people meeting

Integraal management in gebiedsontwikkeling

17 april 2016

1 minuut

Nieuws Fysiek 'vooruitgangsdenken' op basis van een eindontwerp heeft de afgelopen eeuw plaats moeten maken voor een ander besef. De Toekomstige kwaliteit van ruimten is vooral gediend bij het coördineren van initiatieven van verschillende partijen en belangen. Het goed managen van deze processen vraagt om schakelen tussen strategieën van project- en procesmanagement.

PMB-er Lubbert Hakvoort schreef in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Universiteit van Amsterdam het artikel 'Integraal management in gebiedsontwikkeling'. Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening).

De auteurs gaan in op de paradoxen vann:

 • beheersing
 • beroepstrots
 • besluiten
 • beeld

en sluiten af met een strategische reflectie.

"De aanpak van ruimtelijke veranderingen is de afgelopen decennia geprofessionaliseerd: naast planners, stedenbouwers, ingenieurs en architecten is er een grote groep vakgenoten opgekomen die gespecialiseerd is in het managen van complexe ruimtelijke veranderingsprocessen. De vraag wenneer zij welke instrumenten moeten toepassen, kan beantwoord worden met behulp van een systeembenadering.

Projecten en processen in relatie tot systemen

Gesloten systeem

 • 'Harde' projecten 
 • (goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via: geld, organisatie, kwaliteit, informatie, communicatie en tijd
 • Eindtoestandplanning (blue print planning)
 • Methode staat centraal

Open systeem

 • 'Zachte'(complexe) projecten 
 • (minder goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via interactie met projectomgeving
 • Interactieve planning, scenarioplanning, incrementele planning
 • Manager en zijn competenties staan centraal

Download het volledige artikel


Bron: Amsterdam.nl


Cover: ‘people meeting’


Portret - Stan Majoor

Door Stan Majoor

Assistent professor stedelijke en regionale planning bij University of Amsterdam

Lubbert Hakvoort

Door Lubbert Hakvoort

Procesmanager Haven-stad, gemeente Amsterdam


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023