Rotterdam Panamario

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

30 november 2017

2 minuten

Nieuws De provincie Zuid-Holland stelt een unieke tool beschikbaar die inzicht geeft in de kansen voor woningbouw en transformatie. De zogeheten ‘Kansenkaarten’ helpen bij gesprekken over aanpak van leegstand en slim gebruik van de ruimte binnen steden.

In Zuid-Holland is de ruimte schaars. De provincie wil gemeenten daarom helpen bij het slim inrichten ervan. Uitgangspunt daarbij is bouw of transformatie van bestaande ruimte binnen de steden – dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar. Daarmee wordt voldaan aan de vraag van inwoners en bedrijven én blijft het groen buiten de steden groen. Slim ruimtegebruik, noemt de provincie dat.

Kansenkaarten

‘Kansenkaarten’


Leegstand kantoor- en winkellocaties

Combinatie van data

Om de kansen binnen die bestaande ruimte te verkennen, heeft de provincie Kansenkaarten laten ontwikkelen. Deze kaarten combineren bestaande data over bijvoorbeeld leegstand en demografische ontwikkelingen. Bijzonder is dat ook consumentendata worden gebruikt, zoals WOZ-waarde en woonbehoefteonderzoek. Door de combinatie van data wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe kansrijk het is om een leegstaand kantoor te transformeren tot woningen. Ook geven de kaarten inzicht in de mogelijke ontwikkelingen in bestaande woonwijken, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen als de toename van ouderen of eenpersoonshuishoudens. Dit kan helpen om te bepalen in welke wijken welke inzet vanuit de overheid nodig is.

De kaarten zijn geen beleidskaarten, maar bieden vooral input voor het gesprek met gemeenten en regio’s over leegstand en potentie voor transformatie. In die gesprekken komen naast de data uit de kaart ook lokale omstandigheden en ambities van een stads- of dorpscentrum aan bod.


Dit artikel is een nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland. Bekijk de kaart via de Staat van Zuid-Holland.


Cover: ‘Rotterdam Panamario’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024