Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpers willen experimenteerwet

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws GRONINGEN - Een aparte experimenteerwet en aanpassing van nogal wat regels zijn nodig om de problemen van de krimpregio’s aan te pakken. Dat schrijven de gedeputeerden van Groningen, Limburg en Zeeland aan de Tweede Kamer.

“Wij pleiten voor het opnemen van een krimp-experimenteerartikel in elke nieuwe wetgeving en voor een lex specialis voor krimpgebieden die onorthodoxe maatregelen mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad”, schrijven de drie provinciebestuurders.

Het experimenteerartikel is volgens hen nodig omdat veel effecten van een krimpende bevolking nu nog niet zichtbaar zijn. In plaats van te wachten tot dat wel het geval is, kan een experiment ervoor zorgen dat sneller kan worden ingegrepen.

Daarnaast moeten knelpunten in de regels zo snel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld daarvan vinden de drie in aanpassing van de woningvoorraad. Het moet in hun ogen mogelijk worden om een bouwstop af te kondigen in krimpgebieden. Daarbij moet er wel wat gebeuren aan het voorkomen van schadeclaims bij onttrekking van gronden aan een woonbestemming. Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars.

Daar moeten de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op worden aangepast. “Neem expliciet in de Wro-regelgeving op dat planschade getoetst moet worden aan de verwachte krimp van de woningbehoefte. Leg vast dat de werkingstermijn voor bestaande afspraken met ontwikkelaars nooit die van de bestemmingsplannen te boven mag gaan”, adviseren de drie.

Voor particulier eigendom bepleiten zij een vereenvoudiging van de mogelijkheid tot onteigening in krimpgebieden. Aankoop van particuliere woningen door corporaties zou vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Voor corporatiewoningen moeten de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting worden aangepast waardoor investeringen worden gestimuleerd. Ook moet er ontheffing komen van de EU-regels.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023