2013.10.06_Internationale handel_180

Internationale handel en doorvoer

6 oktober 2013

1 minuut

Onderzoek Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logistiek zijn daarom zorgvuldige afwegingen nodig. Om dergelijke afwegingen te kunnen maken is de beschikbaarheid van kwantitatieve informatie over internationale handels- en transportstromen onontbeerlijk.

Een nieuwe statistiek

De informatie over internationale goederenstromen is verdeeld over diverse CBS-statistieken: de statistiek van de internationale handel in goederen en de zes transportstatistieken. Ook samen geven deze statistieken geen compleet beeld van de internationale goederenstromen van Nederland. De doorvoer is niet zichtbaar in de statistieken. Bovendien is er geen volledig zicht op de waarde en het gewicht van goederenstromen onderverdeeld naar inhoud, oorsprong, bestemming en transportmiddel.

Een nieuwe statistiek integreert nu de statistieken van internationale handel en transport met behulp van een Bayesiaans integratiemodel. Het model zorgt ervoor dat de handels- en transportcijfers onderling consistent zijn en aan logische voorwaarden voldoen. Zo ontstaat een beter zicht op de internationale goederenstromen naar, van en door Nederland onderscheiden naar goederenhoofdstuk en naar werelddeel van herkomst of bestemming. Voor het eerst sinds 1997 is er weer een betrouwbare schatting van de doorvoer beschikbaar. Bovendien worden ook de marges rondom de schattingen berekend, waardoor inzicht wordt verkregen in de betrouwbaarheid van de cijfers.


Cover: ‘2013.10.06_Internationale handel_180’Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023