Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Kamervragen over adviesrol brandweer in Omgevingswet

23 september 2013

1 minuut

Nieuws D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft vragen gesteld aan de ministers Schultz en Opstelten over de zorgen die bij de brandweer leven over de borging van brandveiligheid in het omgevingsrecht.

Onwenselijk en onverstandig

Verhoeven werd gealarmeerd door een artikel in Binnenlands Bestuur waarin Rob Frek, portefeuillehouder Risicobeheersing bij de Raad van Brandweercommandanten (RBC) zegt zeer ongelukkig te zijn met het plan van Binnenlandse Zaken om het toetsen van de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan marktpartijen. Frek vond het volstrekt onwenselijk dat bepaalde activiteiten uit de veiligheidsketen worden genomen en zo verdwijnen bij de brandweer en uit de veiligheidsregio’s. ‘Het is zeer onverstandig om de advisering en het optreden van de brandweer los te koppelen van elkaar.’ Het is volgens hem ook slecht voor de veiligheid van de gebouwen, hun gebruikers en het brandweerpersoneel. Lees meer


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024