2013.10.06_Internationale handel_180

Internationale handel en doorvoer

6 oktober 2013

1 minuut

Onderzoek Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logistiek zijn daarom zorgvuldige afwegingen nodig. Om dergelijke afwegingen te kunnen maken is de beschikbaarheid van kwantitatieve informatie over internationale handels- en transportstromen onontbeerlijk.

Een nieuwe statistiek

De informatie over internationale goederenstromen is verdeeld over diverse CBS-statistieken: de statistiek van de internationale handel in goederen en de zes transportstatistieken. Ook samen geven deze statistieken geen compleet beeld van de internationale goederenstromen van Nederland. De doorvoer is niet zichtbaar in de statistieken. Bovendien is er geen volledig zicht op de waarde en het gewicht van goederenstromen onderverdeeld naar inhoud, oorsprong, bestemming en transportmiddel.

Een nieuwe statistiek integreert nu de statistieken van internationale handel en transport met behulp van een Bayesiaans integratiemodel. Het model zorgt ervoor dat de handels- en transportcijfers onderling consistent zijn en aan logische voorwaarden voldoen. Zo ontstaat een beter zicht op de internationale goederenstromen naar, van en door Nederland onderscheiden naar goederenhoofdstuk en naar werelddeel van herkomst of bestemming. Voor het eerst sinds 1997 is er weer een betrouwbare schatting van de doorvoer beschikbaar. Bovendien worden ook de marges rondom de schattingen berekend, waardoor inzicht wordt verkregen in de betrouwbaarheid van de cijfers.


Cover: ‘2013.10.06_Internationale handel_180’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022