Rotterdam Panamario

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

30 november 2017

2 minuten

Nieuws De provincie Zuid-Holland stelt een unieke tool beschikbaar die inzicht geeft in de kansen voor woningbouw en transformatie. De zogeheten ‘Kansenkaarten’ helpen bij gesprekken over aanpak van leegstand en slim gebruik van de ruimte binnen steden.

In Zuid-Holland is de ruimte schaars. De provincie wil gemeenten daarom helpen bij het slim inrichten ervan. Uitgangspunt daarbij is bouw of transformatie van bestaande ruimte binnen de steden – dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar. Daarmee wordt voldaan aan de vraag van inwoners en bedrijven én blijft het groen buiten de steden groen. Slim ruimtegebruik, noemt de provincie dat.

Kansenkaarten

‘Kansenkaarten’


Leegstand kantoor- en winkellocaties

Combinatie van data

Om de kansen binnen die bestaande ruimte te verkennen, heeft de provincie Kansenkaarten laten ontwikkelen. Deze kaarten combineren bestaande data over bijvoorbeeld leegstand en demografische ontwikkelingen. Bijzonder is dat ook consumentendata worden gebruikt, zoals WOZ-waarde en woonbehoefteonderzoek. Door de combinatie van data wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe kansrijk het is om een leegstaand kantoor te transformeren tot woningen. Ook geven de kaarten inzicht in de mogelijke ontwikkelingen in bestaande woonwijken, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen als de toename van ouderen of eenpersoonshuishoudens. Dit kan helpen om te bepalen in welke wijken welke inzet vanuit de overheid nodig is.

De kaarten zijn geen beleidskaarten, maar bieden vooral input voor het gesprek met gemeenten en regio’s over leegstand en potentie voor transformatie. In die gesprekken komen naast de data uit de kaart ook lokale omstandigheden en ambities van een stads- of dorpscentrum aan bod.


Dit artikel is een nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland. Bekijk de kaart via de Staat van Zuid-Holland.


Cover: ‘Rotterdam Panamario’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023