Treurige wijk - eerdere upload artikel

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

13 november 2020

3 minuten

Nieuws Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Het fonds is onderdeel van de nieuwe woonplannen voor 2021 die door het kabinet zijn gepresenteerd. Na onderhandelingen met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA bereikten ministers Ollongren (Wonen) en Hoekstra (Financiën) begin deze maand een akkoord. Met de plannen beperkt het kabinet ook de marktwerking in de huursector met het instellen van een maximale huurverhoging. Verder houden alleenstaanden makkelijker toegang tot een sociale huurwoning door de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens toch niet door te voeren.

Beleid losgelaten

Met het zogeheten Volkshuisvestingsfonds wil het kabinet ‘kwetsbare gebieden herstructureren’ om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De focus ligt hierbij op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van met name particuliere woningen. Het geld zal gaan naar zestien stedelijke vernieuwingsgebieden in onder andere Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam. Daarnaast komen grensregio’s als Parkstad Limburg, Noordoost Friesland en Oost-Groningen in aanmerking voor het fonds. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen”, lichtte minister Ollongren de oprichting van het fonds toe bij de lancering.

Deze gebieden zijn niet zomaar gekozen. Aanleiding voor het oprichten van het fonds is een manifest dat in juni werd opgesteld door 15 burgemeesters van gemeenten waar deze gebieden en regio’s zich bevinden. In dat manifest vroegen zij om extra geld voor deze locaties, die extra zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. “Een versnelling en een intensivering van de aanpak van deze gebieden is onontkoombaar. Wij pleiten daarom voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst sociaal offensief”, aldus de burgemeesters in het manifest. Het manifest was niet het eerste signaal dat de situatie in de kwetsbare gebieden verslechterde. Zo schreef NRC eerder dit jaar al dat de zwakke wijken nog zwakker waren geworden.

De keuze van de rijksoverheid voor investeringen in 'kwetsbare' gebieden is tekenend voor haar nieuwe opstelling. In de afgelopen jaren lieten meerdere regeringen het woon- en leefbaarheidsbeleid in de steden los. Zo verdween het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en werd er een punt gezet achter de plannen voor verbetering van de zogeheten Vogelaarwijken, waarmee veertig probleemwijken bedoeld werden.

Stap in de goede richting

De gemeenten die aanspraak kunnen maken op het fonds, kunnen de komende periode investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar maakt het kabinet bekend hoe de miljoenen precies uitgegeven worden.

Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen, noemt de plannen op de website Vastgoedmarkt al een stap in de goede richting. “Toekomstbestendige woningbouw draait om duurzaam verstedelijken en het versterken en benutten van de bestaande bebouwde omgeving en infrastructuur. Het debat draait momenteel te veel om het vanuit een sectorale woningbouwbril plakken van woningbouwaantallen op een gebied of wijk. Dit terwijl het debat moet gaan over hoe je een gebied of wijk integraal kunt versterken, onder meer door het toevoegen van duizenden woningen per wijk.”

Cover: FS Kanaleneiland bouw 2 (CC BY-SA 2.0) by d66utrecht1

Lees verder over de nieuwe woonplannen op de website van de Rijksoverheid.


Cover: ‘Treurige wijk - eerdere upload artikel’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023