platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Lansingerland stapte zonder marktonderzoek in Bleizo

Lansingerland stapte zonder marktonderzoek in Bleizo

BLEISWIJK - De gemeente Lansingerland heeft begin 2008 besloten op basis van onvolledige informatie, zonder marktonderzoek en onder hoge tijdsdruk, risicovol deel te nemen aan Bleizo, samen met Zoetermeer. Die conclusie trekt de Rekenkamer van Lansingerland in het onderzoek 'Grondige problemen'.

Doordat belangrijke onderdelen van de gebiedsontwikkeling langs de A12 niet doorgaan, zoals de factory outlet center, of door de crisis vertraagd zijn, heeft de gemeente miljoenen moeten afschrijven op de grondaankopen. De gemeente heeft nagenoeg geen grond verkocht op de bedrijventerreinen, maar moet wel rente betalen over de investeringen. Daardoor is Lansingerland gedwongen fors te bezuinigen.

De rekenkamer constateert ook dat de grondexploitaties van Bleizo en het Bedrijvenschap, eveneens een investeringsvehicle van Zoetermeer en Lansingerland, niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor kreeg de gemeente geen inzicht in de tekorten. Het college heeft in 2012 een reservering gemaakt om tegenvallers op de grondexploitatie op te vangen (de weerstandscapaciteit). Volgens de Rekenkamer is onvoldoende gereserveerd en is de gemeente te optimistisch over toekomstige grondverkopen. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen stond organisatorisch op te grote afstand en de gemeenteraad kreeg onvoldoende financiële informatie.