Interview met... Halbe Zijlstra

31 maart 2012

3 minuten

Persoonlijk Halbe Zijlstra, staatssecretaris van het ministerie van OCW, verzorgde op het lustrumsymposium van de 3TU.Federatie een keynote speech.

Wat is naar uw mening de meerwaarde van 3TU in Nederland en binnen Europa?

“Door de bundeling zijn de drie TU’s een grotere speler dan de afzonderlijke universiteiten. Hiermee versterken de drie TU’s hun positie in binnen- én buiten- land. Een goed, concreet voorbeeld zijn de Centres of Excellence, met steun van OCW opgericht. Tegelijkertijd moeten de TU’s samenwerking blijven zoeken met andere universiteiten, academische ziekenhuizen en Europese partners. Gezamenlijk optrekken, ook buiten ‘eigen kring’, vergroot immers de kansen op Europese middelen voor onderzoek.”

Hoe gaat de overheid bijdragen aan de aanpak van het tekort aan bèta-technische afgestudeerden?

“We hebben de afgelopen jaren met succes ingezet op hogere in- en uitstroom van bèta’s/technici in het wo. Ook de komende jaren staat dit onderwerp weer hoog op de agenda. We stellen jaarlijks miljoenen ter beschikking, middels de Sectorplannen Natuur- en Scheikunde, Technologie (van de drie TU’s) en de Centres of Expertise (hbo). Minstens net zo belangrijk is dat de sector aantrekkelijker wordt gemaakt om in te werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel afgestudeerden er uiteindelijk niet voor kiezen om in de sector aan de slag te gaan. Ook bedrijven moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat werknemers langer en productiever kunnen doorwerken.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat de invoering van het sociaal leen-stelsel een ontmoedigend effect zal hebben op bèta/techniek studenten. Het verschil met studenten die een eenjarige master doen is hooguit € 3200. Dat verdient een bèta/ technicus met een tweejarige master zo weer terug, zeker gezien de vraag naar werknemers met een dergelijk diploma. Daarnaast is de keuze voor de masteropleiding primair een inhoudelijke keuze: iemand die echt zo’n studie wil volgen, laat zich niet weerhouden door een extra investering van € 3200. Vergeet ook niet dat we deze maatregel niet zomaar nemen: we doen dit om te kunnen investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs.”

Hoe ziet u de toekomst van de 3TU.Federatie?

“Differentiatie en samenwerking zijn cruciale thema’s in mijn Strategische Agenda: ik vind dat universiteiten moeten doen waar ze goed in zijn en in onderling overleg zwaartepunten moeten bepalen. Er zijn universiteiten die daar nog mee moeten beginnen; u bent er al vijf jaar mee bezig. U hebt dus een voorsprong. Dat geldt ook voor een ander belangrijk thema: valorisatie. Een TU kan daar doorgaans wat makkelijker mee uit de voeten dan bijvoorbeeld een faculteit sociale wetenschappen.

Maar er zijn ook uitdagingen, zoals het studierendement. Studenten aan de TU’s doen te lang over hun studie. We hebben vanuit OCW € 11 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ik verwacht van de TU’s dan ook echt resultaat.”Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023