Portret_Stef Blok_310

Huurplan Blok bevordert doorstroom

22 april 2014

3 minuten

Nieuws Amsterdam, Den Haag - Met tijdelijke huurcontracten voor starters en woningcorporaties die zich hoofdzakelijk op de sociale huurmarkt richten, wil minister Blok van Wonen de doorstroming op de sociale huurmarkt bevorderen. Tegelijkertijd moeten beleggers daardoor worden verleid meer te investeren in duurdere huurwoningen.

Deze voorstellen van Blok voor hervormingen op de huurmarkt werden vrijdag in de ministerraad goedgekeurd en worden dit jaar tot wetgeving gemaakt. Ze maken onderdeel uit van het Woonakkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met coalitiepartijen WD en PvdA en de 'geliefde' oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie.

De maatregelen van Blok moeten tweeledig werken: enerzijds moeten ze de vastzittende sociale huurmarkt loskrijgen en anderzijds het middensegment aantrekkelijk maken voor pensioenfondsen en verzekeraars. Dat eerste wil de minister bereiken door woningcorporaties te beperken tot hun 'kerntaak': het aanbieden van woningen aan mensen met lage inkomens. 'Corporaties kunnen dan geen risico's meer lopen met projectontwikkeling', zei hij vrijdag. Hij hoopt dat ze in samenspraak met gemeenten meer sociale huurwoningen gaan bouwen.

Het andere probleem op de sociale huurmarkt, scheefhuur, wil hij aanpakken met de introductie van verschillende tijdelijke huurcontracten. Starters onder de dertig jaar kunnen straks contracten krijgen van vijf jaar. Het idee is dat de starter na die vijf jaar genoeg verdient om een huurwoning in het vrije segment te kunnen betalen.

Voor de mensen die te veel verdienen voor sociale huur moeten er wel voldoende woningen in het vrije segment zijn. Blok denkt dat institutionele beleggers graag investeren in zulke woningen. Bovendien maakt hij het voor woningeigenaren makkelijker om hun woning te verhuren door tijdelijke contracten van twee jaar in te voeren. Wie zijn woning niet verkocht krijgt, kan verhuren zonder dat hij dat voor onbepaalde tijd moet doen.

De sociale woningbouw zit verstopt met mensen die te veel verdienen

Het lijkt erop dat het plan van Blok slaagt: grote beleggers in vastgoed reageren positief op de invoering van tijdelijke huurcontracten. 'Dit helpt echt bij de doorstroming op de woningmarkt', zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN (Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland). 'De sociale woningbouw zit verstopt met mensen die te veel verdienen.'

De branchevereniging juicht ook het besluit toe om de liberalisatiegrens te bevriezen op € 700. 'Wij bouwen nu veiligheidshalve woningen voor de vrije sector van € 750 of meer omdat we bang zijn dat ze bij inflatie terugvallen in de beschermde huursector.' Door het bevriezen van de grens kunnen commerciële verhuurders die veiligheidsmarge laten vallen en goedkoper bouwen. Maar de beleggers zijn niet alleen maar positief. De verhoging van de inkomensgrens om voor sociale huurwoningen in aanmerking te mogen komen, kan op kritiek rekenen. Het kabinet geeft woningcorporaties de mogelijkheid 20% van hun woningen toe te wijzen aan mensen met een inkomen tussen €34.000 en €38.000. Tot nu toe is dat 10%. Van Blokland: 'Dit is de achilleshiel van de discussie. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking komt nu in aanmerking voor sociale woningbouw.'

Woningcorporaties reageren daar juist positief op. 'Deze maatregel verbetert de positie van lage middeninkomens op de huurwoningmarkt', luidt de reactie van Aedes, koepel van corporaties. Aedes is vooral negatief over de bevriezing van de liberalisatiegrens.

Voorzitter Marc Cal op: 'Doordat de huren jaarlijks wel omhoog gaan, komen door deze maatregel woningen uiteindelijk in de vrije sector terecht. En dat terwijl het kabinet tegelijkertijd meer mensen wil toelaten tot de sociale sector. Onbegrijpelijk.'

Auteursrecht voorbehouden aan Het Financieel Dagblad

Zie ook:


Cover: ‘Portret_Stef Blok_310’


Door Prisco Battes

Journalist bij Het Financieele Dagblad

Door Saskia Jonkers

Journalist bij Het Financieele Dagblad


Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024