Rotterdam Panamario

‘Kansenkaarten’ geven inzicht in bouwkansen binnen steden

30 november 2017

2 minuten

Nieuws De provincie Zuid-Holland stelt een unieke tool beschikbaar die inzicht geeft in de kansen voor woningbouw en transformatie. De zogeheten ‘Kansenkaarten’ helpen bij gesprekken over aanpak van leegstand en slim gebruik van de ruimte binnen steden.

In Zuid-Holland is de ruimte schaars. De provincie wil gemeenten daarom helpen bij het slim inrichten ervan. Uitgangspunt daarbij is bouw of transformatie van bestaande ruimte binnen de steden – dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar. Daarmee wordt voldaan aan de vraag van inwoners en bedrijven én blijft het groen buiten de steden groen. Slim ruimtegebruik, noemt de provincie dat.

Kansenkaarten

‘Kansenkaarten’


Leegstand kantoor- en winkellocaties

Combinatie van data

Om de kansen binnen die bestaande ruimte te verkennen, heeft de provincie Kansenkaarten laten ontwikkelen. Deze kaarten combineren bestaande data over bijvoorbeeld leegstand en demografische ontwikkelingen. Bijzonder is dat ook consumentendata worden gebruikt, zoals WOZ-waarde en woonbehoefteonderzoek. Door de combinatie van data wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe kansrijk het is om een leegstaand kantoor te transformeren tot woningen. Ook geven de kaarten inzicht in de mogelijke ontwikkelingen in bestaande woonwijken, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen als de toename van ouderen of eenpersoonshuishoudens. Dit kan helpen om te bepalen in welke wijken welke inzet vanuit de overheid nodig is.

De kaarten zijn geen beleidskaarten, maar bieden vooral input voor het gesprek met gemeenten en regio’s over leegstand en potentie voor transformatie. In die gesprekken komen naast de data uit de kaart ook lokale omstandigheden en ambities van een stads- of dorpscentrum aan bod.


Dit artikel is een nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland. Bekijk de kaart via de Staat van Zuid-Holland.


Cover: ‘Rotterdam Panamario’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023

Modern appartementencomplex, Nijmegen door Tanya May (bron: Shutterstock)

Wie niet versnelt, lost het woningtekort zeker niet op

De adviseurs van Rho en RebelGroup brachten in opdracht van BZK in beeld waar de versnelling van de woningbouw op vastloopt. De eerste fase van planontwikkeling blijkt cruciaal. Een actieagenda moet uitkomst bieden.

Analyse

30 maart 2023

Iewan in Lent met binnentuin door ORIO Architecten (bron: ORIO Architecten)

Ecologisch wonen en werken - in groepsverband en met steun van de woningcorporatie

Het is altijd goed om bijzondere woonprojecten na verloop van tijd opnieuw te bezoeken. Architect Michael Post leidt acht jaar na de oplevering opnieuw rond in het collectieve woonwerkcomplex Iewan. De tevredenheid van bewoners is groot.

Casus

29 maart 2023