people meeting

Integraal management in gebiedsontwikkeling

17 april 2016

1 minuut

Nieuws Fysiek 'vooruitgangsdenken' op basis van een eindontwerp heeft de afgelopen eeuw plaats moeten maken voor een ander besef. De Toekomstige kwaliteit van ruimten is vooral gediend bij het coördineren van initiatieven van verschillende partijen en belangen. Het goed managen van deze processen vraagt om schakelen tussen strategieën van project- en procesmanagement.

PMB-er Lubbert Hakvoort schreef in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Universiteit van Amsterdam het artikel 'Integraal management in gebiedsontwikkeling'. Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening).

De auteurs gaan in op de paradoxen vann:

 • beheersing
 • beroepstrots
 • besluiten
 • beeld

en sluiten af met een strategische reflectie.

"De aanpak van ruimtelijke veranderingen is de afgelopen decennia geprofessionaliseerd: naast planners, stedenbouwers, ingenieurs en architecten is er een grote groep vakgenoten opgekomen die gespecialiseerd is in het managen van complexe ruimtelijke veranderingsprocessen. De vraag wenneer zij welke instrumenten moeten toepassen, kan beantwoord worden met behulp van een systeembenadering.

Projecten en processen in relatie tot systemen

Gesloten systeem

 • 'Harde' projecten 
 • (goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via: geld, organisatie, kwaliteit, informatie, communicatie en tijd
 • Eindtoestandplanning (blue print planning)
 • Methode staat centraal

Open systeem

 • 'Zachte'(complexe) projecten 
 • (minder goed beheersbare projecten)
 • Beheersing via interactie met projectomgeving
 • Interactieve planning, scenarioplanning, incrementele planning
 • Manager en zijn competenties staan centraal

Download het volledige artikel


Bron: Amsterdam.nl


Cover: ‘people meeting’


Portret - Stan Majoor

Door Stan Majoor

Assistent professor stedelijke en regionale planning bij University of Amsterdam

Lubbert Hakvoort

Door Lubbert Hakvoort

Procesmanager Haven-stad, gemeente Amsterdam


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024