Bijeenkomst stikstof 24 juni

Kennisbijeenkomst Stikstofregelgeving & gebiedsontwikkeling (deel 2) op 24 juni

17 juni 2020

1 minuut

SKG Nieuws Op 24 juni vindt deel 2 van het webinar plaats over de stikstofkwestie en haar gevolgen voor gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt op initiatief van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling, advocatenkantoor Stibbe en het Kadaster. De bijeenkomst vindt online plaats en de deelname hieraan is gratis.

Aanleiding voor deel 2 van de stikstofbijeenkomsten is het advies van de commissie Remkes aan de politiek over hoe om te gaan met stikstofuitstoot. Op 24 juni is de rook hiervan opgetrokken, maar heeft de politiek nog definitief gesproken. Alle reden dus om met de professionals in gesprek te gaan: hoe waarderen zij het advies, wat is hun hoop of wens voor de politieke besluitvorming, wat mag daarbij zeker niet vergeten worden, en wat zijn waardevolle adviezen aan het kabinet?

Tijdens het webinar op 24 juni ligt Jan Jacob van Dijk het advies van Remkes toe. Jan Reinier van Angeren (Stibbe) en Anna Collignon (Stibbe) vertellen wat er nodig is om tot een juridisch houdbaar stikstofbeleid te komen. Jelle Beemsterboer (wethouder gemeente Schagen) belicht de dagelijkse praktijk van een middelgrote gemeente. Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zijn voorganger Friso de Zeeuw faciliteren het gesprek en vragen door waar nodig of wenselijk. 

Het gratis webinar is toegankelijk door u aan te melden bij Jolien Kramer via Jolien.Kramer@tudelft.nl

Stikstofbijeenkomst 24 juni programma

‘Stikstofbijeenkomst 24 juni programma’Cover: ‘Bijeenkomst stikstof 24 juni’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024