Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpende steden in Engeland groeien weer

1 oktober 2010

1 minuut

Onderzoek In verschillende steden in Noord-Engeland lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van bevolkingsafname. Het blijken vooral autonome ontwikkelingen te zijn waardoor de steden weer zijn groeien, al heeft de overheid er ook invloed op gehad.

Het weer oppeppen van zwakke regionale woningmarkten is sinds 2001 een belangrijker peiler van het Engelse volkshuisvestingsbeleid. Op het eerste gezicht is dit beleid dus succesvol, nu een einde lijkt te zijn gekomen van de bevolkingsafname. Misschien kunnen we in Nederland hier wat van leren. Maar wat gebeurt er nou precies in Noord-Engeland? In dit artikel worden enkele ontwikkelingen besproken. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre deze ontwikkelingen het gevolg zijn van overheidsbeleid.

André Mulder is Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door André Mulder

Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023