2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660

ING: Dreigende leegstand zet de ouderenzorg onder druk

26 juni 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico’s voor zowel ouderenzorginstellingen als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn.

In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen. Door deze forse afbouw dreigt leegstand. Dit heeft ook effect op woningcorporaties omdat zij momenteel 50.000 van deze plaatsen verhuren en straks minder zeker zijn van hun huurinkomsten. ING stelt dat een krachtenbundeling van woningcorporaties en zorginstellingen noodzakelijk is voor een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg. Dit vereist een gezamenlijk gedragen toekomstgerichte strategie. Dit staat in de Themavisie ‘Scheiden wonen en zorg in de AWBZ’ van het ING Economisch Bureau. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt, krijgen corporaties met een toenemende vraag naar seniorenwoningen te maken. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Voorts liggen er kansen voor corporaties op het gebied van veilig wonen. Regionaal kunnen er grote verschillen optreden. Zo zullen in de grote steden de verwachte investeringen kleiner zijn doordat daar de vergrijzing minder toeslaat en er al relatief veel beschikbare seniorenwoningen zijn. Buiten de grote steden zullen de benodigde investeringen hoger zijn omdat de situatie daar vaak precies omgekeerd is. ‘Beschouw de veranderende marktomstandigheden als een gegeven, maak een grondige regio-analyse en zoek de samenwerking met de ketenpartners in de ouderenzorgsector pro actief op. Dat is maatschappelijk ondernemen met visie’, aldus sectormanager Public Sector Ceel Elemans. ´De ontwikkelrichting van de caresector is een goede maar niet zonder risico´s. Vooral die zorginstellingen die de afgelopen periode onvoldoende voortgang hebben gemaakt met de transformatie van de lichtere doelgroepen, gaan het moeilijk krijgen´, aldus sectormanager Zorg Erwin Winkel.

Zie ook:


Cover: ‘2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024