Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kickstart voor de middeldure huur markt

3 december 2012

2 minuten

Onderzoek
De vraag naar middeldure huurwoningen (met een maandhuur tussen € 665 en € 900 per maand) groeit. Tot 2020 groeit de vraag zelfs met ruim 200.000 woningen. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal huurwoningen in dit segment. De maatschappelijke behoefte is groot en moet door nieuwbouw worden ingevuld. De bouwgrond is beschikbaar en bouwbedrijven springen om werk. Toch komt de productie van middeldure huurwoningen moeizaam op gang. Ontwikkelaars en beleggers staan (nog) niet te trappelen. Daarom heeft Deloitte deze visie op de vrije sector huurmarkt geschreven. Wij presenteren in deze visie concrete oplossingsrichtingen waarmee gemeenten, provincies, corporaties en beleggers kunnen voorzien in een maatschappelijke behoefte; een kickstart voor de vrije sector huur markt!

Vóór 2020 zijn ruim 200.000 nieuwe vrije sector huurwoningen gebouwd voor huishoudens met middeninkomens. Een utopie? Integendeel, het is mogelijk. Door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, provincies en corporaties is de huurwoningmarkt voor het middensegment vlot te trekken.

Is het vlottrekken van de huurwoningmarkt dan nodig? Jazeker! De vrije sector huurmarkt is nu nog klein (3% van de totale woningvoorraad; zie figuur 1) maar de druk op dit segment neemt onvermijdelijk toe (zie figuur 2). Huishoudens met een inkomen boven de € 34.000 kunnen slechts mondjesmaat terecht in de sociale huursector. Het nieuwe kabinet Rutte II heeft vergaande maatregelen aangekondigd om ‘scheefwoners’ uit hun sociale huurwoning te krijgen. Met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek neemt de relatieve aantrekkelijkheid van middeldure huurwoningen voor woonconsumenten verder toe. Het aantal huishoudens in Nederland groeit met 580.000 tot 2020. Er is dus vraag naar middeldure huurwoningen met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1


Toch komt de productie in de vrije sector moeizaam van de grond. De gemeentelijke grondbedrijven, die toch al in zwaar weer zitten, hebben moeite beleggers te vinden. Banken zijn, sinds ‘Vestia’, huiverig om aan corporaties niet-WSW-geborgde financiering te verlenen voor ontwikkelprojecten. Particuliere en institutionele investeerders zijn eerder geïnteresseerd in woningcomplexen in verhuurde staat, dan in ontwikkelingsprojecten met bijhorende bouw- en verhuurrisico’s. De bouw van vrije sector huurwoningen wordt dus vooral beperkt door gebrek aan kapitaal voor ontwikkelprojecten van vrije sector huurwoningen.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2


Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022