2014.11.25_Ken je netwerkkracht_660

Ken je netwerkkracht

25 november 2014

3 minuten

Verslag Als aanloop naar het 10-jarig jubileumfeest van het MCD Kennisnetwerk worden komend jaar 11 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor oud-MCD’ers. In samenspraak met de MCD-programmaleiding wordt per keer een interessante gastspreker uitgenodigd zijn of haar visie te komen delen op de nabije toekomst van ons vak als integraal gebiedsontwikkelaar. Iedere MCD-lichting wordt hiermee een gelegenheid geboden oud-studiegenoten te treffen en gezamenlijk actuele ontwikkelingen in het vakgebied en gemaakte carrièrestappen te bespreken. Dit met het oog op de actuele doorontwikkeling van zowel de alumnistichting als de masteropleiding.

Aftrap ‘Spatial Talks’: debat- & dinercyclus voor MCD-alumni

Spatial Talk 1: kwaliteiten koesteren

Inmiddels is de eerste Spatial Talk achter de rug: op 4 november 2014 troffen jaargenoten van de eerste MCD-lichting (2003-2005) elkaar. Wat opviel is dat iedereen die ruim 11 jaar geleden in het vakgebied werkzaam was, dat – ondanks de crisis die de sector hard heeft getroffen – nog steeds is. Minder opmerkelijk, want geheel passend in de huidige dynamische tijdsgeest, is dat meerdere oud-MCD’ers inmiddels voor zichzelf zijn begonnen. Deze zelfstandigen zijn zich bewust van de gaten die de ‘traditionele’ gebiedsontwikkeling liet vallen en richten zich op een kansrijke niche. Of dat nou maatschappelijk vastgoed, de huisvestingsopgave voor senioren of burgerparticipatie is; specialisatie en betrokkenheid vormen voor hen de basis. Bestond indertijd de MCD uit drie ‘institutionele bloedgroepen’ (overheid, ontwikkelaars en adviseurs); anno 2014 is daar zonder meer een vierde aan toegevoegd: die van de Zelfstandig Professional.

Co Verdaas, planoloog van origine en onder meer oud-gedeputeerde Gelderland voor de PvdA, is momenteel directeur van het Centre for Development Innovation (CDI) verbonden aan Wageningen Universiteit en was deze avond de gastspreker. Verdaas vond het zinvoller de door de wol geverfde aanwezige vakgenoten te prikkelen en te bevragen, dan een statische en eenzijdige lezing te verzorgen. Deze opzet leidde tot een interactieve sessie waarbij de focus verschoof van ‘de politieke context’ naar de verhouding tussen burger en bestuur (overheid).

Spatial Talk 2 en verder

Maandag 24 november vindt de tweede Spatial Talk plaats. Isabelle Vries is gastspreker voor MCD-lichting 2 en zal vanuit haar functie als programmamanager bij Havenbedrijf Rotterdam ingaan op de relatie tussen stad en haven.
De negen andere Spatial Talks, voor de MCD-lichtingen 3 t/m 11, zullen verspreid over 2015 plaatsvinden. Uitnodigingen hiervoor worden per e-mail verstuurd. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het MCD Kennisnetwerk.

MCD Kennisnetwerk

Initiator en organisator van de ‘Spatial Talks’ serie is Nicolaas Veltman. Hij is oprichter / eigenaar van Nicolaas’ Participaties, afkomstig uit MCD-lichting 3 (2005-2007) en sinds 2010 voorzitter van het MCD Kennisnetwerk. Veltman stelt dat de nu negen jaar oude alumnistichting zich twee kanten op kan ontwikkelen: richting een gezellig netwerkclubje van oud-MCD-studenten, of door de meer zakelijke potenties te benutten van nu al 220 professionals op het gebied van integrale stedelijke (her-)ontwikkeling. Via de debatcyclus wil het bestuur hierover in gesprek met de achterban. Alle oud-MCD’ers zijn hiervoor uitgenodigd; lidmaatschap van het Kennisnetwerk is geen vereiste. De organisatie van de Spatial Talks wil graag ieders mening horen over het huidige en toekomstige functioneren van het netwerk en de opleiding, alsmede opvattingen over de ontwikkeling van het vakgebied en ieders actuele positie daarbinnen.

Resultaten van deze gesprekken en de contouren van een gezamenlijke toekomstvisie worden gepresenteerd tijdens het jubileumfeest dat in februari 2016 plaatsvindt. Naast alle oud-studenten en hun eventuele partners worden daarvoor in een later stadium ook alle huidige studenten, (oud-)leden van de MCD-programmaleiding, leden van de Raad van Advies en (oud-)sponsoren van het MCD Kennisnetwerk uitgenodigd.

Bij Spatial Talk 1 waren aanwezig:

Arnoud Ashouwer (gemeente Kampen), Nico van Buren (fractievoorzitter), Wim-Jaap Eising (Bouwinvest), Francien de Groot (Francim), Anneli Kramer (RVB), Anita te Lindert (Antea Groep), Guine Moerman (Rijkswaterstaat), Hans van Noort (Dura Vermeer), Bart Peters (Werknaam), Alex Sievers (Beyond Now) en Paul van der Veen (VKZ) als MCD-1 alumni, Peter Pol (MCD Programmaleiding / gemeente Rotterdam), Nicolaas Veltman (MCD Kennisnetwerk / Nicolaas’ Participaties) en Marleen van Dongen (namens Gebiedsontwikkeling.nu).

Zie ook:


Cover: ‘2014.11.25_Ken je netwerkkracht_660’


Portret - Marleen van Dongen

Door Marleen van Dongen

Trainee Gebiedsontwikkeling bij Bouwfonds Property Development


Meest recent

De Oosterscheldekering door CloudVisual (bron: Shutterstock)

Rli: Een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Dan moet er nog een hoop gebeuren

Hoe kan het nieuwe kabinet echt sturen op een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Die vraag beantwoordt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een nieuw advies. “Onze bedoeling is om het debat een zet te geven.”

Uitgelicht
Onderzoek

13 juni 2024

Zicht op Rotterdam vanaf de Euromast door Alexandre.ROSA (bron: Shutterstock)

Steden vergroenen, dit is het gereedschap voor gemeenten en provincies

Steden willen (bijna) allemaal vergroenen, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Hoe stroomlijnen gemeenten en provincies hun groenbeleid zodat ze effectiever kunnen werken?

Analyse

12 juni 2024

Vogelvlucht van een straat in Oosterwold in Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Oosterwold in beeld, zo pakt ontwerpvrijheid uit

Over de gebiedontwikkeling Oosterwold in Almere is al veel geschreven, door aperte voor- en tegenstanders. Yolanda Sikking ging zelf kijken en sprak met gebiedsregisseur Arie-Willem Bijl.

Casus

12 juni 2024