2015.09.26_In welke buurten word je snel te dik?

In welke buurten word je snel te dik?

26 september 2015

2 minuten

Nieuws Uit onderzoek van het instituut RTI International blijkt dat er diverse redenen voor overgewicht zijn, en één daarvan is de plek waar je woont. De onderzoekers hebben een obesitas kaart gepubliceerd, waarop te zien is in welke gebieden in de Verenigde Staten mensen meer kans maken om obesitas te ontwikkelen. Los van sociaal-economische en culturele oorzaken is de mate waarin de omgeving uitdaagt tot bewegen één van de factoren die bepalen of overgewicht zich in een buurt manifesteert.

Uit 37 onderzoeken is gebleken dat de invloed van factoren op wijk-niveau gemengd zijn; in 15 onderzoeken werden de financiële omstandigheden in de wijk geassocieerd met obesitas, terwijl de associaties tussen inkomensongelijkheid en raciale samenstelling met obesitas wisselend was.

Een derde van de volwassen Amerikanen heeft overgewicht. Het is te gemakkelijk om de oorzaken van obesitas af te schuiven op de personen zelf, artsen weten dat het veroorzaakt wordt door een combinatie van biologische en sociale factoren. Armoede, ras, toegang tot gezonde voeding, beloopbaarheid, en toegang tot de openbare ruimte zijn allemaal gekoppeld aan het veroorzaken van obesitas; sommige factoren meer consistent dan andere.

Om de omgevingsfactoren die bijdragen aan het veroorzaken van overgewicht inzichtelijk te maken, heeft het non-profit onderzoeksinstituut RTI International een nieuwe kaart gemaakt waarin de at-risk bevolking in buurten in heel Amerika wordt aangegeven.

Although obesity is a national problem, many of the policies and interventions that would be most valuable in reducing obesity occur at the community or neighborhood level. Bill Wheaton, directeur van RTI’s Geospatial Science and Technology Program

De RTI kaart bevat drie lagen met data. De eerste toont het aandeel van de volwassen bevolking met overgewicht aan binnen elk 250 meter gridcel in het land. Neem het New York-New Jersey gebied (zie foto bovenaan); hoe warmer de kleuren, hoe groter het aandeel van volwassenen met overgewicht in die regio.

De tweede en derde lagen laten hotpots zien (met behulp van verschillende analytische benaderingen) waar de lokale obesitas veel hoger is dan het nationale gemiddelde. Met behulp van ruimtelijke cluster analyses, kunnen de onderzoekers van de RTI aantonen dat deze hotspots niet willekeurig voorkomen - ze zijn statistisch significant. Met andere woorden, er gebeurt iets in deze specifieke wijken dat het hoge aantal gevallen van obesitas stimuleert.

Zie ook:


Cover: ‘2015.09.26_In welke buurten word je snel te dik?’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024