2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

14 augustus 2015

2 minuten

Nieuws Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet maakt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Tijdens het congres Omgevingswet 2015 op 11 november spreken o.a. Friso de Zeeuw en Chris Kuijpers over de gevolgen. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet in de praktijk? Waar zit de ruimte?

In dit congres nemen de sprekers gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs mee in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op de consequenties voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen.

De Zeeuw zal de kansen en dilemma’s schetsen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Kuijpers zal ingaan op de actuele stand van zaken en accenten uit de wet aanhalen.

Volgens De Zeeuw ligt de focus nu op twee dingen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen. In de tweede plaats praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet. “Dat bevordert een soepel invoeringstraject en zo kan ook worden getest of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is”.

Chris Kuijpers is Directeur-generaal Milieu en Internationaal Ministerie van IenM en ambtelijk verantwoordelijk voor de Omgevingswet. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur nieuwe markten BPO Ontwikkeling.

Meer info & programma

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert het Congres Omgevingswet 2015 in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie.

Gebruik #OW1111 in uw tweets.


Cover: ‘2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024