2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet

14 augustus 2015

2 minuten

Nieuws Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet maakt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Tijdens het congres Omgevingswet 2015 op 11 november spreken o.a. Friso de Zeeuw en Chris Kuijpers over de gevolgen. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet in de praktijk? Waar zit de ruimte?

In dit congres nemen de sprekers gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs mee in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op de consequenties voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen.

De Zeeuw zal de kansen en dilemma’s schetsen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Kuijpers zal ingaan op de actuele stand van zaken en accenten uit de wet aanhalen.

Volgens De Zeeuw ligt de focus nu op twee dingen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen. In de tweede plaats praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet. “Dat bevordert een soepel invoeringstraject en zo kan ook worden getest of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is”.

Chris Kuijpers is Directeur-generaal Milieu en Internationaal Ministerie van IenM en ambtelijk verantwoordelijk voor de Omgevingswet. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur nieuwe markten BPO Ontwikkeling.

Meer info & programma

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert het Congres Omgevingswet 2015 in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie.

Gebruik #OW1111 in uw tweets.


Cover: ‘2015.07.27_Kansen en dilemma’s van de Omgevingswet’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024