2013.04.26_Op maat herontwikkelen_180

Ideeën voor gebiedsontwikkeling Rijnhaven gezocht

10 december 2013

1 minuut

Nieuws De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met ministerie van Economische Zaken een kennismarkt voor de gebiedsontwikkeling van de Rijnhaven. De kennismarkt is een digitaal platform waar ideeën voor de Rijnhaven gepitcht kunnen worden. Indieners krijgen op deze manier de kans om hun idee gerealiseerd te zien worden binnen de plannen van een consortium uit de aanbesteding. De consortia krijgen op hun beurt de gelegenheid zich tijdens de aanbestedingsprocedure te versterken met extra expertise, innovaties, kennis of competenties uit de markt.

Gemeente Rotterdam en ministerie van EZ openen digitale kennismarkt

Pitchen

Via de website www.innovatiemarkt.nl/rijnhaven kunnen ideeën in de vorm van een presentatie gepitcht worden. Deze moeten uiterlijk 6 januari 2014 ingediend zijn. De pitch wordt door de gemeente Rotterdam doorgestuurd naar de verschillende consortia in de aanbesteding.

Iedere deelnemer krijgt van de consortia gerichte, maar anonieme feedback op het idee. Als een consortia belangstelling in het idee heeft, dan kan de indiener als één van de partijen deel uit maken van de zogenaamde ‘derdenlijst’. Dit betekent dat deze partij onderdeel kan worden van het consortium, maar geen risico hoeft te dragen. Alle regels en voorwaarden zijn op www.innovatiemarkt.nl/rijnhaven na te lezen.


Cover: ‘2013.04.26_Op maat herontwikkelen_180’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023