Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Jaarpublicatie 2012: Signalen uit de binnenstad

23 november 2012

2 minuten

Nieuws Het Platform Binnenstadsmanagement presenteert met trots de negende uitgave van de jaarpublicatie ‘Signalen uit de binnenstad’. De jaarpublicatie biedt een naslagwerk voor eenieder die onze binnensteden een warm hart toedraagt en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die spelen in onze binnensteden. Deze publicatie verkent verschillende theoretische inzichten en biedt inspiratie en ideeën voor de aanpak van binnensteden. Hiermee willen we bijdragen aan aantrekkelijke binnensteden, nu en in de toekomst. In tijden waarin van binnensteden en dorpscentra een proactieve houding is gevraagd om na te denken over het onderscheidend vermogen, is inzicht in wat er speelt in de centrumgebieden belangrijk.

De artikelen in de jaarpublicatie geven goed weer wat de meest actuele ontwikkelingen zijn in de binnensteden. Diverse deskundigen geven hun visie op de veranderende binnenstad met thema’s zoals binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, de nieuwe consument, samenwerking en de kansen voor retailers. Daarnaast staat de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden centraal. Het besef in Nederland dat publiek-private samenwerking belangrijk is voor het aantrekkelijk maken van onze centrumgebieden neemt dan ook nog steeds toe. Reclameheffing, publiek-private samenwerking en de rol van vastgoedeigenaren worden in de jaarpublicatie uitgelicht. Tot slot besteden we aandacht aan actuele projecten in binnensteden zoals bewerking van de winkelmarkt in Venlo, de aanpak van aanloopstraten in Leeuwarden en Maastricht, de Arnhem App en de aanpak van de West-Kruiskade in Rotterdam.

Auteur: Platform Binnenstadsmanagement
Titel: Signalen uit de binnenstad, 2012
Kosten: € 35,- (exclusief BTW, porto en eventuele bankkosten i.v.m. internationaal betalingsverkeer). Deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement betalen € 20,- per uitgave.

U kunt de jaarpublicatie bestellen via het bestelformulier.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023