Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

IVBN ziet ook positieve kanten aan verhuurdersheffing

23 december 2013

2 minuten

Nieuws De institutionele belebbers verenigd in IVBN betreuren de verhuurdersheffing. Positief is echter dat er meer corporatiewoningen -na mutatie van de huurder- geliberaliseerd verhuurd gaan worden. Dat leidt tot een vergroting van de vrije sector huur.

Dat zegt bestuurslid Dick van Hal, binnen IVBN bestuurlijk verantwoordelijk voor woningen. Hij betreurt de verhuurderheffing op huurwoningen onder de € 700. Circa 35% van de beleggershuurwoningen krijgt te maken met de heffing. Het gaat om circa anderhalve maand huur, die moet worden afgedragen. Beleggers zullen zoveel mogelijk van deze woningen proberen te liberaliseren en zullen zich gaan beraden over de circa 15% van hun huurwoningen die niet te liberaliseren zijn, waardoor die huurwoningen voortaan onder de heffing zullen blijven vallen. Als die woningen niet door extra investeringen te liberaliseren zijn, zullen ze waarschijnlijk moeten worden verkocht. Van Hal hoopt dat de politiek met maatregelen komt die meer zekerheden bieden aan beleggers en die hen stimuleren extra te investeren in de huurwoningenmarkt.

Van Hal ziet, ondanks dat de heffing helaas negatief uitpakt op het rendement van beleggers, ook positieve effecten van de heffing. 'Er zal meer marktconformiteit komt in de sociale gereguleerde huurvoorraad. In combinatie met de maatregelen voor de koopwoningenmarkt zal het aannemen van de wet leiden tot betere verhoudingen op de woningmarkt en wordt de aanzienlijke overheidssubsidiering in de woningmarkt afgebouwd. De vrije sector huur zal daardoor geleidelijk in een betere positie komen ten opzichte van de sociale huur- en de koopsector. IVBN zal -ondanks de financiële gevolgen van de verhuurderheffing- blijven streven om zowel binnen- als buitenlandse marktpartijen meer te interesseren voor de vrije sector.'

Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer met een nipte meerderheid ingestemd met de wet ‘maatregelen woningmarkt 2014’ met als onderdeel de verhuurderheffing 2014 en verder. Deze wet legt een heffing op voor huurwoningen onder de € 700 gebaseerd op de WOZ-waarde van de woningen. De heffing bedraagt in 2014 0,381% van de WOZ en loopt op tot 0,536% in 2017. Voor een huurwoning met een WOZ-waarde van € 175.000 en een huur van € 600 moet dan een heffing van € 938 worden betaald.

In de Eerste Kamer is een evaluatie over twee jaar afgesproken, maar het voorstel om een einddatum in de wet op te nemen, haalde het niet.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023