Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

IPO bepleit kanteling in omgevingsrecht

26 april 2012

1 minuut

Nieuws Het IPO heeft een positieve reactie gegeven op de kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht. De kabinetsbrief sluit goed aan op de visie van provincies op de vernieuwing van het omgevingsrecht.

In deze visie bepleit het IPO een kanteling in het stelsel van het omgevingsrecht. Voortaan moeten kwaliteitsdoelen centraal komen te staan op basis van inhoudelijke afwegingen van ontwikkelingen op gebiedsniveau. Nu ligt het accent in het omgevingsrecht op een toetsing van ontwikkelingen op projectniveau aan kwantitatieve normen.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024