Thumb_geld_0_1000px

IVBN juicht oprichting Nationaal Investerings Instituut toe

19 september 2013

2 minuten

Nieuws De door het Kabinet aangekondigde oprichting van een Nationaal Investerings Instituut is volgens de voorzitter van het bestuur van IVBN, Henk Jagersma, een hele goede stap. Via het NII kunnen pensioenfondsen en verzekeraars een grotere rol gaan spelen in het op gang brengen van investeringen, waaronder ook in vastgoed.

Jagersma: 'Met behulp van een dergelijk instituut zullen niet alleen Nederlandse, maar daardoor ook buitenlandse institutionele beleggers meer in de Nederlandse economie kunnen investeren. Uiteraard moet er dan sprake zijn van adequate risico-rendementverhoudingen.'

De Nederlandse woningmarkt, zeker in het vrije sector huursegment boven de € 681, biedt goede mogelijkheden om extra te investeren. Het investeringsklimaat op de woningmarkt kan echter volgens IVBN nog verbeterd worden en daarom steunt de vereniging van institutionale vastgoedbeleggers het omvangrijke programma dat minister Blok aan het doorvoeren is. 'Essentieel is dat er meer marktwerking komt op de huurwoningenmarkt, waarbij woningcorporaties zich gaan richten op hun kerntaken. Op de vrije sector huurmarkt dient een effectief gelijk speelveld tussen commerciële partijen en zelfstandige dochters van woningcorporaties te ontstaan.' Verder blijft het noodzakelijk het scheefwonen in de gereguleerde sector daadwerkelijk aan te pakken. Te liberaliseren huurwoningen moeten versneld kunnen worden geliberaliseerd om zo de vrije sector huurmarkt snel te laten groeien, aldus de IVBN-voorzitter.

IVBN is verder blij met de aangekondigde versoepeling van de voorwaarden waaronder een fiscale beleggingsinstelling (fbi), zonder dreigend statusverlies, 'bijkomstige' (ondernemingsmatige) werkzaamheden mag gaan verrichten in een (belaste) dochter. Dat betekent bijvoorbeeld dat een fbi voortaan facilitaire diensten voor huurders kan gaan verzorgen als schoonmaakdiensten, catering, receptie of vergaderservice.

In het pakket Overige Fiscale Maatregelen wordt ook een wijziging aangekondigd inzake het regime van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van belangen in vastgoedvennootschappen. Deze wijziging raakt echter alleen vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals maatschappen en commanditaire fondsen), die een in participaties verdeeld kapitaal hebben, maar die geen beleggingsfonds zijn. Met het wetsvoorstel wordt een arrest van de Hoge Raad uit 2004 gerepareerd. Het in 2012 gepubliceerde plan van Financiën om te komen tot een veel ingrijpender aanpassing van het regime, waartegen onder meer IVBN had geprotesteerd, zal daarmee van tafel gaan.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024