Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kickstart voor de middeldure huur markt

3 december 2012

2 minuten

Onderzoek De vraag naar middeldure huurwoningen (met een maandhuur tussen € 665 en € 900 per maand) groeit. Tot 2020 groeit de vraag zelfs met ruim 200.000 woningen. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal huurwoningen in dit segment. De maatschappelijke behoefte is groot en moet door nieuwbouw worden ingevuld. De bouwgrond is beschikbaar en bouwbedrijven springen om werk. Toch komt de productie van middeldure huurwoningen moeizaam op gang. Ontwikkelaars en beleggers staan (nog) niet te trappelen. Daarom heeft Deloitte deze visie op de vrije sector huurmarkt geschreven. Wij presenteren in deze visie concrete oplossingsrichtingen waarmee gemeenten, provincies, corporaties en beleggers kunnen voorzien in een maatschappelijke behoefte; een kickstart voor de vrije sector huur markt!

Vóór 2020 zijn ruim 200.000 nieuwe vrije sector huurwoningen gebouwd voor huishoudens met middeninkomens. Een utopie? Integendeel, het is mogelijk. Door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, provincies en corporaties is de huurwoningmarkt voor het middensegment vlot te trekken.

Is het vlottrekken van de huurwoningmarkt dan nodig? Jazeker! De vrije sector huurmarkt is nu nog klein (3% van de totale woningvoorraad; zie figuur 1) maar de druk op dit segment neemt onvermijdelijk toe (zie figuur 2). Huishoudens met een inkomen boven de € 34.000 kunnen slechts mondjesmaat terecht in de sociale huursector. Het nieuwe kabinet Rutte II heeft vergaande maatregelen aangekondigd om ‘scheefwoners’ uit hun sociale huurwoning te krijgen. Met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek neemt de relatieve aantrekkelijkheid van middeldure huurwoningen voor woonconsumenten verder toe. Het aantal huishoudens in Nederland groeit met 580.000 tot 2020. Er is dus vraag naar middeldure huurwoningen met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1

‘Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1’


Toch komt de productie in de vrije sector moeizaam van de grond. De gemeentelijke grondbedrijven, die toch al in zwaar weer zitten, hebben moeite beleggers te vinden. Banken zijn, sinds ‘Vestia’, huiverig om aan corporaties niet-WSW-geborgde financiering te verlenen voor ontwikkelprojecten. Particuliere en institutionele investeerders zijn eerder geïnteresseerd in woningcomplexen in verhuurde staat, dan in ontwikkelingsprojecten met bijhorende bouw- en verhuurrisico’s. De bouw van vrije sector huurwoningen wordt dus vooral beperkt door gebrek aan kapitaal voor ontwikkelprojecten van vrije sector huurwoningen.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2

‘Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2’


Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023