people meeting

Integraal management in gebiedsontwikkeling

17 april 2016

1 minuut

Nieuws Fysiek 'vooruitgangsdenken' op basis van een eindontwerp heeft de afgelopen eeuw plaats moeten maken voor een ander besef. De Toekomstige kwaliteit van ruimten is vooral gediend bij het coördineren van initiatieven van verschillende partijen en belangen. Het goed managen van deze processen vraagt om schakelen tussen strategieën van project- en procesmanagement.

PMB-er Lubbert Hakvoort schreef in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Universiteit van Amsterdam het artikel 'Integraal management in gebiedsontwikkeling'. Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening).

De auteurs gaan in op de paradoxen vann:

 • beheersing
 • beroepstrots
 • besluiten
 • beeld

en sluiten af met een strategische reflectie.

"De aanpak van ruimtelijke veranderingen is de afgelopen decennia geprofessionaliseerd: naast planners, stedenbouwers, ingenieurs en architecten is er een grote groep vakgenoten opgekomen die gespecialiseerd is in het managen van complexe ruimtelijke veranderingsprocessen. De vraag wenneer zij welke instrumenten moeten toepassen, kan beantwoord worden met behulp van een systeembenadering.

Projecten en processen in relatie tot systemen

Gesloten systeem

 • 'Harde' projecten 
 • (goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via: geld, organisatie, kwaliteit, informatie, communicatie en tijd
 • Eindtoestandplanning (blue print planning)
 • Methode staat centraal

Open systeem

 • 'Zachte'(complexe) projecten 
 • (minder goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via interactie met projectomgeving
 • Interactieve planning, scenarioplanning, incrementele planning
 • Manager en zijn competenties staan centraal

Download het volledige artikel


Bron: Amsterdam.nl


Cover: ‘people meeting’


Portret - Stan Majoor

Door Stan Majoor

Assistent professor stedelijke en regionale planning bij University of Amsterdam

Lubbert Hakvoort

Door Lubbert Hakvoort

Procesmanager Haven-stad, gemeente Amsterdam


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023