Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Kleinere gemeenten zuchten onder zware grondportefeuilles

31 januari 2014

3 minuten

Nieuws Borne en Veghel zijn de gemeenten die relatief de grootste grondposities hebben. Per inwoner gaat het om € 3930 respectievelijk € 3736. Dat blijkt uit een analyse van het onderzoek van het FD naar de gondposities van Nederlandse gemeenten. Daaruit kwamen Almere en Nijmegen als koploper naar voren. Afgezet tegen het aantal inwoners lijken de kleinere gemeenten echter het grootste risico te lopen.

Almere heeft voor € 477 mln grond in de boeken staan. Deze grond is aangekocht om de verwachte dan wel gewenste groei met 60.000 inwoners mogelijk te maken. Nijmegen heeft voor € 352 mln aan grondposities, onder ander nodig voor het nieuwe stadsdeel Waalsprong, en Westland voor € 210 mln.

Per inwoner heeft Almere (195.710 bewoners) € 2437 geïnvesteerd in bouwgrond en de stad staat daarmee op de zevende plaats in de ranglijst grondwaarde per inwoner. Nijmegen en Westland komen niet voor in de top-10. Veghel, een gemeente bij Den Bosch met 37.478 inwoners, heeft een grondportefeuille ter waarde van € 140 mln onder haar hoede. De portefeuille van Borne, met een bevolking van 21.883, is volgens het FD € 86 mln waard.

Door de ligging nabij grote steden staan gemeenten als Borne, Veghel en Lansingerland voor een grote bouwopgave. Al langer is bekend dat Lansingerland (€ 189 mln aan grond, 57.000 inwoners) in financiële problemen verkeert door haar omvangrijke grondpositie. De gemeente is aangewezen als uitbreidingslocatie voor de zuidelijke Randstad, maar de woningbouw is vertraagd door de crisis. Bij de A12 komt Bleizo, de ontwikkeling samen met Zoetermeer, niet goed van de grond. De grondpositie van Rijswijk (ZH) doet per inwoner (€ 2941) niet veel onder voor die van Lansingerland.

Bedrijventerreinen en woningbouwlocaties vervullen een regionale functie, maar de voorinvestering drukt zwaar op de begroting. Zo ontwikkelt Borne samen met Hengelo het regionale bedrijventerrein De Veldkamp. Van de 30 ha uitgeefbare grond is 22 ha inmiddels bouwrijp. Er zijn hebben zich tot nu toe nog maar 2 bedrijven gevestigd. De grondexploitatie kent een tekort van circa € 19,5 mln, waarvan eenderde voor rekening is van Borne. Wethouder Michel Kotteman noemde de situatie rond De Veldkamp vorig jaar 'zorgelijk'.

De gemeente Veghel heeft haar Foodpark Veghel, 70 ha groot en de eerste kavel moet nog uitgegeven worden. Fase 1 beslaat zo'n 30 ha. De gemeente gaat er nog vanuit de de totale ontwikkeling in financieel opzicht positief zal uitpakken, zo blijkt uit een recent raadsvoorstel. De tijd zal moeten leren of dit echt zo is.

Grondpositie per inwoner (€) 1. Borne (3930) 2. Veghel (3736) 3. Lansingerland (3315) 4. Rijswijk (ZH) (2941) 5. Veldhoven (2694) 6. Vlissingen (2499) 7. Almere (2437) 8. Heusden (2410) 9. Pijnacker-Nootdorp (2212) 10. Geldermalsen (2129)

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023