Thumb_ouderen

Kaart toont knelpunten ouderenwoningen

20 april 2014

2 minuten

Nieuws Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen.

Dat meldt het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-ActiZ. Adviesbureau Companen brengt in kaart in welke regio's deze tekorten het grootst zullen zijn.

De cijfers van Companen tonen de toename, in de periode 2013 tot 2023, van het aantal zorgcliënten dat (voortaan) thuis woont. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. De komende drie jaar sluit de helft van de verzorgings- en verpleeghuizen en een derde van de psychiatrische instellingen. Ouderen hebben echter vaak toch een woonomgeving nodig die veiligheid biedt en waar begeleiding beschikbaar is.

Voor alle regio's in Nederland is in kaart gebracht hoe groot hierdoor de vraag is naar beschermde woningen.

In kaart

"We hebben bij het maken van onze kaarten gekeken naar de demografische kenmerken van ouderen en welke zorgindicaties zij nu hebben", zegt directeur Bram Klouwen van Companen tegen Zorgvisie. "Hierop zijn we door gaan rekenen naar de toekomst. Het beeld wat hierdoor ontstaat laat zien dat het volume en de leeftijd in stedelijke gebieden het hoogst is en dat dus in die regio's de vraag naar beschermd wonen het sterkst zal toenemen."

Klouwen heeft in zijn berekeningen niet meegenomen of de huizen waar mensen momenteel wonen makkelijk aangepast kunnen worden. "Voor sommige doelgroepen is meer mogelijk in de zin van woningaanpassingen en particuliere thuiszorg. Maar kleine huizen met smalle doorgangen waar geen rolstoel doorheen kan, zullen niet volstaan."

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_ouderen’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023