Thumb_geld_0_1000px

Hypotheekschuld dreigt te groeien tot € 911 mrd

6 december 2012

2 minuten

Nieuws Zonder ingrijpende maatregelen zal de hypotheekschuld in Nederland verder toenemen. De voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord, zoals renteaftrek beperken tot annuïtaire hypotheken, zijn volstrekt onvoldoende om de autonome stijging van de hypotheekschuld terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Johan Conijn, Frans Schilder en Martijn Eskinasi van de Amsterdam School of Real Estate.

In een scenario met gematigde economische groei van jaarlijks 1% tot 2025 en een inflatie van 2%, loopt de totale hypotheekschuld op tot € 911 mrd. Op dit moment heeft die een omvang van € 611 mrd. De koopwoningvoorraad groeit in dit scenario met 50.000 per jaar. Ook in minder gunstige scenario's is geen sprake van daling van de hypotheekschuld, terwijl maatregelen een zeer negatieve uitwerking zullen hebben op de koopsector.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker gebleken dat de omvang van de Nederlandse hypotheekschuld problematisch is. Bij huishoudens komt dit onder meer naar voren in een stijgend aantal huishoudens met een potentiële restschuld. Bij de banken manifesteert het probleem zich in het grote verschil tussen de omvang van de uitstaande hypotheken en de spaardeposito's waarover de banken beschikken: het deposit- of financieringsgat. Dit financieringsgat dienen de banken te herfinancieren op de internationale kapitaalmarkt. Deze herfinanciering is minder vanzelfsprekend geworden dan dat in het verleden het geval was. Bovendien is de herfinanciering duurder geworden. Dit heeft ertoe geleid dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder nadrukkelijk aangeeft dat (de stijging van) de hypotheekschuld verminderd dient te worden. Om dit te bereiken zou het aflossen door zittende eigenaar-bewoners sterk bevorderd moeten worden. Hierdoor nemen echter de consumptieve bestedingen in Nederland nog verder af. Een andere optie is het ondersteunen van innovaties in het aanbod van hypotheken, bijvoorbeeld het Deense model. Hierbij verkopen de banken obligaties met eenzelfde looptijd, rentevastperiode en aflossingsstructuur als de hypothecaire lening. Hierdoor kan het herfinancieringsrisico voor banken beperkt worden als deze obligaties bij andere partijen zoals pensioenfondsen weggezet kunnen worden.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024