Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kickstart voor de middeldure huur markt

3 december 2012

2 minuten

Onderzoek De vraag naar middeldure huurwoningen (met een maandhuur tussen € 665 en € 900 per maand) groeit. Tot 2020 groeit de vraag zelfs met ruim 200.000 woningen. Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal huurwoningen in dit segment. De maatschappelijke behoefte is groot en moet door nieuwbouw worden ingevuld. De bouwgrond is beschikbaar en bouwbedrijven springen om werk. Toch komt de productie van middeldure huurwoningen moeizaam op gang. Ontwikkelaars en beleggers staan (nog) niet te trappelen. Daarom heeft Deloitte deze visie op de vrije sector huurmarkt geschreven. Wij presenteren in deze visie concrete oplossingsrichtingen waarmee gemeenten, provincies, corporaties en beleggers kunnen voorzien in een maatschappelijke behoefte; een kickstart voor de vrije sector huur markt!

Vóór 2020 zijn ruim 200.000 nieuwe vrije sector huurwoningen gebouwd voor huishoudens met middeninkomens. Een utopie? Integendeel, het is mogelijk. Door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, provincies en corporaties is de huurwoningmarkt voor het middensegment vlot te trekken.

Is het vlottrekken van de huurwoningmarkt dan nodig? Jazeker! De vrije sector huurmarkt is nu nog klein (3% van de totale woningvoorraad; zie figuur 1) maar de druk op dit segment neemt onvermijdelijk toe (zie figuur 2). Huishoudens met een inkomen boven de € 34.000 kunnen slechts mondjesmaat terecht in de sociale huursector. Het nieuwe kabinet Rutte II heeft vergaande maatregelen aangekondigd om ‘scheefwoners’ uit hun sociale huurwoning te krijgen. Met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek neemt de relatieve aantrekkelijkheid van middeldure huurwoningen voor woonconsumenten verder toe. Het aantal huishoudens in Nederland groeit met 580.000 tot 2020. Er is dus vraag naar middeldure huurwoningen met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1

‘Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 1’


Toch komt de productie in de vrije sector moeizaam van de grond. De gemeentelijke grondbedrijven, die toch al in zwaar weer zitten, hebben moeite beleggers te vinden. Banken zijn, sinds ‘Vestia’, huiverig om aan corporaties niet-WSW-geborgde financiering te verlenen voor ontwikkelprojecten. Particuliere en institutionele investeerders zijn eerder geïnteresseerd in woningcomplexen in verhuurde staat, dan in ontwikkelingsprojecten met bijhorende bouw- en verhuurrisico’s. De bouw van vrije sector huurwoningen wordt dus vooral beperkt door gebrek aan kapitaal voor ontwikkelprojecten van vrije sector huurwoningen.

Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2

‘Kickstart voor de middeldure huur markt - Afbeelding 2’


Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023