Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Jaarpublicatie 2012: Signalen uit de binnenstad

23 november 2012

2 minuten

Nieuws Het Platform Binnenstadsmanagement presenteert met trots de negende uitgave van de jaarpublicatie ‘Signalen uit de binnenstad’. De jaarpublicatie biedt een naslagwerk voor eenieder die onze binnensteden een warm hart toedraagt en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die spelen in onze binnensteden. Deze publicatie verkent verschillende theoretische inzichten en biedt inspiratie en ideeën voor de aanpak van binnensteden. Hiermee willen we bijdragen aan aantrekkelijke binnensteden, nu en in de toekomst. In tijden waarin van binnensteden en dorpscentra een proactieve houding is gevraagd om na te denken over het onderscheidend vermogen, is inzicht in wat er speelt in de centrumgebieden belangrijk.

De artikelen in de jaarpublicatie geven goed weer wat de meest actuele ontwikkelingen zijn in de binnensteden. Diverse deskundigen geven hun visie op de veranderende binnenstad met thema’s zoals binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, de nieuwe consument, samenwerking en de kansen voor retailers. Daarnaast staat de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden centraal. Het besef in Nederland dat publiek-private samenwerking belangrijk is voor het aantrekkelijk maken van onze centrumgebieden neemt dan ook nog steeds toe. Reclameheffing, publiek-private samenwerking en de rol van vastgoedeigenaren worden in de jaarpublicatie uitgelicht. Tot slot besteden we aandacht aan actuele projecten in binnensteden zoals bewerking van de winkelmarkt in Venlo, de aanpak van aanloopstraten in Leeuwarden en Maastricht, de Arnhem App en de aanpak van de West-Kruiskade in Rotterdam.

Auteur: Platform Binnenstadsmanagement
Titel: Signalen uit de binnenstad, 2012
Kosten: € 35,- (exclusief BTW, porto en eventuele bankkosten i.v.m. internationaal betalingsverkeer). Deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement betalen € 20,- per uitgave.

U kunt de jaarpublicatie bestellen via het bestelformulier.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023