Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Highlights bouwcongres 'Samenwerking in de steigers'

21 maart 2011

1 minuut

Verslag Cocreatie in de bouw vanuit drie perspectieven: ontwikkelen, bouwen en beheren

Ruim 400 bezoekers

De achtergronden van de deelnemers varieerden: bouw- en onderhoudsbedrijven en toeleveranciers; ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus; projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gebieds- ontwikkelaars; gemeentelijke, regionale en nationale overheden; brancheorganisaties en kennisinstellingen; (oud)medewerkers en (oud)studenten van bouwgerelateerde opleidingen.

Rapportcijfer (inhoud en organisatie): 8

Uit de evaluatieformulieren bleek dat de conferentie qua inhoud en organisatie ruimschoots aan de verwachtingen van de bezoekers heeft voldaan.

Impressie inhoud en sfeer

Het gezamenlijke congres van de ‘bouw’-lectoren, Frens Pries, Mirjam Huffstadt en Vincent Gruis, bestond uit een drietal themadelen: ‘Naar projectmanagement 2.0’, ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl’ en ‘Vernieuwend Vastgoedbeheer’. Elk themadeel, onder regie van een van de lectoren, bevatte een aantal inleidingen (en een paneldiscussie). Daarnaast konden de deelnemers in twee rondes kiezen uit 16 parallelle workshops. Tijdens het themadeel ‘Vernieuwend Vastgoedbeheer’, geleid door lid van het college van bestuur Huib de Jong, hield Vincent Gruis zijn openbare les getiteld ‘Cocreatie in de bouw; samenwerken bij woningrenovatie’ en ontving hij de lectorversierselen uit handen van FNT-directeur André Henken. Het congres werd afgesloten met een plenair slotdebat ‘Samenwerking in de steigers, hoe nu verder?’ onder leiding van Hans Wamelink, hoogleraar TU-Delft.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024