Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1

Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend!

7 december 2012

3 minuten

Nieuws Rotterdam – Deze maand is de inzendingstermijn voor de Gulden Feniks 2013 geopend. Het Nationaal Renovatie Platform nodigt voor het derde jaar op rij projectteams uit om onder andere gebiedstransformatieprojecten in te zenden voor de Gulden Feniks.

Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1

‘Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1’


Nieuwe ideeën over herontwikkeling van bestaande gebieden zijn hard nodig. Door middel van de prijs wil het Nationaal Renovatie Platform, dat de Gulden Feniks uitreikt, aandacht vragen voor de beste voorbeelden die tot inspiratie van anderen kunnen dienen. Iedere inzending wordt opgenomen in het Gulden Feniks Jaarboek 2013. Daarnaast worden innovatieve inzendingen ingezet als studiemateriaal voor de NRP Academie. Het loont dus absoluut de moeite om in te zenden!

Voor de categorie Gebiedstransformatie komen in aanmerking binnenstedelijke herontwikkelingen, herstructurering van naoorlogse woonwijken of industrie-, bedrijven-, kantoren- of haventerreinen, transformatie van stationsgebieden, winkelcentra, krimplocaties etc.

Een onafhankelijke jury onder leiding van prof. ir. Karin Laglas beoordeelt de inzendingen. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid, functionele kwaliteit, culturele en maatschappelijke waarde, proceskwaliteit, economische aspecten, innovatie en techniek. Geen enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet. In het voorjaar van 2013 maakt de jury de genomineerden bekend. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 4 juni op PROVADA in de Amsterdam RAI.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en criteria staan op de website van Gulden Feniks.

Voorwaarden voor inzending in de categorie Gebiedstransformatie:

- Het project ligt in Nederland
- De indiener moet een initiërende rol hebben ingenomen bij de totstandkoming van de gebiedstransformatie en een bepalende inbreng hebben gehad bij het realiseren van het succesvolle resultaat.
- Voor het stadium waarin een project wordt ingediend geldt dat er concrete resultaten of onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt.
- Voor de omvang van de in te dienen projecten geldt een ondergrens van een ingreep in bestaand bebouwd gebied in combinatie met het publieke domein. Voor de bovengrens geldt geen fysieke grens, maar de voorwaarde dat het project een duidelijke en vanzelfsprekende samenhang vertoont waardoor het als eenheid is te bestempelen.
- Er dient sprake te zijn van respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verkavelingspatroon, zulks naar het oordeel van de deskundige jury.
- Specifiek van belang voor deze categorie is de meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de betreffende locatie en van het omliggende gebied.

Deskundige jury

De beoordeling van de inzendingen in opdracht van het Nationaal Renovatie Platform is in handen van een deskundige en breed samengestelde jury. De jury van de Gulden Feniks bestaat uit tien leden met een eigen aandachtsgebied:

Karin Laglas, voorzitter
Jack de Leeuw, vice-voorzitter
Fons Asselbergs, cultuurhistorie
Jean Baptiste Benraad, maatschappelijk opdrachtgeverschap
Herman van den Berg, real estate management
Pi de Bruijn, ontwerp
Andy van den Dobbelsteen, duurzaamheid
Ulrich Knaack, uitvoering en materialen
Peter Kuenzli, gebiedstransformatie
Peter de Winter, secretaris

De Gulden Feniks wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Renovatie Platform. Deze onafhankelijke stichting stimuleert hergebruik van de bestaande voorraad door belangenbehartiging en kennisverspreiding. De naam van de prijs is geïnspireerd op de mythe van de goddelijke vogel die uit zijn eigen as verrees. Zijn nest vloog in brand maar door de betoverende werking van de kruiden kwam de oude ziel van de feniks terug in een jonger exemplaar. Deze metafoor van de wonderbaarlijke verrijzenis, verbeeld in een prachtig bronzen beeld voor de prijswinnaars, staat model voor herontwikkeling van bestaande bebouwing die nieuw leven is ingeblazen. Dit is zonder twijfel de belangrijkste bouw- en ontwikkelopgave voor de komende decennia.

Zie ook:


Cover: ‘Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023