Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpende steden in Engeland groeien weer

1 oktober 2010

1 minuut

Onderzoek In verschillende steden in Noord-Engeland lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van bevolkingsafname. Het blijken vooral autonome ontwikkelingen te zijn waardoor de steden weer zijn groeien, al heeft de overheid er ook invloed op gehad.

Het weer oppeppen van zwakke regionale woningmarkten is sinds 2001 een belangrijker peiler van het Engelse volkshuisvestingsbeleid. Op het eerste gezicht is dit beleid dus succesvol, nu een einde lijkt te zijn gekomen van de bevolkingsafname. Misschien kunnen we in Nederland hier wat van leren. Maar wat gebeurt er nou precies in Noord-Engeland? In dit artikel worden enkele ontwikkelingen besproken. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre deze ontwikkelingen het gevolg zijn van overheidsbeleid.

André Mulder is Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door André Mulder

Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft


Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024