platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Internationale handel en doorvoer

Internationale handel en doorvoer

Een nieuwe statistiek

6 okt 2013 - Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logistiek zijn daarom zorgvuldige afwegingen nodig. Om dergelijke afwegingen te kunnen maken is de beschikbaarheid van kwantitatieve informatie over internationale handels- en transportstromen onontbeerlijk.

De informatie over internationale goederenstromen is verdeeld over diverse CBS-statistieken: de statistiek van de internationale handel in goederen en de zes transportstatistieken. Ook samen geven deze statistieken geen compleet beeld van de internationale goederenstromen van Nederland. De doorvoer is niet zichtbaar in de statistieken. Bovendien is er geen volledig zicht op de waarde en het gewicht van goederenstromen onderverdeeld naar inhoud, oorsprong, bestemming en transportmiddel.

Een nieuwe statistiek integreert nu de statistieken van internationale handel en transport met behulp van een Bayesiaans integratiemodel. Het model zorgt ervoor dat de handels- en transportcijfers onderling consistent zijn en aan logische voorwaarden voldoen. Zo ontstaat een beter zicht op de internationale goederenstromen naar, van en door Nederland onderscheiden naar goederenhoofdstuk en naar werelddeel van herkomst of bestemming. Voor het eerst sinds 1997 is er weer een betrouwbare schatting van de doorvoer beschikbaar. Bovendien worden ook de marges rondom de schattingen berekend, waardoor inzicht wordt verkregen in de betrouwbaarheid van de cijfers.