platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Ideeën voor gebiedsontwikkeling Rijnhaven gezocht

Ideeën voor gebiedsontwikkeling Rijnhaven gezocht

Gemeente Rotterdam en ministerie van EZ openen digitale kennismarkt

10 dec 2013 - De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met ministerie van Economische Zaken een kennismarkt voor de gebiedsontwikkeling van de Rijnhaven. De kennismarkt is een digitaal platform waar ideeën voor de Rijnhaven gepitcht kunnen worden. Indieners krijgen op deze manier de kans om hun idee gerealiseerd te zien worden binnen de plannen van een consortium uit de aanbesteding. De consortia krijgen op hun beurt de gelegenheid zich tijdens de aanbestedingsprocedure te versterken met extra expertise, innovaties, kennis of competenties uit de markt.

Pitchen

Via de website www.innovatiemarkt.nl/rijnhaven kunnen ideeën in de vorm van een presentatie gepitcht worden. Deze moeten uiterlijk 6 januari 2014 ingediend zijn. De pitch wordt door de gemeente Rotterdam doorgestuurd naar de verschillende consortia in de aanbesteding.

Iedere deelnemer krijgt van de consortia gerichte, maar anonieme feedback op het idee. Als een consortia belangstelling in het idee heeft, dan kan de indiener als één van de partijen deel uit maken van de zogenaamde ‘derdenlijst’. Dit betekent dat deze partij onderdeel kan worden van het consortium, maar geen risico hoeft te dragen. Alle regels en voorwaarden zijn op www.innovatiemarkt.nl/rijnhaven na te lezen.