2015.09.02_Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat_C

Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat

2 september 2015

2 minuten

Persoonlijk Welke impact heeft de voortschrijdende digitalisering op de Brabantse samenleving? BrabantKennis onderzoekt het de komende maanden. Directeur Joks Janssen blikt alvast vooruit: “We staan aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie.”

Voortschrijdende digitalisering’: wat verstaan jullie daaronder?

“Big data, robotisering, the internet of things: alles wijst erop dat we – na de internetrevolutie in de jaren negentig – aan de vooravond staan van een nieuwe digitale revolutie. Nieuwe technologieën als 3D-printing, zelfrijdende auto’s en drones worden steeds compacter, slimmer en persoonlijker. Ze dragen zodoende een grote belofte met zich mee. Maar wáár liggen die kansen dan precies? Wat zijn de risico’s en bedreigingen? En: hoe kan niet alleen het Brabantse bedrijfsleven, maar de gehéle Brabantse samenleving profiteren? Met BrabantKennis willen we die vraag onderzoeken.”

Hoe gaan jullie dat doen?

“Binnen ons programma Kijk op Brabant publiceren we de komende maanden vijf laagdrempelige longreads over thema’s die momenteel in Brabant spelen: internationalisering, duurzaamheid, ‘midsize Brabant’, geluk en economie. De digitalisering speelt binnen al die thema’s een rol. Neem een stad als Waalwijk: een middelgrote Brabantse stad, die ooit sterk leunde op de plaatselijke schoen- en leerindustrie. Die is voor een groot deel naar het buitenland verdwenen. Hoe zou een techniek als 3D-printing kunnen bijdragen aan het revitaliseren van de schoenindustrie in en rond de stad, en op die manier aan een hoger ‘bruto regionaal geluk’? Het is maar één voorbeeld van wat technologie zou kúnnen betekenen.”

Technologie als antwoord op de grote maatschappelijke opgaven waar Brabant voor staat.

“Precies! Naast de genoemde longreads – die zich richten op een breder publiek – gaan we ook beleidsmakers voorzien van informatie over de potentiële waarde van bijvoorbeeld big data. Beleid ontwikkelen op basis van grote hoeveelheden realtime data in plaats van vooronderstellingen over het gedrag van burgers: dat klinkt veelbelovend. Maar hoe doe je dat? En tot hoe ver mogen we daarin gaan? Deze vragen staat centraal tijdens onze Vooruitdenkerslezing op 5 november, met de internationaal vermaarde datajournalist Kenneth Cukier. En verder organiseren we ook dit jaar weer een grootse bijeenkomst waarin alles samenkomt: de Trendnacht 2015, op donderdag 26 november in Tilburg. Dan willen we burgers, beleidsmakers en politici bewustmaken van de mogelijkheden van de nieuwe technologische golf, en hen prikkelen om te komen tot een nieuwe Digitale Agenda van Brabant. Want dat er zaken gaan veranderen, dát staat vast. De grote vraag zal zijn hoe we op de veranderingen gaan inspelen, en of we ze weten in te zetten voor een duurzamer, socialer en gezonder Brabant. Dat vraagt niet alleen om kennisdeling, maar ook om debat.”


Cover: ‘2015.09.02_Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat_C’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024