Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

IPO bepleit kanteling in omgevingsrecht

26 april 2012

1 minuut

Nieuws Het IPO heeft een positieve reactie gegeven op de kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht. De kabinetsbrief sluit goed aan op de visie van provincies op de vernieuwing van het omgevingsrecht.

In deze visie bepleit het IPO een kanteling in het stelsel van het omgevingsrecht. Voortaan moeten kwaliteitsdoelen centraal komen te staan op basis van inhoudelijke afwegingen van ontwikkelingen op gebiedsniveau. Nu ligt het accent in het omgevingsrecht op een toetsing van ontwikkelingen op projectniveau aan kwantitatieve normen.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023