Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Kleinere gemeenten zuchten onder zware grondportefeuilles

31 januari 2014

3 minuten

Nieuws Borne en Veghel zijn de gemeenten die relatief de grootste grondposities hebben. Per inwoner gaat het om € 3930 respectievelijk € 3736. Dat blijkt uit een analyse van het onderzoek van het FD naar de gondposities van Nederlandse gemeenten. Daaruit kwamen Almere en Nijmegen als koploper naar voren. Afgezet tegen het aantal inwoners lijken de kleinere gemeenten echter het grootste risico te lopen.

Almere heeft voor € 477 mln grond in de boeken staan. Deze grond is aangekocht om de verwachte dan wel gewenste groei met 60.000 inwoners mogelijk te maken. Nijmegen heeft voor € 352 mln aan grondposities, onder ander nodig voor het nieuwe stadsdeel Waalsprong, en Westland voor € 210 mln.

Per inwoner heeft Almere (195.710 bewoners) € 2437 geïnvesteerd in bouwgrond en de stad staat daarmee op de zevende plaats in de ranglijst grondwaarde per inwoner. Nijmegen en Westland komen niet voor in de top-10. Veghel, een gemeente bij Den Bosch met 37.478 inwoners, heeft een grondportefeuille ter waarde van € 140 mln onder haar hoede. De portefeuille van Borne, met een bevolking van 21.883, is volgens het FD € 86 mln waard.

Door de ligging nabij grote steden staan gemeenten als Borne, Veghel en Lansingerland voor een grote bouwopgave. Al langer is bekend dat Lansingerland (€ 189 mln aan grond, 57.000 inwoners) in financiële problemen verkeert door haar omvangrijke grondpositie. De gemeente is aangewezen als uitbreidingslocatie voor de zuidelijke Randstad, maar de woningbouw is vertraagd door de crisis. Bij de A12 komt Bleizo, de ontwikkeling samen met Zoetermeer, niet goed van de grond. De grondpositie van Rijswijk (ZH) doet per inwoner (€ 2941) niet veel onder voor die van Lansingerland.

Bedrijventerreinen en woningbouwlocaties vervullen een regionale functie, maar de voorinvestering drukt zwaar op de begroting. Zo ontwikkelt Borne samen met Hengelo het regionale bedrijventerrein De Veldkamp. Van de 30 ha uitgeefbare grond is 22 ha inmiddels bouwrijp. Er zijn hebben zich tot nu toe nog maar 2 bedrijven gevestigd. De grondexploitatie kent een tekort van circa € 19,5 mln, waarvan eenderde voor rekening is van Borne. Wethouder Michel Kotteman noemde de situatie rond De Veldkamp vorig jaar 'zorgelijk'.

De gemeente Veghel heeft haar Foodpark Veghel, 70 ha groot en de eerste kavel moet nog uitgegeven worden. Fase 1 beslaat zo'n 30 ha. De gemeente gaat er nog vanuit de de totale ontwikkeling in financieel opzicht positief zal uitpakken, zo blijkt uit een recent raadsvoorstel. De tijd zal moeten leren of dit echt zo is.

Grondpositie per inwoner (€) 1. Borne (3930) 2. Veghel (3736) 3. Lansingerland (3315) 4. Rijswijk (ZH) (2941) 5. Veldhoven (2694) 6. Vlissingen (2499) 7. Almere (2437) 8. Heusden (2410) 9. Pijnacker-Nootdorp (2212) 10. Geldermalsen (2129)

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024