2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

14 augustus 2015

2 minuten

Nieuws Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet maakt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Tijdens het congres Omgevingswet 2015 op 11 november spreken o.a. Friso de Zeeuw en Chris Kuijpers over de gevolgen. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet in de praktijk? Waar zit de ruimte?

In dit congres nemen de sprekers gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs mee in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op de consequenties voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen.

De Zeeuw zal de kansen en dilemma’s schetsen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Kuijpers zal ingaan op de actuele stand van zaken en accenten uit de wet aanhalen.

Volgens De Zeeuw ligt de focus nu op twee dingen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen. In de tweede plaats praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet. “Dat bevordert een soepel invoeringstraject en zo kan ook worden getest of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is”.

Chris Kuijpers is Directeur-generaal Milieu en Internationaal Ministerie van IenM en ambtelijk verantwoordelijk voor de Omgevingswet. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur nieuwe markten BPO Ontwikkeling.

Meer info & programma

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert het Congres Omgevingswet 2015 in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie.

Gebruik #OW1111 in uw tweets.


Cover: ‘2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023