Thumb_geld_0_1000px

Hypotheekschuld dreigt te groeien tot € 911 mrd

6 december 2012

2 minuten

Nieuws
Zonder ingrijpende maatregelen zal de hypotheekschuld in Nederland verder toenemen. De voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord, zoals renteaftrek beperken tot annuïtaire hypotheken, zijn volstrekt onvoldoende om de autonome stijging van de hypotheekschuld terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Johan Conijn, Frans Schilder en Martijn Eskinasi van de Amsterdam School of Real Estate.

In een scenario met gematigde economische groei van jaarlijks 1% tot 2025 en een inflatie van 2%, loopt de totale hypotheekschuld op tot € 911 mrd. Op dit moment heeft die een omvang van € 611 mrd. De koopwoningvoorraad groeit in dit scenario met 50.000 per jaar. Ook in minder gunstige scenario's is geen sprake van daling van de hypotheekschuld, terwijl maatregelen een zeer negatieve uitwerking zullen hebben op de koopsector.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker gebleken dat de omvang van de Nederlandse hypotheekschuld problematisch is. Bij huishoudens komt dit onder meer naar voren in een stijgend aantal huishoudens met een potentiële restschuld. Bij de banken manifesteert het probleem zich in het grote verschil tussen de omvang van de uitstaande hypotheken en de spaardeposito's waarover de banken beschikken: het deposit- of financieringsgat. Dit financieringsgat dienen de banken te herfinancieren op de internationale kapitaalmarkt. Deze herfinanciering is minder vanzelfsprekend geworden dan dat in het verleden het geval was. Bovendien is de herfinanciering duurder geworden. Dit heeft ertoe geleid dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder nadrukkelijk aangeeft dat (de stijging van) de hypotheekschuld verminderd dient te worden. Om dit te bereiken zou het aflossen door zittende eigenaar-bewoners sterk bevorderd moeten worden. Hierdoor nemen echter de consumptieve bestedingen in Nederland nog verder af. Een andere optie is het ondersteunen van innovaties in het aanbod van hypotheken, bijvoorbeeld het Deense model. Hierbij verkopen de banken obligaties met eenzelfde looptijd, rentevastperiode en aflossingsstructuur als de hypothecaire lening. Hierdoor kan het herfinancieringsrisico voor banken beperkt worden als deze obligaties bij andere partijen zoals pensioenfondsen weggezet kunnen worden.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022