Krachtwijken: 'We zijn er nog lang niet'

26 november 2012

2 minuten

Nieuws Het gaat beter met de 'krachtwijken' in Utrecht. Sinds de aanpak in 2008 is gestart, blijkt uit cijfers en onderzoeken onder bewoners dat er vooruitgang is geboekt.

Maar nu er bezuinigd moet worden, is de uitdaging om toch door te pakken en de resultaten vast te houden. Dat zegt Annechien de Gast, programmamanager Krachtwijken in de Domstad.

Uit een op maandag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de sociale status van krachtwijken, ook wel Vogelaarwijken genoemd, licht vooruit is gegaan, maar nog altijd laag is.

''Het is een kwestie van de lange adem, dat wisten we van tevoren. We zijn er nog lang niet, want de gestapelde problematiek in de wijken los je niet zomaar op. Maar we zien dat het op een aantal punten beter gaat, al is die verbetering kwetsbaar’’, legt De Gast uit.

Problemen

Utrecht heeft tien wijken, waarvan er vier als krachtwijk zijn aangemerkt: Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen Oost. Hoograven werd daar door de gemeente aan toegevoegd, maar daar gaat het inmiddels zo goed, dat die wijk krachtwijk af is. In de andere vier wijken houden wijkmanagers en hun team de problemen in de gaten en plannen de aanpak ervan. "Het gaat echt om maatwerk, omdat ook de problemen verschillen."

Toch zitten er ook veel overeenkomsten in de aanpak, omdat de kern overal hetzelfde is. Wonen, werken, gezondheid, onderwijs en leefbaarheid, het moet overal aangepakt worden. Maar met de bezuinigingen van de komende tijd wordt dat lastiger, vreest De Gast. "Den Haag kan niet anders. Maar de consequenties zullen groot zijn."

Kracht

Zo doet de gemeente haar uiterste best om de bevolking in de krachtwijken te mengen, maar nu bouwprojecten stilliggen, wordt dat een lastige opgave. Bovendien bestaat de zorg dat er meer kwetsbare, hulpbehoevende bewoners met bijvoorbeeld schulden in de wijk zullen komen wonen.

"We boeken resultaat, maar de problematiek blijkt hardnekkig. We zullen nu met minder middelen de vooruitgang op zijn minst moeten behouden en liefst nog verder werken. De landelijke plannen vormen een nieuwe uitdaging", aldus De Gast.

"We moeten het budget dat we hebben richten op waar het nodig is", aldus De Gast. Vandaar dat de aanpak steeds specifieker wordt, soms tot op één gebied met een paar flats gericht en niet meer wijkbreed. "Die gebiedsaanpak zal nodig blijven. Tegelijk verliest de term krachtwijk haar waarde. Bewoners hebben niet veel aan die term, wel aan de aanpak."

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023