Treurige wijk - eerdere upload artikel

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

13 november 2020

3 minuten

Nieuws Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Het fonds is onderdeel van de nieuwe woonplannen voor 2021 die door het kabinet zijn gepresenteerd. Na onderhandelingen met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA bereikten ministers Ollongren (Wonen) en Hoekstra (Financiën) begin deze maand een akkoord. Met de plannen beperkt het kabinet ook de marktwerking in de huursector met het instellen van een maximale huurverhoging. Verder houden alleenstaanden makkelijker toegang tot een sociale huurwoning door de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens toch niet door te voeren.

Beleid losgelaten

Met het zogeheten Volkshuisvestingsfonds wil het kabinet ‘kwetsbare gebieden herstructureren’ om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De focus ligt hierbij op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van met name particuliere woningen. Het geld zal gaan naar zestien stedelijke vernieuwingsgebieden in onder andere Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam. Daarnaast komen grensregio’s als Parkstad Limburg, Noordoost Friesland en Oost-Groningen in aanmerking voor het fonds. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen”, lichtte minister Ollongren de oprichting van het fonds toe bij de lancering.

Deze gebieden zijn niet zomaar gekozen. Aanleiding voor het oprichten van het fonds is een manifest dat in juni werd opgesteld door 15 burgemeesters van gemeenten waar deze gebieden en regio’s zich bevinden. In dat manifest vroegen zij om extra geld voor deze locaties, die extra zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. “Een versnelling en een intensivering van de aanpak van deze gebieden is onontkoombaar. Wij pleiten daarom voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst sociaal offensief”, aldus de burgemeesters in het manifest. Het manifest was niet het eerste signaal dat de situatie in de kwetsbare gebieden verslechterde. Zo schreef NRC eerder dit jaar al dat de zwakke wijken nog zwakker waren geworden.

De keuze van de rijksoverheid voor investeringen in 'kwetsbare' gebieden is tekenend voor haar nieuwe opstelling. In de afgelopen jaren lieten meerdere regeringen het woon- en leefbaarheidsbeleid in de steden los. Zo verdween het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en werd er een punt gezet achter de plannen voor verbetering van de zogeheten Vogelaarwijken, waarmee veertig probleemwijken bedoeld werden.

Stap in de goede richting

De gemeenten die aanspraak kunnen maken op het fonds, kunnen de komende periode investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar maakt het kabinet bekend hoe de miljoenen precies uitgegeven worden.

Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen, noemt de plannen op de website Vastgoedmarkt al een stap in de goede richting. “Toekomstbestendige woningbouw draait om duurzaam verstedelijken en het versterken en benutten van de bestaande bebouwde omgeving en infrastructuur. Het debat draait momenteel te veel om het vanuit een sectorale woningbouwbril plakken van woningbouwaantallen op een gebied of wijk. Dit terwijl het debat moet gaan over hoe je een gebied of wijk integraal kunt versterken, onder meer door het toevoegen van duizenden woningen per wijk.”

Cover: FS Kanaleneiland bouw 2 (CC BY-SA 2.0) by d66utrecht1

Lees verder over de nieuwe woonplannen op de website van de Rijksoverheid.


Cover: ‘Treurige wijk - eerdere upload artikel’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023