2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

14 augustus 2015

2 minuten

Nieuws Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet maakt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Tijdens het congres Omgevingswet 2015 op 11 november spreken o.a. Friso de Zeeuw en Chris Kuijpers over de gevolgen. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet in de praktijk? Waar zit de ruimte?

In dit congres nemen de sprekers gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs mee in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op de consequenties voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen.

De Zeeuw zal de kansen en dilemma’s schetsen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Kuijpers zal ingaan op de actuele stand van zaken en accenten uit de wet aanhalen.

Volgens De Zeeuw ligt de focus nu op twee dingen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen. In de tweede plaats praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet. “Dat bevordert een soepel invoeringstraject en zo kan ook worden getest of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is”.

Chris Kuijpers is Directeur-generaal Milieu en Internationaal Ministerie van IenM en ambtelijk verantwoordelijk voor de Omgevingswet. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur nieuwe markten BPO Ontwikkeling.

Meer info & programma

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert het Congres Omgevingswet 2015 in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie.

Gebruik #OW1111 in uw tweets.


Cover: ‘2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022