2014.12.10_Kiem #1_660

Kiem #1: Metropoolregio in ontwikkeling

10 december 2014

2 minuten

Nieuws Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij hoog opgeleiden en jongeren.

Kiemen van het nieuwste Brabant

Trek naar de stad

De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering.

Metropoolregio Brabant

De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven. De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant langzamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken waarop de Nederlandse economie drijft.

Binnenkort ook verkrijgbaar: 'Kiem #2: Binden in de buurt'

Zie ook:


Cover: ‘2014.12.10_Kiem #1_660’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023