2013.09.06_Lansingerland stapte zonder marktonderzoek in Bleizo_180

Lansingerland stapte zonder marktonderzoek in Bleizo

6 september 2013

1 minuut

Nieuws
BLEISWIJK - De gemeente Lansingerland heeft begin 2008 besloten op basis van onvolledige informatie, zonder marktonderzoek en onder hoge tijdsdruk, risicovol deel te nemen aan Bleizo, samen met Zoetermeer. Die conclusie trekt de Rekenkamer van Lansingerland in het onderzoek 'Grondige problemen'.

Doordat belangrijke onderdelen van de gebiedsontwikkeling langs de A12 niet doorgaan, zoals de factory outlet center, of door de crisis vertraagd zijn, heeft de gemeente miljoenen moeten afschrijven op de grondaankopen. De gemeente heeft nagenoeg geen grond verkocht op de bedrijventerreinen, maar moet wel rente betalen over de investeringen. Daardoor is Lansingerland gedwongen fors te bezuinigen.

De rekenkamer constateert ook dat de grondexploitaties van Bleizo en het Bedrijvenschap, eveneens een investeringsvehicle van Zoetermeer en Lansingerland, niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor kreeg de gemeente geen inzicht in de tekorten. Het college heeft in 2012 een reservering gemaakt om tegenvallers op de grondexploitatie op te vangen (de weerstandscapaciteit). Volgens de Rekenkamer is onvoldoende gereserveerd en is de gemeente te optimistisch over toekomstige grondverkopen. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen stond organisatorisch op te grote afstand en de gemeenteraad kreeg onvoldoende financiële informatie.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022