2015.09.02_Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat_C

Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat

2 september 2015

2 minuten

Persoonlijk Welke impact heeft de voortschrijdende digitalisering op de Brabantse samenleving? BrabantKennis onderzoekt het de komende maanden. Directeur Joks Janssen blikt alvast vooruit: “We staan aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie.”

Voortschrijdende digitalisering’: wat verstaan jullie daaronder?

“Big data, robotisering, the internet of things: alles wijst erop dat we – na de internetrevolutie in de jaren negentig – aan de vooravond staan van een nieuwe digitale revolutie. Nieuwe technologieën als 3D-printing, zelfrijdende auto’s en drones worden steeds compacter, slimmer en persoonlijker. Ze dragen zodoende een grote belofte met zich mee. Maar wáár liggen die kansen dan precies? Wat zijn de risico’s en bedreigingen? En: hoe kan niet alleen het Brabantse bedrijfsleven, maar de gehéle Brabantse samenleving profiteren? Met BrabantKennis willen we die vraag onderzoeken.”

Hoe gaan jullie dat doen?

“Binnen ons programma Kijk op Brabant publiceren we de komende maanden vijf laagdrempelige longreads over thema’s die momenteel in Brabant spelen: internationalisering, duurzaamheid, ‘midsize Brabant’, geluk en economie. De digitalisering speelt binnen al die thema’s een rol. Neem een stad als Waalwijk: een middelgrote Brabantse stad, die ooit sterk leunde op de plaatselijke schoen- en leerindustrie. Die is voor een groot deel naar het buitenland verdwenen. Hoe zou een techniek als 3D-printing kunnen bijdragen aan het revitaliseren van de schoenindustrie in en rond de stad, en op die manier aan een hoger ‘bruto regionaal geluk’? Het is maar één voorbeeld van wat technologie zou kúnnen betekenen.”

Technologie als antwoord op de grote maatschappelijke opgaven waar Brabant voor staat.

“Precies! Naast de genoemde longreads – die zich richten op een breder publiek – gaan we ook beleidsmakers voorzien van informatie over de potentiële waarde van bijvoorbeeld big data. Beleid ontwikkelen op basis van grote hoeveelheden realtime data in plaats van vooronderstellingen over het gedrag van burgers: dat klinkt veelbelovend. Maar hoe doe je dat? En tot hoe ver mogen we daarin gaan? Deze vragen staat centraal tijdens onze Vooruitdenkerslezing op 5 november, met de internationaal vermaarde datajournalist Kenneth Cukier. En verder organiseren we ook dit jaar weer een grootse bijeenkomst waarin alles samenkomt: de Trendnacht 2015, op donderdag 26 november in Tilburg. Dan willen we burgers, beleidsmakers en politici bewustmaken van de mogelijkheden van de nieuwe technologische golf, en hen prikkelen om te komen tot een nieuwe Digitale Agenda van Brabant. Want dat er zaken gaan veranderen, dát staat vast. De grote vraag zal zijn hoe we op de veranderingen gaan inspelen, en of we ze weten in te zetten voor een duurzamer, socialer en gezonder Brabant. Dat vraagt niet alleen om kennisdeling, maar ook om debat.”


Cover: ‘2015.09.02_Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat_C’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023