Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

ING: Corporaties moeten werken aan imago

10 december 2012

1 minuut

Nieuws Woningcorporaties moeten zich heldere doelen stellen; alleen dan kunnen zij zelf weer aan het stuur zitten. Nu nemen corporaties een te defensieve, reactieve houding aan. Alleen als zij zich doelen stellen voor de langere termijn, kunnen zij werken aan het verbeteren van hun imago. Wanneer zij hun doelstellingen helder maken en hiermee het maatschappelijk belang duidelijk steunen, kunnen zij weer zelf aan het stuur zitten en de regie voeren over hun eigen toekomst.

Door maatschappelijk belangrijke thema's te omarmen kunnen corporaties hun imago weer verbeteren. Hiervoor heeft ING Economisch Bureau in de vandaag gepubliceerde studie Woningcorporaties naar 2020 drie maatschappelijke doelstellingen geformuleerd. Volgens de researchers van ING moeten corpoaties zich richten op sociale huurwoningen, seniorenhuisvesting en duurzaamheid. Door het opeisen van hun maatschappelijke rol bij de drie bovenstaande thema's kunnen corporaties het vertrouwen weer terugwinnen en komen ze van een afwachtende in een sturende houding. Corporaties geven dan actief en positief invulling aan hun bestaansrecht en bovendien maken ze duidelijk dat Nederland de sector hard nodig heeft.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023