Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpers willen experimenteerwet

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws GRONINGEN - Een aparte experimenteerwet en aanpassing van nogal wat regels zijn nodig om de problemen van de krimpregio’s aan te pakken. Dat schrijven de gedeputeerden van Groningen, Limburg en Zeeland aan de Tweede Kamer.

“Wij pleiten voor het opnemen van een krimp-experimenteerartikel in elke nieuwe wetgeving en voor een lex specialis voor krimpgebieden die onorthodoxe maatregelen mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad”, schrijven de drie provinciebestuurders.

Het experimenteerartikel is volgens hen nodig omdat veel effecten van een krimpende bevolking nu nog niet zichtbaar zijn. In plaats van te wachten tot dat wel het geval is, kan een experiment ervoor zorgen dat sneller kan worden ingegrepen.

Daarnaast moeten knelpunten in de regels zo snel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld daarvan vinden de drie in aanpassing van de woningvoorraad. Het moet in hun ogen mogelijk worden om een bouwstop af te kondigen in krimpgebieden. Daarbij moet er wel wat gebeuren aan het voorkomen van schadeclaims bij onttrekking van gronden aan een woonbestemming. Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars.

Daar moeten de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op worden aangepast. “Neem expliciet in de Wro-regelgeving op dat planschade getoetst moet worden aan de verwachte krimp van de woningbehoefte. Leg vast dat de werkingstermijn voor bestaande afspraken met ontwikkelaars nooit die van de bestemmingsplannen te boven mag gaan”, adviseren de drie.

Voor particulier eigendom bepleiten zij een vereenvoudiging van de mogelijkheid tot onteigening in krimpgebieden. Aankoop van particuliere woningen door corporaties zou vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Voor corporatiewoningen moeten de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting worden aangepast waardoor investeringen worden gestimuleerd. Ook moet er ontheffing komen van de EU-regels.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Aerial view of housing construction site in the Houthavens. Skyscraper apartment building Pontsteiger in the front with boats in the harbour. door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Woningdelen is duurzaam en gewild, maar niet iedere gemeente staat te springen om Friendswoningen

De druk op de beschikbare ruimte in Nederland vraagt om creatieve oplossingen. Woningdeling speelt in op de behoefte van specifieke doelgroepen in een krappe woningmarkt en leidt tot efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte.

Analyse

6 december 2022

Illustratie uitvoeringskracht onzekere tijden door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Ontvang gratis thuis: wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2023 gratis thuis ontvangen? U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Uitgelicht
SKG Nieuws

6 december 2022

EXTREME studenten op de Malediven door Trang Phan (bron: TU Delft)

Compleet uit de comfortzone: ontwerpen in een extreme context

Studenten van de TU Delft zoeken in twee vakken de extremen op. Ontwerpen op lastige verweglocaties, maar met een directe impact voor de lokale samenleving ter plekke. Nobel werk, begeleid door docent/architect Job Schroën.

Onderzoek

6 december 2022