2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660

ING: Dreigende leegstand zet de ouderenzorg onder druk

26 juni 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico’s voor zowel ouderenzorginstellingen als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn.

In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen. Door deze forse afbouw dreigt leegstand. Dit heeft ook effect op woningcorporaties omdat zij momenteel 50.000 van deze plaatsen verhuren en straks minder zeker zijn van hun huurinkomsten. ING stelt dat een krachtenbundeling van woningcorporaties en zorginstellingen noodzakelijk is voor een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg. Dit vereist een gezamenlijk gedragen toekomstgerichte strategie. Dit staat in de Themavisie ‘Scheiden wonen en zorg in de AWBZ’ van het ING Economisch Bureau. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt, krijgen corporaties met een toenemende vraag naar seniorenwoningen te maken. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Voorts liggen er kansen voor corporaties op het gebied van veilig wonen. Regionaal kunnen er grote verschillen optreden. Zo zullen in de grote steden de verwachte investeringen kleiner zijn doordat daar de vergrijzing minder toeslaat en er al relatief veel beschikbare seniorenwoningen zijn. Buiten de grote steden zullen de benodigde investeringen hoger zijn omdat de situatie daar vaak precies omgekeerd is. ‘Beschouw de veranderende marktomstandigheden als een gegeven, maak een grondige regio-analyse en zoek de samenwerking met de ketenpartners in de ouderenzorgsector pro actief op. Dat is maatschappelijk ondernemen met visie’, aldus sectormanager Public Sector Ceel Elemans. ´De ontwikkelrichting van de caresector is een goede maar niet zonder risico´s. Vooral die zorginstellingen die de afgelopen periode onvoldoende voortgang hebben gemaakt met de transformatie van de lichtere doelgroepen, gaan het moeilijk krijgen´, aldus sectormanager Zorg Erwin Winkel.

Zie ook:


Cover: ‘2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660’



Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024