2014.12.10_Kiem #1_660

Kiem #1: Metropoolregio in ontwikkeling

10 december 2014

2 minuten

Nieuws Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij hoog opgeleiden en jongeren.

Kiemen van het nieuwste Brabant

Trek naar de stad

De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering.

Metropoolregio Brabant

De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven. De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant langzamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken waarop de Nederlandse economie drijft.

Binnenkort ook verkrijgbaar: 'Kiem #2: Binden in de buurt'

Zie ook:


Cover: ‘2014.12.10_Kiem #1_660’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024