Thumb_geld_0_1000px

Hypotheekschuld dreigt te groeien tot € 911 mrd

6 december 2012

2 minuten

Nieuws Zonder ingrijpende maatregelen zal de hypotheekschuld in Nederland verder toenemen. De voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord, zoals renteaftrek beperken tot annuïtaire hypotheken, zijn volstrekt onvoldoende om de autonome stijging van de hypotheekschuld terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Johan Conijn, Frans Schilder en Martijn Eskinasi van de Amsterdam School of Real Estate.

In een scenario met gematigde economische groei van jaarlijks 1% tot 2025 en een inflatie van 2%, loopt de totale hypotheekschuld op tot € 911 mrd. Op dit moment heeft die een omvang van € 611 mrd. De koopwoningvoorraad groeit in dit scenario met 50.000 per jaar. Ook in minder gunstige scenario's is geen sprake van daling van de hypotheekschuld, terwijl maatregelen een zeer negatieve uitwerking zullen hebben op de koopsector.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker gebleken dat de omvang van de Nederlandse hypotheekschuld problematisch is. Bij huishoudens komt dit onder meer naar voren in een stijgend aantal huishoudens met een potentiële restschuld. Bij de banken manifesteert het probleem zich in het grote verschil tussen de omvang van de uitstaande hypotheken en de spaardeposito's waarover de banken beschikken: het deposit- of financieringsgat. Dit financieringsgat dienen de banken te herfinancieren op de internationale kapitaalmarkt. Deze herfinanciering is minder vanzelfsprekend geworden dan dat in het verleden het geval was. Bovendien is de herfinanciering duurder geworden. Dit heeft ertoe geleid dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder nadrukkelijk aangeeft dat (de stijging van) de hypotheekschuld verminderd dient te worden. Om dit te bereiken zou het aflossen door zittende eigenaar-bewoners sterk bevorderd moeten worden. Hierdoor nemen echter de consumptieve bestedingen in Nederland nog verder af. Een andere optie is het ondersteunen van innovaties in het aanbod van hypotheken, bijvoorbeeld het Deense model. Hierbij verkopen de banken obligaties met eenzelfde looptijd, rentevastperiode en aflossingsstructuur als de hypothecaire lening. Hierdoor kan het herfinancieringsrisico voor banken beperkt worden als deze obligaties bij andere partijen zoals pensioenfondsen weggezet kunnen worden.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023