2013.02.13_Long term finance_180

'Langetermijninvesteringen komen in gevaar'

13 februari 2013

1 minuut

Onderzoek De langetermijninvesteringen in infrastructuur, onderwijs en onderzoek moeten wereldwijd de komende zeven jaar met zo'n zeven biljoen dollar (circa 5200 miljard euro) groeien om een nieuwe terugval van de internationale economie te voorkomen. Dat stelt de toonaangevende economische denktank G30 in een maandag gepubliceerd rapport.

De economen, die onder leiding staan van voormalig ECB-president Jean-Claude Trichet, waarschuwen dat de strenge nieuwe regels voor de financiële sector een bedreiging kunnen zijn voor de noodzakelijke langetermijninvesteringen.

Bij het ontwerp van nieuwe regels moet er daarom scherp worden gelet op de mogelijke gevolgen daarvan voor essentiële investeringen, stelden zij.

“Dat is van groot belang omdat we weten dat investeringen in infrastructuur, onderwijs, R&D, woningen en bedrijfsuitbreidingen noodzakelijk zijn om ook maar aan de meest matige prognoses voor de economische groei te kunnen voldoen”, stelde Trichet.

De G30 is een samenwerkingsverband van economen van grote internationale banken, centrale banken, politici en wetenschappers.


Cover: ‘2013.02.13_Long term finance_180’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024