2015.04.12_Johan Conijn_660

Johan Conijn over middeldure huur: ‘Er is genoeg potentie in de bestaande voorraad’

12 april 2015

2 minuten

Nieuws Capital Value voorspelde onlangs dat het aantal middeldure huurwoningen zeker de komende vijf jaar ontoereikend blijft. Building Business, hét platform voor woningmarktprofessionals, nam contact op met buitengewoon Hoogleraar Woningmarkt en directeur van Ortec Finance Johan Conijn. Hoe denkt hij over het oplossen van de tekorten?

Eenzijdig

Conijn gaf in het telefoongesprek aan dat hij het eens was met de strekking van het verhaal. Het is belangrijk dat alle partijen zich inzetten voor meer nieuwbouw van middeldure huurwoningen om de tekorten weg te werken. Wel geeft Conijn aan dat ook de bestaande voorraad van belang is. Het tekort in het middensegment zal vooral vanuit de bestaande voorraad opgelost moeten worden. Het is niet mogelijk om alleen met nieuwbouw de tekorten op te heffen. Uiteraard is het belangrijk dat er nieuwbouw plaatsvindt, maar er is ook veel potentie binnen de bestaande voorraad. Een combinatie van beide aanpakken biedt perspectief volgens Conijn om een meer evenwichtige huurwoningmarkt te realiseren.

Binnen de bestaande voorraad zijn er veel huurwoningen met voldoende kwaliteit die nu nog gereguleerd zijn. Deze kunnen bij bewonerswisseling worden geliberaliseerd zodat zij in het middensegment geplaatst kunnen worden. Daarbij is er voor de corporaties ook een financieel voordeel te behalen. Door de woningen te liberaliseren groeit het middeldure segment. Dit leidt tot lagere kosten omdat de verhuurderheffing vervalt en er komt vanwege de hogere huur meer inkomsten binnen. Wat let de corporaties?!

Buitenlandse interesse

Een ander belangrijk punt is de belangstelling vanuit het buitenland. De huurwoningen in Nederland zijn ondergewaardeerd qua marktwaardering en daar vloeit de buitenlandse interesse uit voort. Op de huurwoningen is een mooi rendement te behalen, zeker met in acht neming van de huurstijging. Dat rendement spiegelt komt (nog) niet tot uitdrukking in het prijsniveau. Vandaar de buitenlandse belangsteling.


Cover: ‘2015.04.12_Johan Conijn_660’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023