2013.11.22_How to make a great city_180

'How to make a city great’

22 november 2013

2 minuten

Onderzoek Tegen 2030 zal 60 procent van de wereldbevolking in steden leven. Dit kan enorme gevolgen met zich meebrengen voor de economische groei. Stadsbestuurders van zowel ontwikkelde als ontwikkelende gebieden dienen rekening te houden met urbanisatie op ongekende schaal. Het rapport ‘How to make a city great’ van McKinsey & Company geeft een overzicht van de stappen die stadsbestuurders nemen om hun steden te laten bloeien. Succesvolle stadsbestuurders hebben het volgende gemeen:

Wat doen bestuurders om hun stad te transformeren tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving?

1. Ze realiseren slimme groei.

Slimme groei is gericht op het herkennen en stimuleren van kansen. Het beslaat plannen die rekening houden met de vraag, integreert duurzaamheid en verzekert inwoners dat ze prosperen van de welvaart. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de regio, want samenwerking met omliggende gemeenten is essentieel voor een groeiende stad. Als laatste betekent slimme groei ook het integreren van het milieu in economische beslissingen, zoals het investeren in infrastructuur dat emissies, afval en watergebruik beperkt.

2. Ze doen meer met minder.

Geweldige steden gaan zorgvuldig om met hun inkomsten, ze verkennen investeringsmogelijkheden, omarmen technologie, passen organisatiestructuren aan en houden de kosten binnen de perken. Publiek-private samenwerking kan volgens succesvolle stadsbestuurders, mits goed ontworpen en uitgevoerd, een essentieel element zijn voor slimme groei, omdat het verminderde kosten en hogere kwaliteit met zich mee kan brengen.

3. Ze vinden draagvlak voor veranderingen.

Veranderingen zijn niet altijd eenvoudig en kunnen tot tegenstand leiden. Maar succesvolle bestuurders van steden weten een sterk ambtelijk team te vormen waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent. Ook nemen ze iedere kans om tot een consensus te komen met bewoners en het bedrijfsleven. Daarnaast doen ze hun best om talenten te werven en vast te houden, ze leggen nadruk op samenwerking en leiden hun ambtenaren op in het gebruik van technologie.

Ten slotte zijn stadsbestuurders zich bewust van hun korte ambtstermijn, maar wanneer lange termijn plannen zijn gemaakt en ze vinden draagvlak door de korte termijn successen, dan kan er een opwaartse spiraal gecreëerd worden dat een geweldige stedelijke omgeving stimuleert.


Cover: ‘2013.11.22_How to make a great city_180’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024