Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

IPO bepleit kanteling in omgevingsrecht

26 april 2012

1 minuut

Nieuws Het IPO heeft een positieve reactie gegeven op de kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht. De kabinetsbrief sluit goed aan op de visie van provincies op de vernieuwing van het omgevingsrecht.

In deze visie bepleit het IPO een kanteling in het stelsel van het omgevingsrecht. Voortaan moeten kwaliteitsdoelen centraal komen te staan op basis van inhoudelijke afwegingen van ontwikkelingen op gebiedsniveau. Nu ligt het accent in het omgevingsrecht op een toetsing van ontwikkelingen op projectniveau aan kwantitatieve normen.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022

Het IJselmeer met windmolens door Harry Beugelink (bron: shutterstock.com)

Het is officieel: water en bodem gaan de lijnen uitzetten

Het voornemen van het Rijk om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke keuzes wordt definitief. En dat betekent minder stenen in de stad, het vergroten van de nationale regenton en stoppen met bouwen in de uiterwaarden van rivieren.

Nieuws

30 november 2022