Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpende steden in Engeland groeien weer

1 oktober 2010

1 minuut

Onderzoek In verschillende steden in Noord-Engeland lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van bevolkingsafname. Het blijken vooral autonome ontwikkelingen te zijn waardoor de steden weer zijn groeien, al heeft de overheid er ook invloed op gehad.

Het weer oppeppen van zwakke regionale woningmarkten is sinds 2001 een belangrijker peiler van het Engelse volkshuisvestingsbeleid. Op het eerste gezicht is dit beleid dus succesvol, nu een einde lijkt te zijn gekomen van de bevolkingsafname. Misschien kunnen we in Nederland hier wat van leren. Maar wat gebeurt er nou precies in Noord-Engeland? In dit artikel worden enkele ontwikkelingen besproken. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre deze ontwikkelingen het gevolg zijn van overheidsbeleid.

André Mulder is Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door André Mulder

Universitair docent Volkshuisvesting aan de faculteit Bouwkunde te TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023