2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660

ING: Dreigende leegstand zet de ouderenzorg onder druk

26 juni 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico’s voor zowel ouderenzorginstellingen als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn.

In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen. Door deze forse afbouw dreigt leegstand. Dit heeft ook effect op woningcorporaties omdat zij momenteel 50.000 van deze plaatsen verhuren en straks minder zeker zijn van hun huurinkomsten. ING stelt dat een krachtenbundeling van woningcorporaties en zorginstellingen noodzakelijk is voor een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg. Dit vereist een gezamenlijk gedragen toekomstgerichte strategie. Dit staat in de Themavisie ‘Scheiden wonen en zorg in de AWBZ’ van het ING Economisch Bureau. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt, krijgen corporaties met een toenemende vraag naar seniorenwoningen te maken. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Voorts liggen er kansen voor corporaties op het gebied van veilig wonen. Regionaal kunnen er grote verschillen optreden. Zo zullen in de grote steden de verwachte investeringen kleiner zijn doordat daar de vergrijzing minder toeslaat en er al relatief veel beschikbare seniorenwoningen zijn. Buiten de grote steden zullen de benodigde investeringen hoger zijn omdat de situatie daar vaak precies omgekeerd is. ‘Beschouw de veranderende marktomstandigheden als een gegeven, maak een grondige regio-analyse en zoek de samenwerking met de ketenpartners in de ouderenzorgsector pro actief op. Dat is maatschappelijk ondernemen met visie’, aldus sectormanager Public Sector Ceel Elemans. ´De ontwikkelrichting van de caresector is een goede maar niet zonder risico´s. Vooral die zorginstellingen die de afgelopen periode onvoldoende voortgang hebben gemaakt met de transformatie van de lichtere doelgroepen, gaan het moeilijk krijgen´, aldus sectormanager Zorg Erwin Winkel.

Zie ook:


Cover: ‘2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023