2013.11.22_How to make a great city_180

'How to make a city great’

22 november 2013

2 minuten

Onderzoek Tegen 2030 zal 60 procent van de wereldbevolking in steden leven. Dit kan enorme gevolgen met zich meebrengen voor de economische groei. Stadsbestuurders van zowel ontwikkelde als ontwikkelende gebieden dienen rekening te houden met urbanisatie op ongekende schaal. Het rapport ‘How to make a city great’ van McKinsey & Company geeft een overzicht van de stappen die stadsbestuurders nemen om hun steden te laten bloeien. Succesvolle stadsbestuurders hebben het volgende gemeen:

Wat doen bestuurders om hun stad te transformeren tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving?

1. Ze realiseren slimme groei.

Slimme groei is gericht op het herkennen en stimuleren van kansen. Het beslaat plannen die rekening houden met de vraag, integreert duurzaamheid en verzekert inwoners dat ze prosperen van de welvaart. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de regio, want samenwerking met omliggende gemeenten is essentieel voor een groeiende stad. Als laatste betekent slimme groei ook het integreren van het milieu in economische beslissingen, zoals het investeren in infrastructuur dat emissies, afval en watergebruik beperkt.

2. Ze doen meer met minder.

Geweldige steden gaan zorgvuldig om met hun inkomsten, ze verkennen investeringsmogelijkheden, omarmen technologie, passen organisatiestructuren aan en houden de kosten binnen de perken. Publiek-private samenwerking kan volgens succesvolle stadsbestuurders, mits goed ontworpen en uitgevoerd, een essentieel element zijn voor slimme groei, omdat het verminderde kosten en hogere kwaliteit met zich mee kan brengen.

3. Ze vinden draagvlak voor veranderingen.

Veranderingen zijn niet altijd eenvoudig en kunnen tot tegenstand leiden. Maar succesvolle bestuurders van steden weten een sterk ambtelijk team te vormen waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent. Ook nemen ze iedere kans om tot een consensus te komen met bewoners en het bedrijfsleven. Daarnaast doen ze hun best om talenten te werven en vast te houden, ze leggen nadruk op samenwerking en leiden hun ambtenaren op in het gebruik van technologie.

Ten slotte zijn stadsbestuurders zich bewust van hun korte ambtstermijn, maar wanneer lange termijn plannen zijn gemaakt en ze vinden draagvlak door de korte termijn successen, dan kan er een opwaartse spiraal gecreëerd worden dat een geweldige stedelijke omgeving stimuleert.


Cover: ‘2013.11.22_How to make a great city_180’



Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023