2014.12.10_Kiem #1_660

Kiem #1: Metropoolregio in ontwikkeling

10 december 2014

2 minuten

Nieuws
Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij hoog opgeleiden en jongeren.

Kiemen van het nieuwste Brabant

Trek naar de stad

De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering.

Metropoolregio Brabant

De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven. De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant langzamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken waarop de Nederlandse economie drijft.

Binnenkort ook verkrijgbaar: 'Kiem #2: Binden in de buurt'

Zie ook:Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022