2014.12.10_Kiem #1_660

Kiem #1: Metropoolregio in ontwikkeling

10 december 2014

2 minuten

Nieuws Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij hoog opgeleiden en jongeren.

Kiemen van het nieuwste Brabant

Trek naar de stad

De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering.

Metropoolregio Brabant

De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven. De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant langzamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken waarop de Nederlandse economie drijft.

Binnenkort ook verkrijgbaar: 'Kiem #2: Binden in de buurt'

Zie ook:


Cover: ‘2014.12.10_Kiem #1_660’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023