2015.04.12_Johan Conijn_660

Johan Conijn over middeldure huur: ‘Er is genoeg potentie in de bestaande voorraad’

12 april 2015

2 minuten

Nieuws
Capital Value voorspelde onlangs dat het aantal middeldure huurwoningen zeker de komende vijf jaar ontoereikend blijft. Building Business, hét platform voor woningmarktprofessionals, nam contact op met buitengewoon Hoogleraar Woningmarkt en directeur van Ortec Finance Johan Conijn. Hoe denkt hij over het oplossen van de tekorten?

Eenzijdig

Conijn gaf in het telefoongesprek aan dat hij het eens was met de strekking van het verhaal. Het is belangrijk dat alle partijen zich inzetten voor meer nieuwbouw van middeldure huurwoningen om de tekorten weg te werken. Wel geeft Conijn aan dat ook de bestaande voorraad van belang is. Het tekort in het middensegment zal vooral vanuit de bestaande voorraad opgelost moeten worden. Het is niet mogelijk om alleen met nieuwbouw de tekorten op te heffen. Uiteraard is het belangrijk dat er nieuwbouw plaatsvindt, maar er is ook veel potentie binnen de bestaande voorraad. Een combinatie van beide aanpakken biedt perspectief volgens Conijn om een meer evenwichtige huurwoningmarkt te realiseren.

Binnen de bestaande voorraad zijn er veel huurwoningen met voldoende kwaliteit die nu nog gereguleerd zijn. Deze kunnen bij bewonerswisseling worden geliberaliseerd zodat zij in het middensegment geplaatst kunnen worden. Daarbij is er voor de corporaties ook een financieel voordeel te behalen. Door de woningen te liberaliseren groeit het middeldure segment. Dit leidt tot lagere kosten omdat de verhuurderheffing vervalt en er komt vanwege de hogere huur meer inkomsten binnen. Wat let de corporaties?!

Buitenlandse interesse

Een ander belangrijk punt is de belangstelling vanuit het buitenland. De huurwoningen in Nederland zijn ondergewaardeerd qua marktwaardering en daar vloeit de buitenlandse interesse uit voort. Op de huurwoningen is een mooi rendement te behalen, zeker met in acht neming van de huurstijging. Dat rendement spiegelt komt (nog) niet tot uitdrukking in het prijsniveau. Vandaar de buitenlandse belangsteling.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022