Onderzoek Het is nog niet zo lang geleden dat Nederlandse overheden vaak een actief grondbeleid voerden: ze kochten de grond, maakten die bouw- en woonrijp en verkochten de bouwkavels aan woningcorporaties of commerciële ontwikkelaars. Eind jaren ‘80 werd een aantal beleidsveranderingen doorgevoerd die tot een geleidelijke overgang naar meer passieve of faciliterende vormen van grondbeleid leidde. Het zijn tegenwoordig steeds vaker de woningcorporaties en marktpartijen die grond kopen en locaties ontwikkelen.

Een studie over de manier waarop de economische waardestijging in stedelijke herstructurering gebruikt kan worden om de benodigde openbare infrastructuur en faciliteiten te betalen

Zowel stadsuitbreiding als herstructurering van binnenstedelijke locaties brengen meestal een stijging van de economische waarde van grond met zich mee, maar ook de noodzaak aan investeringen, zoals in openbare faciliteiten, wegen, kabels en leidingen, maatschappelijke voorzieningen en sociale woningbouw, schadevergoedingen, en dergelijke (hierna kortweg: ‘openbare infrastructuur en faciliteiten’). Wanneer gemeenten een actief grondbeleid voeren, kunnen ze deze kosten betalen dankzij de uitgifte van bouwkavels. Echter, sinds gemeenten steeds minder vaak over de grond beschikken lukt dat steeds minder goed, terwijl grondeigenaren niet geneigd blijken te zijn om bij te dragen aan de kosten. Dit heeft geleid tot een versobering van de openbare infrastructuur en faciliteiten en tot de noodzaak van publieke subsidiëring.

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of, in die gevallen waarbij de grond in binnenstedelijke locaties in private handen is, de economische waardestijging die het gevolg is van bestemmingswijziging (geheel of gedeeltelijk) zou kunnen worden gebruikt om de openbare infrastructuur en faciliteiten te betalen. In dit onderzoek wordt nagegaan of een aantal wettelijke instrumenten, de ‘formele regels relevant voor ruimtelijke ordening’, gebruikt zou kunnen worden om grondeigenaren te verleiden om mee te betalen. Met andere woorden: om overheden beter van waardestijging van de grond te laten profiteren om de nodige infrastructuur en faciliteiten te betalen (kortweg: ‘publiek waardestijgingsverhaal’).


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Portret - Demetrio Muñoz Gielen

Door Demetrio Muñoz Gielen

Demetrio Muñoz Gielen is docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan IHS Erasmus Universiteit Rotterdam, strategische adviseur gebiedseconomie bij de gemeente Purmerend en zelfstandig adviseur.


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

Minister Hugo de Jonge is te gast tijdens het SKG Jaarcongres 2023 in Amersfoort. Hij gaat met gebiedsontwikkelaars in gesprek over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Bekijk het programma en meld u aan!

SKG Nieuws

2 februari 2023

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (bron: Shutterstock)

Waarom vrije ruimte nodig is voor uitvoeringskracht in gebiedsprocessen

Saskia Ruijsink voelt Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries aan de tand over gebiedsontwikkeling. Hoe tot uitvoeringskracht te komen? Het begrip ‘vrije ruimte’ blijkt cruciaal.

Interview

2 februari 2023