GO transfer door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Joks Janssen: “De opgave is om het begrip brede welvaart concreet te maken in gebiedsontwikkeling"

4 september 2020

3 minuten

Persoonlijk Joks Janssen gaat aan de slag bij kennisinstituut Het PON & Telos. Bij deze nieuwe Brabantse fusieorganisatie coördineert Janssen de vertaling van wetenschappelijke ambities op het terrein van brede welvaart naar concrete acties en plannen voor de duurzame ontwikkeling van de regio.

In gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen partijen en de persoonlijke drive van gebiedsontwikkelaars essentieel. In deze rubriek lichten we daarom de belangrijkste transfers in de wereld van gebiedsontwikkeling uit. Uw transfer hierbij? Mail ons via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

Joks Janssen (foto Marc Bolsius) door Marc Bolsius

Joks Janssen (fotografie: Marc Bolsius)

‘Joks Janssen (foto Marc Bolsius)’ door Marc Bolsius (bron: )


Wat was uw rol in gebiedsontwikkeling?

“Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk op het grensvlak van wetenschap en beleidspraktijk gewerkt. Van 2013 tot 2019 was ik directeur van BrabantKennis, een denktank die de provinciale politiek op weg helpt met lange termijn-vraagstukken als de impact van klimaatverandering en de energietransitie.”

“Daarnaast bekleedde ik acht jaar lang een bijzondere leerstoel op het gebied van ruimtelijke planning en erfgoed aan de Universiteit van Wageningen. Het afgelopen jaar heb ik voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt aan het opstellen van een kennisstrategie. En toen kwam deze hele leuke klus op het raakvlak van wetenschap en praktijk voorbij.”

Wat wordt uw rol in gebiedsontwikkeling?
“Het PON & Telos heeft samen met de Universiteit Tilburg de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ opgezet. Doel van de werkplaats is het ontwikkelen en omzetten van wetenschappelijke kennis en ambities naar concrete handvatten voor het beleid in de regio en de bijbehorende gebiedsontwikkeling.”

“Het begrip brede welvaart vindt steeds meer weerklank bij bestuurders en beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau. Al veel langer leeft de overtuiging dat welvaartsontwikkeling meer is dan groei van het bruto binnenlands product. Ook minder goed meetbare belangen als de kwaliteit van de leefomgeving, welzijn en gezondheid moeten meegewogen worden.”

Welke activiteit of project neemt u het eerst ter hand?
“De komende periode willen we samen met partners uit de praktijk zoals gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties gericht gaan werken aan kennisopbouw en -uitwisseling. Wij hebben drie verschillende thema’s bedacht – energietransitie, duurzame logistiek en positieve gezondheid – die relevant zijn voor de brede welvaart in deze regio.”

“Het eerste doel is om partners te koppelen, zodat de wetenschappelijke inzichten en de praktijk kunnen worden gecombineerd. We zijn nu volop aan het verkennen welke kennisvragen zij hebben en met welke vraagstukken en dilemma’s ze worstelen. Met die informatie in de achterzak gaan we aan de slag.”

Wat hoopt u te bereiken in uw nieuwe functie?
“Veel partijen praten al lange tijd over brede welvaart, maar op een abstract niveau. Wij willen echt de operationele slag maken richting de regionale planning, gebiedsontwikkeling en ontwerp. Daar is op dit moment denk ik behoefte aan en dat is waar ik mij de komende jaren hard voor wil maken.”

“Over vier jaar wil ik in de praktijk kunnen zien dat we echt het verschil hebben gemaakt. De werkplaats moet staan en leven, de verschillende partners moeten zijn gekoppeld en er moeten per thema verschillende werkprogramma’s zijn. Ik zeg altijd: ik ben van de afdeling ontwikkeling en niet van de afdeling beheer. Dan moet iemand anders het regionale stokje maar van mij overnemen.”

Noord-Holland benoemt Lex Brans als bouwambassadeur

Noord-Holland heeft de komende drie jaar een eigen bouwambassadeur. Tot 2040 wil de provincie 230.000 woningen hebben gebouwd, maar de groei op de woningmarkt blijft voorlopig nog achter bij de bevolkingsgroei. Lex Brans moet samen met de verschillende partijen binnen de provincie voor voldoende betaalbare woningen gaan zorgen. Brans werkt al meer dan twintig jaar voor de gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam, onder meer als kwartiermaker Vastgoedmarketing.

Hanneke Schippers verhuist van Den Haag naar Delft

Hanneke Schippers is de nieuwe directeur Ruimte & Economie van de gemeente Delft. Hiervoor was Schippers ruim twaalf jaar werkzaam bij de gemeente Den Haag. In de Hofstad werkte ze jaren als stadsdeeldirecteur, onder andere in de wijk Segbroek. De laatste jaren was ze in Den Haag actief als afdelingsmanager Stedenbouw & Planologie. Daarnaast is Schippers lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Woonstad Rotterdam.

Koen Westhoff nieuwe directeur De Alliantie

Koen Westhoff is benoemd tot directeur bij woningcorporatie De Alliantie. Bij de corporatie - met een voorraad van een kleine 50.000 woningen – wordt hij als directeur verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en krijgt hij de VvE-diensten van De Alliantie onder zijn hoede. In het verleden was Westhoff onder andere werkzaam bij de gemeente Rotterdam en het adviesbureau Rebel.

Zes nieuwe leden voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft voor de derde zittingsperiode zes nieuwe leden benoemd. Pallas Agterberg is directeur strategie van nutsbedrijf Alliander. Jeanet van Antwerpen is algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company, ontwikkelaar van bedrijfslocaties rondom Amsterdam en Schiphol. Jantine Kriens is voormalig algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en voormalig wethouder in Rotterdam. Emmy Meijers is algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Karin Sluis is algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Erik Verhoef is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met de herbenoeming van vier zittende leden is de bezetting van de Raad voor de komende vier jaar compleet.


Cover: ‘GO transfer’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023