2015.09.18_Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals

Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals

18 september 2015

4 minuten

Persoonlijk De Omgevingswet in wording vormde in 2012 de aanleiding voor de oprichting van het Netwerk Jong Leefomgeving. Juul Osinga is voorzitter van deze club en werkt daarnaast als planoloog bij TTE Consultants in Deventer. Voor de vierde editie van het Congres Omgevingswet, dat net als andere jaren wordt georganiseerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, zorgt hij er voor dat ook de jonge professionals betrokken raken. Vijf vragen aan de voorzitter van het Netwerk Jong Leefomgeving…

Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals - Afbeelding 1

‘Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals - Afbeelding 1’


Wat is de link tussen de Omgevingswet en het Netwerk Jong Leefomgeving?

“In 2011 was ik samen met een collega op een congres, één van de eerste congressen over de Omgevingswet. Wat me opviel was dat onder de 200 tot 300 bezoekers vrij weinig jonge professionals te vinden waren. De nieuwe wet gaat in 2018 in én juist daarom is het belangrijk om die jonge professionals er bij te betrekken. Die moeten ook met die wet aan de slag. Ik plaatste een oproep op LinkedIn in de trend van ‘waar zijn die jonge professionals’, en dat werd opgepakt door het de directie Eenvoudig Beter van ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarop werd besloten een bijeenkomst te organiseren. In 2012 is dat, met steun van het ministerie, uitgegroeid tot een netwerk.”

De vraag was dus hoe de betrokkenheid van jonge professionals bij de Omgevingswet vergroot kon worden. Waarom is die Omgevingswet zo belangrijk?

“De afgelopen decennia zijn we opgegroeid in een tijd waarin de wet en regelgeving vaak werd ontwikkeld naar aanleiding van bijvoorbeeld een heel concreet milieuprobleem en dit heeft er toe geleid dat er een heel sectoraal juridisch kader is ontstaan. Mensen die in die periode met de leefomgeving bezig waren, zijn dan ook sectoraal opgevoed. Tegenwoordig is het zo dat ruimtelijke opgaves - ook naar aanleiding van de crisis – steeds integraler worden opgepakt. Er komen steeds meer thema’s bij kijken. Als vroeger een Vinex-wijk werd aangelegd, dan werd daarvoor vaak een weiland buiten de stad uitgekozen. Daar kleefden relatief weinig randvoorwaarden aan om dat te ontwikkelen. Stel je wilt nu een binnenstedelijk gebied gaan herstructureren, bijvoorbeeld een oud industrieterrein, en daar woningen neerzetten, dan heb je te maken met een breed scala aan ruimtelijke aspecten. Het is een veel complexere opgave om daar wat te realiseren en dat ook nog eens binnen een heel sectoraal juridisch kader! De Omgevingswet beoogt daar verbetering in aan te brengen door het integreren van de wet en regelgeving en het afstemmen daarvan op de huidige tijdsgeest. Dit betekent dat dit soort integrale projecten eenvoudiger en beter te realiseren zijn. Vandaar het motto ‘Eenvoudig Beter’ waarmee het ministerie aan de Omgevingswet werkt.”

Wat moet er gebeuren opdat de Omgevingswet kan waarmaken waarvoor deze bedoeld is?

“Wat ik een belangrijk punt vind: de Omgevingswet is een wetswijziging. Maar dat is het zeker niet alleen. De wet wordt veranderd, dat is een belangrijke basis. Maar het gaat ook heel erg om hoe die regels worden toegepast. De mensen die er mee aan de slag gaan, daar is echt een cultuuromslag nodig ... een gedragsverandering. Dus hoe om te gaan met het kader dat de Omgevingswet gaat bieden. De nieuwe generatie is niet opgevoed in dat decennialange sectorale juridisch kader. De jongere generatie is dus beter in staat om uit te gaan van een meer integrale benadering en daar naar te handelen zodra de nieuwe wet in werking treedt. Ik denk dat cultuuromslag en gedragsverandering heel belangrijke onderdelen zijn om van de Omgevingswet een succes te maken. En daar kan de jongere generatie bij helpen…”

Jullie zijn opgericht met het idee dat de betrokkenheid met en interesse voor de Omgevingswet onder jonge professionals moest toenemen. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat jullie op niet al te lange termijn overbodig zijn?

“Nee, zeker niet. De Omgevingswet zal in 2018 klaar zijn. Dat wil echter nog niet zeggen dat de nieuwe wet dan perfect is en ook letterlijk klaar. Er zal nog een lange implementatieperiode volgen én de wet zal altijd blijven veranderen. Onze leefomgeving blijft immers ook veranderen. We weten nu nog niet welke opgaven ons over vijf jaar staan te wachten. We weten nu ook niet welke instrumenten we over vijf jaar nodig hebben om die opgaven te faciliteren. Of oude regels geschrapt moeten worden om ontwikkelingen mogelijk te maken of nieuwe regels nodig zijn om deze juist af te remmen. Het omgevingsrecht zal altijd blijven ontwikkelen en ik denk dat er altijd ruimte is voor een netwerk zoals het onze.”

Is er een bepaalde vraag die je beantwoord zou willen hebben tijdens het congres?

“Wat ik een interessante vraag zou vinden: de Omgevingswet is in 2018 klaar en moet dan geïmplementeerd worden. Ik zou graag willen weten wat binnen het werkveld de grootste uitdaging vormt bij de implementatie van de Omgevingswet. Wat hebben zij nodig om de implementatie succesvol te laten verlopen. Dat vind ik een interessante vraag en ik denk dat dat voor iedere partij (gemeente, provincie etc. red.) anders is.”

Meer weten over het Congres Omgevingswet 2015: het programma, de voorwaarden en de sprekers? Kijk hier.
Meteen aanmelden kan ook.


Cover: ‘2015.09.18_Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023