Krachtwijken: 'We zijn er nog lang niet'

26 november 2012

2 minuten

Nieuws Het gaat beter met de 'krachtwijken' in Utrecht. Sinds de aanpak in 2008 is gestart, blijkt uit cijfers en onderzoeken onder bewoners dat er vooruitgang is geboekt.

Maar nu er bezuinigd moet worden, is de uitdaging om toch door te pakken en de resultaten vast te houden. Dat zegt Annechien de Gast, programmamanager Krachtwijken in de Domstad.

Uit een op maandag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de sociale status van krachtwijken, ook wel Vogelaarwijken genoemd, licht vooruit is gegaan, maar nog altijd laag is.

''Het is een kwestie van de lange adem, dat wisten we van tevoren. We zijn er nog lang niet, want de gestapelde problematiek in de wijken los je niet zomaar op. Maar we zien dat het op een aantal punten beter gaat, al is die verbetering kwetsbaar’’, legt De Gast uit.

Problemen

Utrecht heeft tien wijken, waarvan er vier als krachtwijk zijn aangemerkt: Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen Oost. Hoograven werd daar door de gemeente aan toegevoegd, maar daar gaat het inmiddels zo goed, dat die wijk krachtwijk af is. In de andere vier wijken houden wijkmanagers en hun team de problemen in de gaten en plannen de aanpak ervan. "Het gaat echt om maatwerk, omdat ook de problemen verschillen."

Toch zitten er ook veel overeenkomsten in de aanpak, omdat de kern overal hetzelfde is. Wonen, werken, gezondheid, onderwijs en leefbaarheid, het moet overal aangepakt worden. Maar met de bezuinigingen van de komende tijd wordt dat lastiger, vreest De Gast. "Den Haag kan niet anders. Maar de consequenties zullen groot zijn."

Kracht

Zo doet de gemeente haar uiterste best om de bevolking in de krachtwijken te mengen, maar nu bouwprojecten stilliggen, wordt dat een lastige opgave. Bovendien bestaat de zorg dat er meer kwetsbare, hulpbehoevende bewoners met bijvoorbeeld schulden in de wijk zullen komen wonen.

"We boeken resultaat, maar de problematiek blijkt hardnekkig. We zullen nu met minder middelen de vooruitgang op zijn minst moeten behouden en liefst nog verder werken. De landelijke plannen vormen een nieuwe uitdaging", aldus De Gast.

"We moeten het budget dat we hebben richten op waar het nodig is", aldus De Gast. Vandaar dat de aanpak steeds specifieker wordt, soms tot op één gebied met een paar flats gericht en niet meer wijkbreed. "Die gebiedsaanpak zal nodig blijven. Tegelijk verliest de term krachtwijk haar waarde. Bewoners hebben niet veel aan die term, wel aan de aanpak."

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023