Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Huurprijzen woningen vrije sector wederom stabiel

3 juli 2013

2 minuten

Nieuws De huurprijzen in de vrije sector stegen in het tweede kwartaal van 2013 met een bescheiden 1,2% en bleven daarmee voor het vijftiende kwartaal op rij stabiel.

Eerder dit jaar nog sprak de ING de verwachting uit dat de huurprijzen in zowel de sociale- als de vrije sector in 2013 met 4,8% zouden stijgen. Uit de kwartaalcijfers van Pararius.nl is een toekomstige stijging voor de vrije sector nog niet af te leiden.

In tegenstelling tot de sociale huursector is er in de vrije huursector sprake van marktwerking. Vraag en aanbod, niet de overheid, bepalen hier de prijs. Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius.nl: ‘Enerzijds is de vraag naar huurwoningen toegenomen omdat vooral starters geen huis durven te kopen of geen hypotheek krijgen. Anderzijds zetten, aan de aanbodkant, huiseigenaren met twee koopwoningen hun woningen tijdelijk te huur.’ Ook worden in veel nieuwbouwprojecten koopwoningen vervangen door huurwoningen in de vrije sector.

Vanaf 1 juli 2013 mogen de huurprijzen voor sociale huurwoningen, afhankelijk van het inkomen van de huurder, worden verhoogd met een extra toeslag. Een van de redenen voor deze verhoging is het terugdringen van het prijsverschil tussen de sociale- en de vrije sector.

De gemiddelde maandelijkse huurprijs per m² in Nederland kwam op € 12,43 uit, een stijging van 1,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De huurprijzen in Amsterdam (-3,4%), Den Haag (-1%) en Utrecht (-0,1%) daalden, die in Rotterdam stegen vergeleken met het voorgaande kwartaal met 3,4%.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024