Thumb_retail winkels_0_667px

IVBN: Stop uitbreiding winkelmeters buiten bestaande structuur

9 november 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Vastgoedbeleggers willen investeren in het versterken van perspectiefrijke winkelgebieden om de aantrekkingskracht op consumenten te vergroten. Daarbij past geen uitbreiding van winkelmeters buiten deze bestaande gebieden.

In de vandaag uitgebrachte IVBN-visie op winkellocatiebeleid bepleit de koepel van institutionele beleggers ervoor om bij verbetering van de winkelstructuur voorrang te geven aan de binnenstad en de grote wijkwinkelcentra. Volgens de IVBN is meer gemeentelijke regie nodig op de aanpak van slechtlopende winkelgebieden, die getransformeerd moeten worden naar andere functies.

De IVBN vindt dat er voor uitbreiding van vierkante meters detailhandel economische ruimte moet zijn en dat uitbreiding gekoppeld moet zijn aan reeds bestaande, perspectiefrijke winkellocaties. Dus geen nieuwe vierkante meters detailhandel toevoegen op perspectief-arme winkellocaties; het strikter handhaven van de branchering op PDV/GDV-locaties en daar zeker geen XL-supermarkten toestaan. In aanloopgebieden met veel winkelleegstand kan de detailhandelfunctie worden omgezet naar wonen of dienstverlening. Pick-up points voor het afhalen van internetaankopen moeten zoveel mogelijk ingepast worden in bestaande winkelgebieden of daar direct tegenaan liggen.

De IVBN ziet de komende jaren een uitdaging in de vormgeving van het winkellocatiebeleid, dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel marktpartijen als overheid. Beleggers kunnen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sterk bevorderen door investeringen te doen en nauw samen te werken met de collectiviteit van de ondernemers om het fysieke winkelen aantrekkelijk te houden. Daarnaast willen beleggers de consument een optimale mix van winkels bieden met een goede balans tussen winkelketens en ‘local heroes’. Beleggers ervaren daarbij echter de beperkingen in het Nederlandse huurrecht.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024