platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

Rotterdam Panamario

De provincie Zuid-Holland stelt een unieke tool beschikbaar die inzicht geeft in de kansen voor woningbouw en transformatie. De zogeheten ‘Kansenkaarten’ helpen bij gesprekken over aanpak van leegstand en slim gebruik van de ruimte binnen steden.

In Zuid-Holland is de ruimte schaars. De provincie wil gemeenten daarom helpen bij het slim inrichten ervan. Uitgangspunt daarbij is bouw of transformatie van bestaande ruimte binnen de steden – dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar. Daarmee wordt voldaan aan de vraag van inwoners en bedrijven én blijft het groen buiten de steden groen. Slim ruimtegebruik, noemt de provincie dat.

Kansenkaarten

Leegstand kantoor- en winkellocaties

Combinatie van data

Om de kansen binnen die bestaande ruimte te verkennen, heeft de provincie Kansenkaarten laten ontwikkelen. Deze kaarten combineren bestaande data over bijvoorbeeld leegstand en demografische ontwikkelingen. Bijzonder is dat ook consumentendata worden gebruikt, zoals WOZ-waarde en woonbehoefteonderzoek. Door de combinatie van data wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe kansrijk het is om een leegstaand kantoor te transformeren tot woningen. Ook geven de kaarten inzicht in de mogelijke ontwikkelingen in bestaande woonwijken, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen als de toename van ouderen of eenpersoonshuishoudens. Dit kan helpen om te bepalen in welke wijken welke inzet vanuit de overheid nodig is.

De kaarten zijn geen beleidskaarten, maar bieden vooral input voor het gesprek met gemeenten en regio’s over leegstand en potentie voor transformatie. In die gesprekken komen naast de data uit de kaart ook lokale omstandigheden en ambities van een stads- of dorpscentrum aan bod.


Dit artikel is een nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland. Bekijk de kaart via de Staat van Zuid-Holland.