2013.10.06_Internationale handel_180

Internationale handel en doorvoer

6 oktober 2013

1 minuut

Onderzoek Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logistiek zijn daarom zorgvuldige afwegingen nodig. Om dergelijke afwegingen te kunnen maken is de beschikbaarheid van kwantitatieve informatie over internationale handels- en transportstromen onontbeerlijk.

Een nieuwe statistiek

De informatie over internationale goederenstromen is verdeeld over diverse CBS-statistieken: de statistiek van de internationale handel in goederen en de zes transportstatistieken. Ook samen geven deze statistieken geen compleet beeld van de internationale goederenstromen van Nederland. De doorvoer is niet zichtbaar in de statistieken. Bovendien is er geen volledig zicht op de waarde en het gewicht van goederenstromen onderverdeeld naar inhoud, oorsprong, bestemming en transportmiddel.

Een nieuwe statistiek integreert nu de statistieken van internationale handel en transport met behulp van een Bayesiaans integratiemodel. Het model zorgt ervoor dat de handels- en transportcijfers onderling consistent zijn en aan logische voorwaarden voldoen. Zo ontstaat een beter zicht op de internationale goederenstromen naar, van en door Nederland onderscheiden naar goederenhoofdstuk en naar werelddeel van herkomst of bestemming. Voor het eerst sinds 1997 is er weer een betrouwbare schatting van de doorvoer beschikbaar. Bovendien worden ook de marges rondom de schattingen berekend, waardoor inzicht wordt verkregen in de betrouwbaarheid van de cijfers.


Cover: ‘2013.10.06_Internationale handel_180’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023