Kennisdelen in Amsterdam  - Afbeelding 1

Kennisdelen in Amsterdam

25 juni 2012

3 minuten

Verslag Op donderdag 14 juni 2012 vond de Kennisdag Ruimtelijke Sector van de gemeente Amsterdam plaats. Vele ambtenaren in de ruimtelijke sector beleefden een dag vol informatie, inspiratie, samenwerking en co-creatie met (inter)nationale sprekers en kennisinstituten. Centraal stonden dit jaar de thema's: gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, beter uit de crisis, planning van onderop, gebruik van (sociale) media, duurzaamheid en open data.

creativiteit in moeilijke tijden

Chesley Rach, voorzitter van de stuurgroep Kennisdelen van de gemeente Amsterdam, opende de bijeenkomst en vatte het motto van de dag samen: juist in moeilijke tijden is het belangrijk om kennis te delen, dan kan creativiteit tot zijn kracht komen.

Kennisdelen in Amsterdam  - Afbeelding 1

‘Kennisdelen in Amsterdam - Afbeelding 1’


Dan Hill, ontwerper en stedenbouwkundige uit Groot Brittannië, haakte hier verder op in met zijn lezing Deciding the city. Hill is werkzaam voor de Strategic Design Unit van Sitra, het Fins Innovatie Fonds in Helsinki. In deze functie verkent hij hoe “design” een positieve systematische verandering teweeg kan brengen in de maatschappij. Het werk van Sitra richt zich op belangrijke maatschappelijke problemen door middel van het vormgeven van onze verschillende "culturen van besluitvorming".

In zijn verhaal betoogde hij dat de stad niet psychologisch of biologisch is, maar cultureel. Als er iets is wat ons belemmert in het realiseren van "betere steden", vervolgt hij, dan zijn het niet de ideeën of technologie, maar onze “culturen van besluitvorming”. Zijn stelling is dat we 18e-eeuwse instellingen hebben die geconfronteerd worden met 21e-eeuwse problemen. Daarom, zegt hij, moeten we de voorkeur geven aan synthese boven analyse (analyse vertelt ons waarom de dingen zijn zoals ze zijn, synthese vertelt ons hoe het zou kunnen zijn). Synthese is nodig om complexiteit te lijf te gaan, met analyse alleen kom je volgens hem niet verder. Ook moeten we ons volgens Hill bewust zijn van de "donkere materie" (in de zin van niet-zichtbare invloeden) van organisaties, de cultuur en het beleid, evenals de fysieke materie, en deze twee aan elkaar verbinden via prototypes en projecten.

Als inspirerend voorbeeld van deze manier van werken noemde hij het concept Brickstarter dat nu ontwikkeld wordt. Brickstarter is een vertaling van de Kickstarter-strategie (een website voor crowdfunding van creatieve projecten) toegepast op de stad. Het maakt gebruik van sociale media en mobiele apps om een toegankelijk, representatief platform te creëren waar burgers en instellingen kunnen samenwerken. Het platform wordt ontwikkeld en gedreven door participatie van burgers, lokale bedrijven en de overheid. Het probeert de houding van NIMBY naar YIMBY ("Yes In My Backyard") om te draaien, van klagen naar creëren.

Na deze dosis internationale inspiratie was het tijd voor inspiratie vanuit de stad zelf. In de vele lezingen en workshops met onderwerpen als Kansen op de woningmarkt, Open data en Transformatie in de praktijk werd kennis en kunde gedeeld uit verschillende hoeken van de stad. Naast het delen van informatie, kennis en creatieve ideeën werden ook openlijk de vraagstukken en uitdagingen die er liggen besproken. Dit leverde interessante gesprekken en discussie op.

De dag werd afgesloten met een debat onder leiding van Ruben Maes. De deelnemers waren twee bestuurders - Adri Duivesteijn, wethouder Almere en Godfried Lambriex, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel West - en twee initiatiefnemers van organisaties die op een andere manier met gebiedsontwikkeling omgaan - Maarten de Boer van de 4Winden en Lenze Hofstee van CareX. Centraal stond de vraag wat de rol van de overheid op dit moment moet zijn in de ontwikkeling van de stad en wat daarbij de gewenste houding van ambtenaren is. Er ontstond een levendige discussie over de definitie van faciliteren, welke eigenschappen een ambtenaar zou moeten hebben en hoe je ruimte kan creëren voor initiatieven. Een eenduidig antwoord kon nog niet gevonden worden, maar de discussie maakte wel duidelijk dat er hard wordt gewerkt aan de uitdagingen die op de stad afkomen.


Cover: ‘Kennisdelen in Amsterdam - Afbeelding 1’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023