Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpers willen experimenteerwet

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws
GRONINGEN - Een aparte experimenteerwet en aanpassing van nogal wat regels zijn nodig om de problemen van de krimpregio’s aan te pakken. Dat schrijven de gedeputeerden van Groningen, Limburg en Zeeland aan de Tweede Kamer.

“Wij pleiten voor het opnemen van een krimp-experimenteerartikel in elke nieuwe wetgeving en voor een lex specialis voor krimpgebieden die onorthodoxe maatregelen mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad”, schrijven de drie provinciebestuurders.

Het experimenteerartikel is volgens hen nodig omdat veel effecten van een krimpende bevolking nu nog niet zichtbaar zijn. In plaats van te wachten tot dat wel het geval is, kan een experiment ervoor zorgen dat sneller kan worden ingegrepen.

Daarnaast moeten knelpunten in de regels zo snel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld daarvan vinden de drie in aanpassing van de woningvoorraad. Het moet in hun ogen mogelijk worden om een bouwstop af te kondigen in krimpgebieden. Daarbij moet er wel wat gebeuren aan het voorkomen van schadeclaims bij onttrekking van gronden aan een woonbestemming. Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars.

Daar moeten de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op worden aangepast. “Neem expliciet in de Wro-regelgeving op dat planschade getoetst moet worden aan de verwachte krimp van de woningbehoefte. Leg vast dat de werkingstermijn voor bestaande afspraken met ontwikkelaars nooit die van de bestemmingsplannen te boven mag gaan”, adviseren de drie.

Voor particulier eigendom bepleiten zij een vereenvoudiging van de mogelijkheid tot onteigening in krimpgebieden. Aankoop van particuliere woningen door corporaties zou vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Voor corporatiewoningen moeten de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting worden aangepast waardoor investeringen worden gestimuleerd. Ook moet er ontheffing komen van de EU-regels.Meest recent

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022