Interview met... Halbe Zijlstra

31 maart 2012

3 minuten

Persoonlijk
Halbe Zijlstra, staatssecretaris van het ministerie van OCW, verzorgde op het lustrumsymposium van de 3TU.Federatie een keynote speech.

Wat is naar uw mening de meerwaarde van 3TU in Nederland en binnen Europa?

“Door de bundeling zijn de drie TU’s een grotere speler dan de afzonderlijke universiteiten. Hiermee versterken de drie TU’s hun positie in binnen- én buiten- land. Een goed, concreet voorbeeld zijn de Centres of Excellence, met steun van OCW opgericht. Tegelijkertijd moeten de TU’s samenwerking blijven zoeken met andere universiteiten, academische ziekenhuizen en Europese partners. Gezamenlijk optrekken, ook buiten ‘eigen kring’, vergroot immers de kansen op Europese middelen voor onderzoek.”

Hoe gaat de overheid bijdragen aan de aanpak van het tekort aan bèta-technische afgestudeerden?

“We hebben de afgelopen jaren met succes ingezet op hogere in- en uitstroom van bèta’s/technici in het wo. Ook de komende jaren staat dit onderwerp weer hoog op de agenda. We stellen jaarlijks miljoenen ter beschikking, middels de Sectorplannen Natuur- en Scheikunde, Technologie (van de drie TU’s) en de Centres of Expertise (hbo). Minstens net zo belangrijk is dat de sector aantrekkelijker wordt gemaakt om in te werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel afgestudeerden er uiteindelijk niet voor kiezen om in de sector aan de slag te gaan. Ook bedrijven moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat werknemers langer en productiever kunnen doorwerken.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat de invoering van het sociaal leen-stelsel een ontmoedigend effect zal hebben op bèta/techniek studenten. Het verschil met studenten die een eenjarige master doen is hooguit € 3200. Dat verdient een bèta/ technicus met een tweejarige master zo weer terug, zeker gezien de vraag naar werknemers met een dergelijk diploma. Daarnaast is de keuze voor de masteropleiding primair een inhoudelijke keuze: iemand die echt zo’n studie wil volgen, laat zich niet weerhouden door een extra investering van € 3200. Vergeet ook niet dat we deze maatregel niet zomaar nemen: we doen dit om te kunnen investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs.”

Hoe ziet u de toekomst van de 3TU.Federatie?

“Differentiatie en samenwerking zijn cruciale thema’s in mijn Strategische Agenda: ik vind dat universiteiten moeten doen waar ze goed in zijn en in onderling overleg zwaartepunten moeten bepalen. Er zijn universiteiten die daar nog mee moeten beginnen; u bent er al vijf jaar mee bezig. U hebt dus een voorsprong. Dat geldt ook voor een ander belangrijk thema: valorisatie. Een TU kan daar doorgaans wat makkelijker mee uit de voeten dan bijvoorbeeld een faculteit sociale wetenschappen.

Maar er zijn ook uitdagingen, zoals het studierendement. Studenten aan de TU’s doen te lang over hun studie. We hebben vanuit OCW € 11 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ik verwacht van de TU’s dan ook echt resultaat.”Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022