Kennisdelen in Amsterdam  - Afbeelding 1

Kennisdelen in Amsterdam

25 juni 2012

3 minuten

Verslag Op donderdag 14 juni 2012 vond de Kennisdag Ruimtelijke Sector van de gemeente Amsterdam plaats. Vele ambtenaren in de ruimtelijke sector beleefden een dag vol informatie, inspiratie, samenwerking en co-creatie met (inter)nationale sprekers en kennisinstituten. Centraal stonden dit jaar de thema's: gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, beter uit de crisis, planning van onderop, gebruik van (sociale) media, duurzaamheid en open data.

creativiteit in moeilijke tijden

Chesley Rach, voorzitter van de stuurgroep Kennisdelen van de gemeente Amsterdam, opende de bijeenkomst en vatte het motto van de dag samen: juist in moeilijke tijden is het belangrijk om kennis te delen, dan kan creativiteit tot zijn kracht komen.

Kennisdelen in Amsterdam  - Afbeelding 1

‘Kennisdelen in Amsterdam - Afbeelding 1’


Dan Hill, ontwerper en stedenbouwkundige uit Groot Brittannië, haakte hier verder op in met zijn lezing Deciding the city. Hill is werkzaam voor de Strategic Design Unit van Sitra, het Fins Innovatie Fonds in Helsinki. In deze functie verkent hij hoe “design” een positieve systematische verandering teweeg kan brengen in de maatschappij. Het werk van Sitra richt zich op belangrijke maatschappelijke problemen door middel van het vormgeven van onze verschillende "culturen van besluitvorming".

In zijn verhaal betoogde hij dat de stad niet psychologisch of biologisch is, maar cultureel. Als er iets is wat ons belemmert in het realiseren van "betere steden", vervolgt hij, dan zijn het niet de ideeën of technologie, maar onze “culturen van besluitvorming”. Zijn stelling is dat we 18e-eeuwse instellingen hebben die geconfronteerd worden met 21e-eeuwse problemen. Daarom, zegt hij, moeten we de voorkeur geven aan synthese boven analyse (analyse vertelt ons waarom de dingen zijn zoals ze zijn, synthese vertelt ons hoe het zou kunnen zijn). Synthese is nodig om complexiteit te lijf te gaan, met analyse alleen kom je volgens hem niet verder. Ook moeten we ons volgens Hill bewust zijn van de "donkere materie" (in de zin van niet-zichtbare invloeden) van organisaties, de cultuur en het beleid, evenals de fysieke materie, en deze twee aan elkaar verbinden via prototypes en projecten.

Als inspirerend voorbeeld van deze manier van werken noemde hij het concept Brickstarter dat nu ontwikkeld wordt. Brickstarter is een vertaling van de Kickstarter-strategie (een website voor crowdfunding van creatieve projecten) toegepast op de stad. Het maakt gebruik van sociale media en mobiele apps om een toegankelijk, representatief platform te creëren waar burgers en instellingen kunnen samenwerken. Het platform wordt ontwikkeld en gedreven door participatie van burgers, lokale bedrijven en de overheid. Het probeert de houding van NIMBY naar YIMBY ("Yes In My Backyard") om te draaien, van klagen naar creëren.

Na deze dosis internationale inspiratie was het tijd voor inspiratie vanuit de stad zelf. In de vele lezingen en workshops met onderwerpen als Kansen op de woningmarkt, Open data en Transformatie in de praktijk werd kennis en kunde gedeeld uit verschillende hoeken van de stad. Naast het delen van informatie, kennis en creatieve ideeën werden ook openlijk de vraagstukken en uitdagingen die er liggen besproken. Dit leverde interessante gesprekken en discussie op.

De dag werd afgesloten met een debat onder leiding van Ruben Maes. De deelnemers waren twee bestuurders - Adri Duivesteijn, wethouder Almere en Godfried Lambriex, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel West - en twee initiatiefnemers van organisaties die op een andere manier met gebiedsontwikkeling omgaan - Maarten de Boer van de 4Winden en Lenze Hofstee van CareX. Centraal stond de vraag wat de rol van de overheid op dit moment moet zijn in de ontwikkeling van de stad en wat daarbij de gewenste houding van ambtenaren is. Er ontstond een levendige discussie over de definitie van faciliteren, welke eigenschappen een ambtenaar zou moeten hebben en hoe je ruimte kan creëren voor initiatieven. Een eenduidig antwoord kon nog niet gevonden worden, maar de discussie maakte wel duidelijk dat er hard wordt gewerkt aan de uitdagingen die op de stad afkomen.


Cover: ‘Kennisdelen in Amsterdam - Afbeelding 1’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022