2014.02.10_Investeren in wijken_180

Investeren in wijken

10 februari 2014

3 minuten

Onderzoek De corporatiesector staat de laatste jaren flink onder druk. Onder andere door de veranderingen in het financiële regime zien steeds meer corporaties zich genoodzaakt zich te beperken tot het bieden van sociale huisvesting. Nieuwbouw en wijkontwikkeling verdwijnen daarmee naar de achtergrond. ‘In de context van Rotterdam is een strategie op wijkniveau een voorwaarde om te komen tot een duurzame ontwikkeling. Ontwikkelen vanuit de kracht en identiteit van gebieden vormt daarbij de sleutel’, aldus Gerben in ’t Hout, programmamanager bij Woonstad Rotterdam. In opdracht van Woonstad Rotterdam is onlangs het onderzoek ‘Spirit in West; samen pionieren’ afgerond.

Innovatief

Het werken aan een aantrekkelijke woonstad met een gedifferentieerd woning- en voorzieningenaanbod staat centraal in de aanpak van Woonstad Rotterdam. Waardeontwikkeling is daarbij het belangrijkste sturingsmiddel in de bedrijfsvoering. Naast bedrijfseconomisch rendement draait het daarbij ook om maatschappelijk rendement: deze week lanceerde de corporatie haar afwegingskader maatschappelijk investeren: een beslistool die de corporatie vooraf meer zicht geeft op de maatschappelijke effecten van interventies.

Woonstad Rotterdam kiest er bewust voor om te blijven investeren in wijken. De corporatie is er van overtuigd dat in de context van de stad Rotterdam waardeontwikkeling op lange termijn het meest kansrijk is middels een strategie op wijkniveau. Met haar geconcentreerde vastgoedposities in de verschillende wijken kan op dat niveau het verschil worden gemaakt. Voor haar investeringen baseert Woonstad Rotterdam zich daarbij op de kracht en identiteit van de gebieden. Om daarmee te werken aan aantrekkelijke wijken met een onderscheidend profiel, binnen de bestaande stad. Zelfwerkzaamheid van bewoners staat hierbij voorop.

‘Spirit in West; samen pionieren’

Onderzoekers Annemarie Sour en Els Desmet hebben in opdracht van Woonstad Rotterdam onderzoek gedaan naar de kracht en identiteit van de Rotterdamse wijk Middelland. De publicatie ‘Spirit in West; samen pionieren’ beschrijft het levensverhaal van een wijk in west. Op basis van 50 gesprekken hebben de onderzoekers het beeld opgetekend van een wijk die altijd in beweging is, waar een energie en pioniersdrang heerst die steeds weer verrast en waar de verschillende groepen bewoners met elkaar zorgen voor een dynamisch evenwicht in de wijk. Alia Azzouzi is espressobar Dates gestart op de 2e Middellandstraat. ‘De gemeente wilde mij op een andere plek hebben, maar ik was overtuigd van deze plek’. De zaak vult zich dagelijks met een mix van zowel traditionelere oudere mensen, als hippe jongeren en veertigers met kinderen.

Van de zinderende Middellandstraat, de hippe Nieuwe Binnenweg tot en met de statige Mathenesserlaan en Heemraadsingel: Middelland heeft vele kleuren. Joop Reijngoud tekende voor de fotografie. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het traject om te komen tot een wijkvisie en uitvoeringsprogramma voor de wijk Middelland.

Over Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam is een stadscorporatie die actief is in 28 wijken van Rotterdam. Met een portefeuille van 54.000 huur- en koopwoningen concentreert het bezit zich volledig binnen de stadsgrenzen. In de meeste wijken waar zij actief is, heeft zij een dominante vastgoedpositie. Bijna 95% van de huurders behoort bovendien tot de primaire doelgroep van de corporatie. Woonstad Rotterdam heeft onlangs haar strategie bekrachtigd om te blijven investeren in wijken.

Contact:
Gerben in ’t Hout (06-22749478)
gerben.int.hout@woonstadrotterdam.nl


Cover: ‘2014.02.10_Investeren in wijken_180’Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023